Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodova rovnost

Rodova rovnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katarina Legnavska
Šetření:07. 12. 2010 - 27. 12. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):37 / 37
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:17,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,

dostáva sa vám do rúk anonymný dotazník, ktorého cieľom je zistenie postojov mužov a žien k problematike rodovej rovnosti v riadiacich funkciách.

Nižšie sa nachádza 33 tvrdení. Ku každému z týchto tvrdení prosím prideľte číslo od 1-5, pričom:

1 - silne súhlasím, 2 - mierne súhlasím, 3 - neviem, 4 - mierne nesúhlasím, 5 - silne nesúhlasím.

Na záver prosím vyplňte základné demografické údaje o Vás.

Odpovědi respondentů

1. Úlohou ženy je, aby bola vždy upravená.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4637,5 %37,5 %  
5425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
ne16,25 %6,25 %  
nemyslím si to, ovšem záleží na okolnostech16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

2. Muži znášajú súťaženie v pracovných výkonoch ľahšie ako ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3637,5 %37,5 %  
2425 %25 %  
5212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
nemyslím si, ženy mají odjakživa větší výdrž16,25 %6,25 %  
416,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

3. Ženy sú z hľadiska duševných schopností vybavené úplne rovnako ako muži.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1531,25 %31,25 %  
3212,5 %12,5 %  
2212,5 %12,5 %  
5212,5 %12,5 %  
4212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  
ženy jsou daleko citlivější a ohleduplnější16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

4. Príroda pridelila mužom a ženám odlišné životné úlohy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2850 %50 %  
1425 %25 %  
ano16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
ano, žena = matka16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

5. Žena by mohla byť rovnako dobrou prezidentkou ako muž.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11062,5 %62,5 %  
2318,75 %18,75 %  
ano16,25 %6,25 %  
ano, určitě, myslím si, že možná i lepší16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

6. Chlapcov je potrebné viesť k väčšej disciplíne ako dievčatá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5531,25 %31,25 %  
4425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
ne16,25 %6,25 %  
ne, záleží to na vlastnostech dítěte16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

7. To, či je niekto mužom alebo ženou, nemá žiadny vplyv na to, ako dobre zvláda problémové situácie.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1637,5 %37,5 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
2212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  
záleží na povaze člověka16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

8. Hlavným životným cieľom ženy je nájsť si partnera a mať deti.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4637,5 %37,5 %  
5318,75 %18,75 %  
3318,75 %18,75 %  
ne16,25 %6,25 %  
hlavní cíl ženy je takový, jaký si určí ona sama16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

9. Dievčatá a ženy môžu byť rovnako dobré ako muži v typicky mužských športoch.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2425 %25 %  
1318,75 %18,75 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  
souhlasím, jsou i dámské fotbalová družstva16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

10. Každá žena si poradí s deťmi lepšie ako muž.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5637,5 %37,5 %  
2531,25 %31,25 %  
316,25 %6,25 %  
jak kdy a jak která16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
muž dovede být stejně dobrý rodič jako žena16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

11. Rozhodovanie mužov je racionálnejšie ako rozhodovanie žien.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2743,75 %43,75 %  
5212,5 %12,5 %  
3212,5 %12,5 %  
4212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
záleží na osobě, i ženy jsou racionální16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

12. Vydatá žena-matka si zaslúži väčšiu úctu ako žena slobodná.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5743,75 %43,75 %  
4425 %25 %  
ne16,25 %6,25 %  
ne, každá žena si zaslouží úctu16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

13. Nejestvujú žiadne špeciálne mužské a ženské schopnosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4743,75 %43,75 %  
5212,5 %12,5 %  
3212,5 %12,5 %  
existují16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
souhlasím, vždy záleží na daném člověku16,25 %6,25 %  
nevím16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  

Graf

14. Vzdelanie obohacuje rovnako muža aj ženu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11168,75 %68,75 %  
2212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
vzdělání je velmi důležité pro náš rozvoj, souhlas16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

15. Žena je od prírody lepšie predurčená na opatrovateľské práce.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2531,25 %31,25 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
1212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
nemyslím si16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  

Graf

16. Ženy sa majú v zamestnaní usilovať o ústretovosť a spoluprácu viac ako muži.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4743,75 %43,75 %  
3531,25 %31,25 %  
ne16,25 %6,25 %  
ne, měli by se snažit i muži16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  

Graf

17. Nech je žena zamestnaná kdekoľvek, prvoradé pre ňu je dieťa.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2637,5 %37,5 %  
5637,5 %37,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
být rodič znamená dávat svému dítěti přednost16,25 %6,25 %  
spíše nesouhlasím16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  

