Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme

Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Juranová
Šetření:18. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím všechny o vyplnění, mám to do školy a zabere to asi minutku, díky.)

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7651,7 %51,7 %  
muž7148,3 %48,3 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-21 let6141,5 %41,5 %  
22-24 let5336,05 %36,05 %  
25 let a více2013,61 %13,61 %  
16-18 let106,8 %6,8 %  
méně než 16 let32,04 %2,04 %  

Graf

3. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ9564,63 %64,63 %  
zaměstnaný2214,97 %14,97 %  
student SŠ1610,88 %10,88 %  
nezaměstnaný74,76 %4,76 %  
OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)74,76 %4,76 %  

Graf

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hodiny6342,86 %42,86 %  
5-8 hodin3725,17 %25,17 %  
méně než 2 hodiny3624,49 %24,49 %  
9-12 hodin96,12 %6,12 %  
12 hodin a více21,36 %1,36 %  

Graf

5. Jak dlouho používám Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky7450,34 %50,34 %  
2 roky a více4027,21 %27,21 %  
pů roku až 1 rok2617,69 %17,69 %  
méně než půl roku64,08 %4,08 %  
půl roku až 1 rok10,68 %0,68 %  

Graf

6. Na počítači denně trávím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-8 hodin6040,82 %40,82 %  
2-4 hodiny5134,69 %34,69 %  
9-12 hodin2315,65 %15,65 %  
méně než 2 hodiny106,8 %6,8 %  
12 hodin a více32,04 %2,04 %  

Graf

7. Na Facebooku denně trávím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 hodiny8356,46 %56,46 %  
2-4 hodiny3423,13 %23,13 %  
5-8 hodin2517,01 %17,01 %  
9-12 hodin42,72 %2,72 %  
12 hodin a více10,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Na Facebooku denně trávím:

  • odpověď méně než 2 hodiny:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 2 hodiny na otázku 6. Na počítači denně trávím:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věk

3. Jsem

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

5. Jak dlouho používám Facebook?

6. Na počítači denně trávím:

7. Na Facebooku denně trávím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věk

3. Jsem

4. Kolik času jsem denně trávil/a na počítači předtím, než jsem začal/a používat Facebook?

5. Jak dlouho používám Facebook?

6. Na počítači denně trávím:

7. Na Facebooku denně trávím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Juranová, P.Používání Facebooku ovlivňuje množství času, který u počítače strávíme (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10512.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.