Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kladenský zámek

Kladenský zámek

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Chámová
Šetření:09. 12. 2010 - 12. 12. 2010
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):13 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zmapovat povědomí obyvatel České republiky o Kladenském zámku. Výsledky dotazníku budou podkladem k vytvoření seminární práce, která je součástí semináře Cestovní ruch České republiky.

Předem Vám děkujeme za Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem Kladna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1368,42 %68,42 %  
ano631,58 %31,58 %  

Graf

2. Kolikrát jste navštívili zámek a za jakým účelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10x a více233,33 %10,53 %  
výstava a zahrada116,67 %5,26 %  
10x, navsteva vystavy a zahrady116,67 %5,26 %  
1x - 5x116,67 %5,26 %  
Návštěva zámku, medvědária a zámecké galerie116,67 %5,26 %  

Graf

3. Víte, z kolika budov sestává komplex Kladenského zámku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3233,33 %10,53 %  
2116,67 %5,26 %  
zámek, sýpka,stodola116,67 %5,26 %  
nejsem si jist, tušim 3116,67 %5,26 %  
Ze tří116,67 %5,26 %  

Graf

4. Víte, jaké je současné využití Kladenského zámku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %21,05 %  
ne233,33 %10,53 %  

Graf

5. Souhlasíte s tímto využitím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím350 %15,79 %  
ano233,33 %10,53 %  
ne116,67 %5,26 %  

Graf

6. Navrhněte jinou možnost využití zámku, které by, podle Vašeho názoru, přilákalo více návštěvníků.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Disco klub

možná nějaký koncert vážné hudby, ale nejsem si jist akustikou prosturů

Nevím

restaurace, svatby, ubytování

restaurace, více kulturních akcí

využití dobré,ale propagace málo rozsáhlá. Pomohly by akce většího měřítka

7. Znáte Kladenský zámek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13100 %68,42 %  

Graf

8. Navštívili jste ho někdy? Za jakým účelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - návštěva výstavy v Zámecké galeriiotázka č. 9, ano - návštěva Zámecké zahradyotázka č. 9, ano - návštěva samotného zámkuotázka č. 9, ano - jiný účelotázka č. 9, ne, nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Byli jste spokojeni se současným stavem zámku a jeho využitím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Po zrealizování našeho projektu by na zámku probíhaly prohlídky s výkladem, k dispozici by byla Zámecká galerie, dále by bylo možné využít služeb středověké restaurace a stylového penzionu a odpočinout si v Zámecké zahradě s medvědáriem. Uvažovali byste v tomto případě o návštěvě Kladenského zámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %63,16 %  
ne17,69 %5,26 %  

Graf

11. Navrhněte nějaké využití, které by Vás přimělo k návštěvě Kladenského zámku

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nějakou novinku...něco co jinde nemají, třeba oživit tam celý dvůr pomocí herců?

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1684,21 %84,21 %  
muž315,79 %15,79 %  

Graf

13. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let1684,21 %84,21 %  
40 - 49 let210,53 %10,53 %  
do 18 let15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Chámová, L.Kladenský zámek (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11277.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.