Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency

Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Kubátová
Šetření:09. 12. 2010 - 16. 12. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenujeme se Monika Bláhová, Viola Janáková, Iveta Kubátová, Lenka Rejtharová a jsme studentky Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě. V rámci našeho marketingového výzkumu bychom Vás rády poprosily o vyplnění anonymního dotazníku. Cílem marketingového výzkumu je zjistit spokojenost zákazníků s CK Blue Style. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Z daných možností vyberte Vám nejvíce vyhovující odpověď. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2477,42 %77,42 %  
Muž722,58 %22,58 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-39 let2683,87 %83,87 %  
40- 59 let412,9 %12,9 %  
do 19 let13,23 %3,23 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2580,65 %80,65 %  
Vysokoškolské619,35 %19,35 %  

Graf

4. Ve kterém kraji je Vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pardubický516,13 %16,13 %  
praha516,13 %16,13 %  
Pardubice26,45 %6,45 %  
Vysočina26,45 %6,45 %  
zlínský26,45 %6,45 %  
Středočeský26,45 %6,45 %  
Kraj Vysočina13,23 %3,23 %  
Jihočeský kraj13,23 %3,23 %  
Severomoravský13,23 %3,23 %  
Ústecký kraj13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi Olomoucký kraj
Vysičina
pce
Liberecký
moravskoslezský
Karlovarský
HK
Plzeň
Zlín
929,03 %29,03 % 

Graf

5. Průměrný měsíční čistý příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000,- Kč1651,61 %51,61 %  
10 000- 20 000,- Kč619,35 %19,35 %  
20 000- 30 000,- Kč619,35 %19,35 %  
nad 30 000,- Kč39,68 %9,68 %  

Graf

6. Jezdíte na dovolenou do zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2890,32 %90,32 %  
ne39,68 %9,68 %  

Graf

7. Pokud ANO, jak často jezdíte na dovolenou do zahraničí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně1967,86 %61,29 %  
2x ročně 310,71 %9,68 %  
každý druhý rok13,57 %3,23 %  
1x za 5 let13,57 %3,23 %  
1x za 6 let13,57 %3,23 %  
cca jednou za dva roky13,57 %3,23 %  
min.5x ročně13,57 %3,23 %  
1x za 2 roky13,57 %3,23 %  

Graf

8. Znáte CK Blue Style?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2477,42 %77,42 %  
ne722,58 %22,58 %  

Graf

9. Odkud jste se o CK Blue Style dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama ( tisk, TV, internet, soutěže)1238,71 %38,71 %  
Od známých1032,26 %32,26 %  
Pobočka412,9 %12,9 %  
neznám26,45 %6,45 %  
nic13,23 %3,23 %  
Z internetu, když jsem hledala zájezd.13,23 %3,23 %  
neznám CK Blue Style13,23 %3,23 %  

Graf

10. Cestovali jste již s touto CK? (Pokud ANO, pokračujte dále. Pokud jste odpověděli NE, přejděte na otázku č.19)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %54,84 %  
ano1445,16 %45,16 %  

Graf

11. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- ubytování (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1746,67 %22,58 %  
2640 %19,35 %  
516,67 %3,23 %  
316,67 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.62
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- stravování (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1535,71 %16,13 %  
2428,57 %12,9 %  
3428,57 %12,9 %  
517,14 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Ohodnoťte kvalitu poskytovaných služeb- doprava (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3426,67 %12,9 %  
2426,67 %12,9 %  
1320 %9,68 %  
4213,33 %6,45 %  
5213,33 %6,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jakých dalších služeb jste s CK využili? Můžete zaškrtnout i více odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fakultativní výlety1066,67 %32,26 %  
Cestovní pojištění746,67 %22,58 %  
Nevyužili jsme žádné služby320 %9,68 %  
Zakoupili jsme výlet.16,67 %3,23 %  
Animátorské služby16,67 %3,23 %  

Graf

15. Pokud jste využili těchto služeb, byli jste s nimi spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %25,81 %  
Spíše ne215,38 %6,45 %  
Spíše ano215,38 %6,45 %  
Ne17,69 %3,23 %  

Graf

16. Byli jste spokojeni s pracovníky CK? (zaměstnanci poboček, delegáti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano533,33 %16,13 %  
Spíše ano426,67 %12,9 %  
Spíše ne426,67 %12,9 %  
Ne213,33 %6,45 %  

Graf

17. Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s CK Blue Style a poskytovanými službami. (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1640 %19,35 %  
2533,33 %16,13 %  
5213,33 %6,45 %  
416,67 %3,23 %  
316,67 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:2
Modus:1

Graf

18. Co byste změnili či zlepšili, abyste byli maximálně spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Delegáta. Poté určitě přístup hotelu před check-inem. Čekat několik hodin v 5-ti , hvězdě bez toho aniž by nám řekli, kde je možné si alespoň dát vodu, mi přijde vážně tristní. Nehledě na to, že nám mohli alespoň pohlídat zavazadla a my se mohli jít vyložit k bazénu. Celou noc jsme nespali a na pokoj čekali do asi 14té hodiny. První dojem KATASTROFA. Delegát KATASTROFA.

Jednotnou stravu na hotelích

Leteckou společnost

Míň klamavých obrázků v katalozích, lepší transfer z letiště

odlet z destinace spíše k večeru

Přístup delegátů

Transfer z lětiště

Transfer z letiště

19. Jakou CK preferujete? S přihlédnutím na dosavadní zkušenosti a spokojenost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CK Čedok722,58 %22,58 %  
CK EXIM Tours619,35 %19,35 %  
CK Blue Style619,35 %19,35 %  
CK Firo Tour26,45 %6,45 %  
nepreferuji žádnou CK26,45 %6,45 %  
VTT13,23 %3,23 %  
Nemám možnost velkého srovnání, takže žádnou.13,23 %3,23 %  
žádnou, dovolenou si organiztuji sama13,23 %3,23 %  
většinou jsem do zahraničí přes žádnou CK nejela13,23 %3,23 %  
VOLAREZA13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  
.13,23 %3,23 %  
CK Fischer13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubátová, I.Marketingový výzkum- Blue Style Travel Agency (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11291.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.