Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama

Reklama

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Kuncova
Šetření:26. 11. 2010 - 02. 12. 2010
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro náš sociologický průzkum jsme chtěly vybrat téma, které by pro nás bylo zajímavé a zároveň by se týkalo každého z nás. Po dlouhém přemýšlení jsme zvolily téma REKLAMA. Ta nás obklopuje ze všech stran. Doma, když zapneme televizi či rádio nebo si otevřeme svůj oblíbený časopis, venku, kde na nás útočí z billboardů, výloh a stále častěji se zejména ve Zlíně objevují reklamy na hromadných dopravních prostředcích.
Myslíme, že reklama ať už chceme či ne nás více méně ovlivňuje. O to více nás zajímá, jak moc jsou lidé schopni si to přiznat a jestli si to vůbec uvědomují. My jsme se nad touto otázkou zamýšlely a přišly jsme na mnoho situací, ve kterých jsme byly reklamou ovlivněny.

Odpovědi respondentů

1. Jak reklamu vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi, beru ji jako každodenní součást života2641,94 %41,94 %  
nevadí mi, ale poslední dobou je toho až příliš2235,48 %35,48 %  
negativně, víceméně mě obtěžuje1219,35 %19,35 %  
pozitivně, reklama je pro mě umělecké dílo23,23 %3,23 %  

Graf

2. Odkud by podle Vás měla reklama zmizet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z veřejných ploch neurčených k reklamě3861,29 %61,29 %  
z rádií, kin a televizí1625,81 %25,81 %  
z tisku69,68 %9,68 %  
z dopravních prostředků23,23 %3,23 %  

Graf

3. Jak reagujete na reklamu v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovuje mi, poskytnutou pauzu využiji2641,94 %41,94 %  
přepnu na jiný kanál2540,32 %40,32 %  
někdy mě reklama odradí natolik, že televizi vypnu711,29 %11,29 %  
sleduji reklamu46,45 %6,45 %  

Graf

4. Jak pohlížíte na sexismus v reklamě? (sexismus= zneužívání lidského těla k reklamě, zejména toho ženského)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi, pokud se taková reklama neobjevuje na nevhodných místech3251,61 %51,61 %  
vadí mi, ale jsou i horší problémy v naší společnosti1625,81 %25,81 %  
nevadí mi, mám k němu poměrně pozitivní postoj1016,13 %16,13 %  
vadí mi a pohoršuje mne46,45 %6,45 %  

Graf

5. Myslíte si, že Vás reklama ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2641,94 %41,94 %  
spíše ano2133,87 %33,87 %  
rozhodně ano914,52 %14,52 %  
rozhodně ne69,68 %9,68 %  

Graf

6. V případě potřeby zakoupení zboží dáte na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní uvážení2946,77 %46,77 %  
radu známých2032,26 %32,26 %  
radu odborníka1219,35 %19,35 %  
reklamu11,61 %1,61 %  

Graf

7. Koupili jste si nějaké zboží po zhlédnutí reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale podrobnosti si teď nevybavuji3759,68 %59,68 %  
ne, nikdy1625,81 %25,81 %  
ano, několikrát711,29 %11,29 %  
ano, na reklamu dám často23,23 %3,23 %  

Graf

8. Byli jste se zbožím spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne4064,52 %64,52 %  
nikdy jsem si propagované zboží nezakoupil/a1727,42 %27,42 %  
ano, mám dobré zkušenosti58,06 %8,06 %  

Graf

9. Je klamavá reklama nezákonná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, o klamavé reklamě pojednává § 45 obchodní zákoníku ČR3251,61 %51,61 %  
ne, v žádných právních předpisech ČR se o klamavé reklamě nepojednává1930,65 %30,65 %  
ano, o klamavé reklamě pojednává hned několik článků ve IV. hlavě Ústavy ČR711,29 %11,29 %  
ano, o klamavé reklamě pojednávají § 331 – 334 trestního zákoníku ČR46,45 %6,45 %  

Graf

10. Byli byste ochotni za finanční odměnu podporovat reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleželo by na nabídce3556,45 %56,45 %  
ne, v žádném případě1016,13 %16,13 %  
ano, byl/a bych ochoten/a účinkovat v reklamě914,52 %14,52 %  
ano, byl/a bych ochoten/a propůjčit plochu pro reklamu (auto, dům)812,9 %12,9 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4470,97 %70,97 %  
muž1829,03 %29,03 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 - 25 let5690,32 %90,32 %  
26 - 35 let46,45 %6,45 %  
36 - 45 let11,61 %1,61 %  
46 - 55 let11,61 %1,61 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní3150 %50 %  
SŠ s maturitou2032,26 %32,26 %  
SŠ bez maturity69,68 %9,68 %  
58,06 %8,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Koupili jste si nějaké zboží po zhlédnutí reklamy?

  • odpověď ne, nikdy:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem si propagované zboží nezakoupil/a na otázku 8. Byli jste se zbožím spokojeni?

8. Byli jste se zbožím spokojeni?

  • odpověď nikdy jsem si propagované zboží nezakoupil/a:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikdy na otázku 7. Koupili jste si nějaké zboží po zhlédnutí reklamy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak reklamu vnímáte?

2. Odkud by podle Vás měla reklama zmizet?

3. Jak reagujete na reklamu v televizi?

4. Jak pohlížíte na sexismus v reklamě? (sexismus= zneužívání lidského těla k reklamě, zejména toho ženského)

5. Myslíte si, že Vás reklama ovlivňuje?

6. V případě potřeby zakoupení zboží dáte na:

7. Koupili jste si nějaké zboží po zhlédnutí reklamy?

8. Byli jste se zbožím spokojeni?

9. Je klamavá reklama nezákonná?

10. Byli byste ochotni za finanční odměnu podporovat reklamu?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak reklamu vnímáte?

2. Odkud by podle Vás měla reklama zmizet?

3. Jak reagujete na reklamu v televizi?

4. Jak pohlížíte na sexismus v reklamě? (sexismus= zneužívání lidského těla k reklamě, zejména toho ženského)

5. Myslíte si, že Vás reklama ovlivňuje?

6. V případě potřeby zakoupení zboží dáte na:

7. Koupili jste si nějaké zboží po zhlédnutí reklamy?

8. Byli jste se zbožím spokojeni?

9. Je klamavá reklama nezákonná?

10. Byli byste ochotni za finanční odměnu podporovat reklamu?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kuncova, J.Reklama (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10857.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.