Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení skautské činnosti

Hodnocení skautské činnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Soukup
Šetření:04. 12. 2010 - 09. 12. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši diplomovou práci, která se jmenuje: "Jsou prostředky plynoucí skautům nákladem či investicí pro veřejné rozpočty?". Pomůžeš mi, když odpovíš na 13 následujících, jednoduchých otázek.

 

Předem díky!!!

Odpovědi respondentů

1. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23213,33 %13,33 %  
1916,67 %6,67 %  
2216,67 %6,67 %  
5516,67 %6,67 %  
4216,67 %6,67 %  
4616,67 %6,67 %  
2716,67 %6,67 %  
2916,67 %6,67 %  
2616,67 %6,67 %  
2116,67 %6,67 %  
3416,67 %6,67 %  
1516,67 %6,67 %  
1716,67 %6,67 %  
2516,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.23
Minimum:17
Maximum:46
Variační rozpětí:29
Rozptyl:75.03
Směrodatná odchylka:8.66
Medián:25
Modus:23

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1066,67 %66,67 %  
žena533,33 %33,33 %  

Graf

3. Kolik let jsi v Junáku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20213,33 %13,33 %  
19213,33 %13,33 %  
12213,33 %13,33 %  
0213,33 %13,33 %  
1316,67 %6,67 %  
1616,67 %6,67 %  
4216,67 %6,67 %  
2116,67 %6,67 %  
916,67 %6,67 %  
1116,67 %6,67 %  
1016,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:14
Minimum:0
Maximum:21
Variační rozpětí:21
Rozptyl:35.83
Směrodatná odchylka:5.99
Medián:13
Modus:20

Graf

4. Jedním nebo dvěma slovy vyjádři svůj vztah k organizaci Junák.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladny213,33 %13,33 %  
způsob života213,33 %13,33 %  
koníček16,67 %6,67 %  
moje dobrovolná volba16,67 %6,67 %  
činovník16,67 %6,67 %  
srdeční16,67 %6,67 %  
pozitivní16,67 %6,67 %  
pomoc, výchova16,67 %6,67 %  
nezájem16,67 %6,67 %  
pěkné16,67 %6,67 %  
předávání schopností16,67 %6,67 %  
Vztah nemám16,67 %6,67 %  
stmelenost16,67 %6,67 %  

Graf

5. Čeho si v Junáku vážíš nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé a vztahy s nimi, společná minulost960 %60 %  
skautská morálka 320 %20 %  
děti, které vychováváme213,33 %13,33 %  
kroj (příslušnost k významné a tradiční organizaci)16,67 %6,67 %  

Graf

6. Chtěl (a) bys, aby tvé děti chodily do Junáka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

7. Junák je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace), která sdružuje více než 44 tisíc členů. V Ústředí Junáka (správní aparát organizace) existuje několik placených (finančně ohodnocených) funkcí. Jaký je tvůj názor na tyto placené funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za odvedenou skautskou činnost by měli být finančně odměněni pouze vrcholní představitelé Junáka a důležité funkce jakým je např. hospodář.1066,67 %66,67 %  
Za odvedenou skautskou činnost by měli být odměňováni všichni činovníci starší 18ti let, kteří jsou v nějaké funkci (oddílový vedoucí, vůdce střediska, vůdce kraje, náčelník Junáka).320 %20 %  
Za odvedenou skautskou činnost by neměl být nikdo finančně odměňován.16,67 %6,67 %  
Za odvedenou skautskou činnost by měli být odměněni jen činovníci na úrovni střediska. Ti dělají nejvíce práce.16,67 %6,67 %  

Graf

8. Náčelník Junáka je nejvyšší funkcí v Junáku. Je to funkce volená a finančně odměňovaná. Člověk, který je do této funkce zvolen, ji vykonává na plný pracovní úvazek. Překvapilo by tě, kdyby náčelník Junáka pobíral měsíčně více než 30 tisíc Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE - částka se mi zdá odpovídající pro člověka, který stojí v čele organizace, která čítá přes 44 tísíc členů.1066,67 %66,67 %  
ANO - uveď prosím částku, která ti přijde adekvátní:533,33 %33,33 %  
30 000 max16,67 %6,67 %  
to by mě spíše porazilo, než překvapilo...16,67 %6,67 %  
max 2500016,67 %6,67 %  
1000016,67 %6,67 %  
2000016,67 %6,67 %  

Graf

9. Byl(a) bys ochoten(na) přestoupit do jiné výchovné organizace pro mládež, kdybys od ní dostal(a) finanční nabídku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1386,67 %86,67 %  
ano213,33 %13,33 %  

Graf

10. Byl (a) bys ochoten (na) přestoupit do jiné výchovné organizace pro mládež, kdyby tak učinili tví přátelé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %53,33 %  
ano746,67 %46,67 %  

Graf

11. Co ti práce v Junáku dává především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý pocit, že dělám něco užitečného1066,67 %66,67 %  
dovednosti práce s lidmi, které mohu využít i v budoucnu853,33 %53,33 %  
kontakty na další lidi533,33 %33,33 %  
přátelé16,67 %6,67 %  
seberealizace16,67 %6,67 %  
naplnění osobního poslání16,67 %6,67 %  
dobrý pocit s účelně vynaložené práce16,67 %6,67 %  
Mohu se podílet na výchově dětí, vést je správným 16,67 %6,67 %  
další dovednosti, především manažerské16,67 %6,67 %  
nic16,67 %6,67 %  
prestiž (mezi známými a přáteli)16,67 %6,67 %  

Graf

12. Kolik hodin svého času měsíčně investuješ do skautské činnosti (vynechej prosím tábor, ale započti vše ostatní včetně schůzek, výprav, akcí pro veřejnost i středisko, SRJ, přípravu na akce, organizování a domlouvání skautských akcí, brigády, atd.)? Prosím uveď průměrný počet hodin za měsíc:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0213,33 %13,33 %  
1516,67 %6,67 %  
3216,67 %6,67 %  
8816,67 %6,67 %  
416,67 %6,67 %  
2016,67 %6,67 %  
3316,67 %6,67 %  
8016,67 %6,67 %  
616,67 %6,67 %  
516,67 %6,67 %  
916,67 %6,67 %  
3516,67 %6,67 %  
70016,67 %6,67 %  
316,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.38
Minimum:0
Maximum:88
Variační rozpětí:88
Rozptyl:824.76
Směrodatná odchylka:28.72
Medián:15
Modus:0

Graf

13. Jak si ceníš svůj čas? Kdybys teoreticky nebyl (a) členem Junáka a netrávil čas skautskou činností (resp. její přípravou) a tento čas bys raději strávil (a) déle v práci nebo na brigádě, jak vysokou bys požadoval (a) hodinovou mzdu? Prosím uveď hodinovou sazbu v Kč:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100426,67 %26,67 %  
70213,33 %13,33 %  
60213,33 %13,33 %  
15016,67 %6,67 %  
100016,67 %6,67 %  
016,67 %6,67 %  
8016,67 %6,67 %  
50016,67 %6,67 %  
30016,67 %6,67 %  
25016,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:149.23
Minimum:60
Maximum:500
Variační rozpětí:440
Rozptyl:16574.36
Směrodatná odchylka:128.74
Medián:100
Modus:100

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Soukup, L.Hodnocení skautské činnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11076.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.