Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv facebooku na mezilidské vztahy

Vliv facebooku na mezilidské vztahy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Fialová
Šetření:04. 12. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1753,13 %53,13 %  
muž1546,88 %46,88 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20 let2371,88 %71,88 %  
21 - 30 let825 %25 %  
30 let a více13,13 %3,13 %  

Graf

3. Jak často využíváte facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den2784,38 %84,38 %  
Alespoň 3krát týdně39,38 %9,38 %  
Méně než 3krát týdně26,25 %6,25 %  

Graf

4. Jestliže každý den, kolik hodin?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než hodinu1346,43 %40,63 %  
1 - 2 hodiny1035,71 %31,25 %  
Více než 2 hodiny517,86 %15,63 %  

Graf

5. Jste více v kontaktu s přáteli, než v době, kdy jste Facebook nevyužívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častější komunikace1856,25 %56,25 %  
stejně častá komunikace jako dříve1340,63 %40,63 %  
horší komunikace než dříve13,13 %3,13 %  

Graf

6. Ovlivnil Facebook Vaši komunikaci s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vycházím s přáteli stejně jako dříve2475 %75 %  
ano, komunikuji s přáteli lépe a náš vztah se zlepšil515,63 %15,63 %  
komunikace je jednodušší13,13 %3,13 %  
ani komunikuji s nimi dobře a našel jsem si nové13,13 %3,13 %  
spíše méně komunikace13,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fialová, T.Vliv facebooku na mezilidské vztahy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11132.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.