Graf

18. Muž by nemal dať najavo slabosť a nerozhodnosť v žiadnej oblasti.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4637,5 %37,5 %  
5531,25 %31,25 %  
ano16,25 %6,25 %  
někdy to neuškodí, když ukáže své city16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
316,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

19. Niet žiadneho rozdielu v psychickom fungovaní žien a mužov.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5743,75 %43,75 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
je16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
občas jsou muži více rezervovaní než ženy16,25 %6,25 %  
spíše nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

20. Ženy majú v práci prejavovať a presadzovať svoj názor na vec.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1743,75 %43,75 %  
2425 %25 %  
ano16,25 %6,25 %  
316,25 %6,25 %  
důležité je nejít přes mrtvoly16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  

Graf

21. Ženám by sa nemali zverovať vysoké funkcie.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5956,25 %56,25 %  
4318,75 %18,75 %  
není žádný důvod16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
hloupost, i ženy mají právo na povýšení16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

22. Osamelá matka môže vychovať deti rovnako dobre ako v úplnej rodine.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1425 %25 %  
2425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
4212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

23. Ženy v zamestnaní nemajú prejavovať zlosť a hnev tak, ako to robia muži.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5743,75 %43,75 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
obě pohlaví by se měli v projevování emocí krotit16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

24. Na profesie ako opatrovateľstvo, vychovávateľstvo a učiteľstvo majú rovnako dobré predpoklady muži aj ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1850 %50 %  
2318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
souhlasím212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

25. Žena sa nikdy nemôže stať dobrou chirurgičkou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51168,75 %68,75 %  
4212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
pokud má talent může být lepší než muž16,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

26. Muži dokážu niesť zodpovednosť za veci pracovné a verejné lepšie než ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5743,75 %43,75 %  
4318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
i ženy to dovedou16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

27. K poslaniu ženy patrí, že má odložiť svoju prácu a záujmy, aby sa postarala o iných.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5850 %50 %  
4425 %25 %  
ne16,25 %6,25 %  
ostatní by se ale také měli postarat o ni!!! 16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

28. Rovnosť príležitostí žien a mužov v oblasti ekonomickej, politickej a sociálnej je vyrovnaná.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3531,25 %31,25 %  
5425 %25 %  
1212,5 %12,5 %  
4212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
nesouhlasím, muži mají často přednost :-/ 16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

29. Muži majú lepšie predpoklady k výkonu práce v riadiacich funkciách.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5425 %25 %  
4425 %25 %  
2318,75 %18,75 %  
3212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
žena má právo na řídící funkce též16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

30. Ženy dostatočne obhajujú svoje práva.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2425 %25 %  
1425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
4212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  
některé to neumí16,25 %6,25 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

31. Je úplne prirodzené, že vedúce funkcie zastávajú viac muži ako ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4425 %25 %  
5425 %25 %  
2318,75 %18,75 %  
ne16,25 %6,25 %  
316,25 %6,25 %  
ne, není, je to genderový předsudek16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

32. Muži to majú jednoduchšie v pracovnej sfére ako ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
1318,75 %18,75 %  
4212,5 %12,5 %  
ano16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
jak kdy, převážně ale ano :-(16,25 %6,25 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

33. Muži sú za svoju prácu vyššie finančne odmeňovaní ako ženy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1531,25 %31,25 %  
2425 %25 %  
3318,75 %18,75 %  
ano16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
jak kdy, ale převážně ano :-(16,25 %6,25 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

34. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23425 %25 %  
17212,5 %12,5 %  
6016,25 %6,25 %  
3516,25 %6,25 %  
4216,25 %6,25 %  
2216,25 %6,25 %  
2516,25 %6,25 %  
střední16,25 %6,25 %  
1916,25 %6,25 %  
2416,25 %6,25 %  
2616,25 %6,25 %  
1616,25 %6,25 %  

Graf

35. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1381,25 %81,25 %  
muž212,5 %12,5 %  
muz16,25 %6,25 %  

Graf

36. Vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
850 %50 %  
16,25 %6,25 %  
nejvyšší gymnázuim, nyní student VŠ16,25 %6,25 %  
SŠ - maturita16,25 %6,25 %  
maturita16,25 %6,25 %  
studuji SŠ16,25 %6,25 %  
SŠ s maturitou16,25 %6,25 %  
studentka VŠ16,25 %6,25 %  
středoškolské16,25 %6,25 %  

Graf

37. Mesto:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha743,75 %43,75 %  
Ostrava318,75 %18,75 %  
Brno212,5 %12,5 %  
-16,25 %6,25 %  
Olomouc16,25 %6,25 %  
Zlín16,25 %6,25 %  
okolí Prahy16,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Legnavska, K.Rodova rovnost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11160.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.