Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní hodnoty

Životní hodnoty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Dvořáková
Šetření:30. 12. 2010 - 15. 01. 2011
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás touto cestou poprosila o pomoc - zpracovávám diplomovou práci na téma proměny hodnotových systémů. Provádím srovnání nejdůležitějších hodnot občanů ČR a SRN. Byla bych Vám velmi vděčná, kdybyste mi mohl/a odpovědět na následující otázky.  

Odpovědi respondentů

1. Uveďte životní hodnotu, která je pro Vás nejdůležitější

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdraví1937,25 %37,25 %  
láska713,73 %13,73 %  
rodina713,73 %13,73 %  
svoboda47,84 %7,84 %  
zdravie23,92 %3,92 %  
důvěra11,96 %1,96 %  
upřímnost11,96 %1,96 %  
peníze11,96 %1,96 %  
život11,96 %1,96 %  
láska a rodina11,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi rodina (kam řadím i svá zvířata)
vztah
partnerský vztah
Spravedlivost
rodiče
Přátelství
sebeúcta
713,73 %13,73 % 

Graf

2. Vaše druhá nejdůležitější životní hodnota?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
láska1121,57 %21,57 %  
zdraví917,65 %17,65 %  
rodina59,8 %9,8 %  
přátelství47,84 %7,84 %  
peníze35,88 %5,88 %  
svoboda23,92 %3,92 %  
Spokojenost23,92 %3,92 %  
věrnost11,96 %1,96 %  
vztahy11,96 %1,96 %  
Jistota11,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi štěsti
spokojenost sama se sebou
přátelé
svoboda jedince
důvěra
láska - rodina
spravedlnost
kariéra
Čest
Vztahy s rodinou
spokojenost (štěstí)
finanční zabezpečení
1223,53 %23,53 % 

Graf

3. Třetí pro Vás důležitá životní hodnota?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
peníze815,69 %15,69 %  
láska611,76 %11,76 %  
rodina47,84 %7,84 %  
zdraví35,88 %5,88 %  
svoboda23,92 %3,92 %  
spokojenost23,92 %3,92 %  
kariéra11,96 %1,96 %  
pohoda11,96 %1,96 %  
majetek11,96 %1,96 %  
Možnost být milována11,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi postavení
pratele
právo na odlišný názor, víru, filosofii apod.
Pravda
bezpečí
práce
dôvera
úcta
důvěra
přátelství
materiální zázemí
celková spokojenost
vzdělání, práce
Vira(ne v boha)
šťastie
Úspěch
pratelstvi
štěstí blízkých
vzdělání
přátelé
osobní spokojenost
uspokojující zaměstnání
2243,14 %43,14 % 

Graf

4. Považujete-li za důležité další hodnoty, prosím, uveďte které:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé38,33 %5,88 %  
přátelství25,56 %3,92 %  
peníze25,56 %3,92 %  
tolerance , podpora , 12,78 %1,96 %  
zdraví, přátelství12,78 %1,96 %  
zdraví, peníze, uznání, obdiv12,78 %1,96 %  
tolerance12,78 %1,96 %  
sex12,78 %1,96 %  
štěstí, důvěra, tolerance12,78 %1,96 %  
práce, přátelství, spravedlnost12,78 %1,96 %  
ostatní odpovědi seberealizace
Výchova mládeže
mír
morálne hodnoty, čestnosť, úprimnosť, vzťahy
věrnost, upřímnost, pravda, rodina, přátelé,
opravdovost, otevřenost, obětavost
finanční zajištěnost,
přátelé, vzdělání
bydlení, práce
přítelství
láska, přátelství, důvěra
práce, přátelé
rodina,
láska, společenskost, udraví, znalosti...
domov, vzdělání
Radost ze života
zdravi a vernost
zdraví, bezpečí (pocit i hmotné)
zázemí (peníze - zajištěnost)
finanční zabezpečení
istota
fungující rodinné vztahy, dostatek volného času
2261,11 %43,14 % 

Graf

5. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21611,76 %11,76 %  
23611,76 %11,76 %  
2559,8 %9,8 %  
1747,84 %7,84 %  
1847,84 %7,84 %  
2247,84 %7,84 %  
2435,88 %5,88 %  
2023,92 %3,92 %  
2823,92 %3,92 %  
5623,92 %3,92 %  
ostatní odpovědi 42
60
29
15
41
14
39
37
19
50
34
54
1325,49 %25,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.13
Minimum:17
Maximum:56
Variační rozpětí:39
Rozptyl:94.64
Směrodatná odchylka:9.73
Medián:23
Modus:21

Graf

6. Uveďte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4282,35 %82,35 %  
muž917,65 %17,65 %  

Graf

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2650,98 %50,98 %  
vysokoškolské1733,33 %33,33 %  
základní815,69 %15,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte životní hodnotu, která je pro Vás nejdůležitější

2. Vaše druhá nejdůležitější životní hodnota?

5. Uveďte Váš věk

6. Uveďte pohlaví

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte životní hodnotu, která je pro Vás nejdůležitější

2. Vaše druhá nejdůležitější životní hodnota?

5. Uveďte Váš věk

6. Uveďte pohlaví

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, I.Životní hodnoty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11119.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.