Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupovaní

Nakupovaní

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Kováříková
Šetření:02. 12. 2010 - 06. 12. 2010
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka České zemědělské univerzity v Praze a provádím dotazníkové šetření na téma nakupování.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6869,39 %69,39 %  
muž3030,61 %30,61 %  

Graf

2. Kde nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supermarket4747,96 %47,96 %  
hypermarket2727,55 %27,55 %  
jiné1919,39 %19,39 %  
diskont55,1 %5,1 %  

Graf

3. Jak často nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř denně4040,82 %40,82 %  
jednou týdně4040,82 %40,82 %  
méně než jednou týdně1111,22 %11,22 %  
denně77,14 %7,14 %  

Graf

4. Kolik je Váš čistý měsíční příjem v Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 8000,-Kč3434,69 %34,69 %  
16001,-Kč - 24000,-Kč2727,55 %27,55 %  
8001,-Kč - 16000,-Kč2525,51 %25,51 %  
24000,-Kč a více1212,24 %12,24 %  

Graf

5. Kolik zhruba utratíte za týdenní nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500,-Kč4040,82 %40,82 %  
501,-Kč - 1000,-Kč3030,61 %30,61 %  
1001,-Kč - 2001,-Kč2121,43 %21,43 %  
2001,-Kč a více77,14 %7,14 %  

Graf

6. Kdy chodíte nejčastěji nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpoledne4343,88 %43,88 %  
večer2727,55 %27,55 %  
je mi to jedno2020,41 %20,41 %  
dopoledne88,16 %8,16 %  

Graf

7. Jste spokojen(a) se službami a nabízeným sortimentem ve Vašem obchodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř ano5960,2 %60,2 %  
ne zcela1717,35 %17,35 %  
ano1616,33 %16,33 %  
ne66,12 %6,12 %  

Graf

8. Má podle Vás ochota personálu vztah k tomu jak velký Váš nákup je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2929,59 %29,59 %  
občas2929,59 %29,59 %  
ano2828,57 %28,57 %  
nevím1212,24 %12,24 %  

Graf

9. Myslíte si, že personál v obchodě je dostatečně kvalifikován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5051,02 %51,02 %  
nevím2424,49 %24,49 %  
ne1818,37 %18,37 %  
ano66,12 %6,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kde nakupujete nejčastěji?

3. Jak často nakupujete?

4. Kolik je Váš čistý měsíční příjem v Kč?

5. Kolik zhruba utratíte za týdenní nákup?

6. Kdy chodíte nejčastěji nakupovat?

7. Jste spokojen(a) se službami a nabízeným sortimentem ve Vašem obchodě?

8. Má podle Vás ochota personálu vztah k tomu jak velký Váš nákup je?

9. Myslíte si, že personál v obchodě je dostatečně kvalifikován?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kde nakupujete nejčastěji?

3. Jak často nakupujete?

4. Kolik je Váš čistý měsíční příjem v Kč?

5. Kolik zhruba utratíte za týdenní nákup?

6. Kdy chodíte nejčastěji nakupovat?

7. Jste spokojen(a) se službami a nabízeným sortimentem ve Vašem obchodě?

8. Má podle Vás ochota personálu vztah k tomu jak velký Váš nákup je?

9. Myslíte si, že personál v obchodě je dostatečně kvalifikován?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kováříková, M.Nakupovaní (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11069.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.