Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme

Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Juranová
Šetření:18. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím všechny o vyplnění, mám to do školy a zabere to asi minutku, díky.)

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7651,7 %51,7 %  
muž7148,3 %48,3 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-21 let6141,5 %41,5 %  
22-24 let5336,05 %36,05 %  
25 let a více2013,61 %13,61 %  
16-18 let106,8 %6,8 %  
méně než 16 let32,04 %2,04 %  

Graf

3. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ9564,63 %64,63 %  
zaměstnaný2214,97 %14,97 %  
student SŠ1610,88 %10,88 %  
nezaměstnaný74,76 %4,76 %  
OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)74,76 %4,76 %  

Graf

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hodiny6342,86 %42,86 %  
5-8 hodin3725,17 %25,17 %  
méně než 2 hodiny3624,49 %24,49 %  
9-12 hodin96,12 %6,12 %  
12 hodin a více21,36 %1,36 %  

Graf

5. Jak dlouho používám Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky7450,34 %50,34 %  
2 roky a více4027,21 %27,21 %  
pů roku až 1 rok2617,69 %17,69 %  
méně než půl roku64,08 %4,08 %  
půl roku až 1 rok10,68 %0,68 %  

Graf

6. Na počítači denně trávím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-8 hodin6040,82 %40,82 %  
2-4 hodiny5134,69 %34,69 %  
9-12 hodin2315,65 %15,65 %  
méně než 2 hodiny106,8 %6,8 %  
12 hodin a více32,04 %2,04 %  

Graf

7. Na Facebooku denně trávím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 hodiny8356,46 %56,46 %  
2-4 hodiny3423,13 %23,13 %  
5-8 hodin2517,01 %17,01 %  
9-12 hodin42,72 %2,72 %  
12 hodin a více10,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Na Facebooku denně trávím:

  • odpověď méně než 2 hodiny:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 2 hodiny na otázku 6. Na počítači denně trávím:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věk

3. Jsem

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

5. Jak dlouho používám Facebook?

6. Na počítači denně trávím:

7. Na Facebooku denně trávím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věk

3. Jsem

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

5. Jak dlouho používám Facebook?

6. Na počítači denně trávím:

7. Na Facebooku denně trávím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Juranová, P.Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10512.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.