Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency

Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Kubátová
Šetření:09. 12. 2010 - 16. 12. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenujeme se Monika Bláhová, Viola Janáková, Iveta Kubátová, Lenka Rejtharová a jsme studentky Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě. V rámci našeho marketingového výzkumu bychom Vás rády poprosily o vyplnění anonymního dotazníku. Cílem marketingového výzkumu je zjistit spokojenost zákazníků s CK Blue Style. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Z daných možností vyberte Vám nejvíce vyhovující odpověď. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2477,42 %77,42 %  
Muž722,58 %22,58 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-39 let2683,87 %83,87 %  
40- 59 let412,9 %12,9 %  
do 19 let13,23 %3,23 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2580,65 %80,65 %  
Vysokoškolské619,35 %19,35 %  

Graf

4. Ve kterém kraji je Vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pardubický516,13 %16,13 %  
praha516,13 %16,13 %  
Pardubice26,45 %6,45 %  
Vysočina26,45 %6,45 %  
zlínský26,45 %6,45 %  
Středočeský26,45 %6,45 %  
Kraj Vysočina13,23 %3,23 %  
Jihočeský kraj13,23 %3,23 %  
Severomoravský13,23 %3,23 %  
Ústecký kraj13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi Olomoucký kraj
Vysičina
pce
Liberecký
moravskoslezský
Karlovarský
HK
Plzeň
Zlín
929,03 %29,03 % 

Graf

5. Průměrný měsíční čistý příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000,- Kč1651,61 %51,61 %  
10 000- 20 000,- Kč619,35 %19,35 %  
20 000- 30 000,- Kč619,35 %19,35 %  
nad 30 000,- Kč39,68 %9,68 %  

Graf

6. Jezdíte na dovolenou do zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2890,32 %90,32 %  
ne39,68 %9,68 %  

Graf

7. Pokud ANO, jak často jezdíte na dovolenou do zahraničí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně1967,86 %61,29 %  
2x ročně 310,71 %9,68 %  
každý druhý rok13,57 %3,23 %  
1x za 5 let13,57 %3,23 %  
1x za 6 let13,57 %3,23 %  
cca jednou za dva roky13,57 %3,23 %  
min.5x ročně13,57 %3,23 %  
1x za 2 roky13,57 %3,23 %  

Graf

8. Znáte CK Blue Style?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2477,42 %77,42 %  
ne722,58 %22,58 %  

Graf

9. Odkud jste se o CK Blue Style dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama ( tisk, TV, internet, soutěže)1238,71 %38,71 %  
Od známých1032,26 %32,26 %  
Pobočka412,9 %12,9 %  
neznám26,45 %6,45 %  
nic13,23 %3,23 %  
Z internetu, když jsem hledala zájezd.13,23 %3,23 %  
neznám CK Blue Style13,23 %3,23 %  

Graf

10. Cestovali jste již s touto CK? (Pokud ANO, pokračujte dále. Pokud jste odpověděli NE, přejděte na otázku č.19)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %54,84 %  
ano1445,16 %45,16 %  

Graf

11. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- ubytování (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1746,67 %22,58 %  
2640 %19,35 %  
516,67 %3,23 %  
316,67 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.62
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- stravování (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1535,71 %16,13 %  
2428,57 %12,9 %  
3428,57 %12,9 %  
517,14 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- doprava (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3426,67 %12,9 %  
2426,67 %12,9 %  
1320 %9,68 %  
4213,33 %6,45 %  
5213,33 %6,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jakých dalších služeb jste s CK využili? Můžete zaškrtnout i více odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fakultativní výlety1066,67 %32,26 %  
Cestovní pojištění746,67 %22,58 %  
Nevyužili jsme žádné služby320 %9,68 %  
Zakoupili jsme výlet.16,67 %3,23 %  
Animátorské služby16,67 %3,23 %  

Graf

15. Pokud jste využili těchto služeb, byli jste s nimi spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %25,81 %  
Spíše ne215,38 %6,45 %  
Spíše ano215,38 %6,45 %  
Ne17,69 %3,23 %  

Graf

16. Byli jste spokojeni s pracovníky CK? (zaměstnanci poboček, delegáti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano533,33 %16,13 %  
Spíše ano426,67 %12,9 %  
Spíše ne426,67 %12,9 %  
Ne213,33 %6,45 %  

Graf

17. Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s CK Blue Style a poskytovanými službami. (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1640 %19,35 %  
2533,33 %16,13 %  
5213,33 %6,45 %  
416,67 %3,23 %  
316,67 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:2
Modus:1

Graf

18. Co byste změnili či zlepšili, abyste byli maximálně spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Delegáta. Poté určitě přístup hotelu před check-inem. Čekat několik hodin v 5-ti , hvězdě bez toho aniž by nám řekli, kde je možné si alespoň dát vodu, mi přijde vážně tristní. Nehledě na to, že nám mohli alespoň pohlídat zavazadla a my se mohli jít vyložit k bazénu. Celou noc jsme nespali a na pokoj čekali do asi 14té hodiny. První dojem KATASTROFA. Delegát KATASTROFA.

Jednotnou stravu na hotelích

Leteckou společnost

Míň klamavých obrázků v katalozích, lepší transfer z letiště

odlet z destinace spíše k večeru

Přístup delegátů

Transfer z lětiště

Transfer z letiště

19. Jakou CK preferujete? S přihlédnutím na dosavadní zkušenosti a spokojenost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CK Čedok722,58 %22,58 %  
CK EXIM Tours619,35 %19,35 %  
CK Blue Style619,35 %19,35 %  
CK Firo Tour26,45 %6,45 %  
nepreferuji žádnou CK26,45 %6,45 %  
VTT13,23 %3,23 %  
Nemám možnost velkého srovnání, takže žádnou.13,23 %3,23 %  
žádnou, dovolenou si organiztuji sama13,23 %3,23 %  
většinou jsem do zahraničí přes žádnou CK nejela13,23 %3,23 %  
VOLAREZA13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  
.13,23 %3,23 %  
CK Fischer13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kubátová, I.Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11291.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.