Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Šubrtová
Šetření:13. 12. 2010 - 09. 01. 2011
Počet respondentů:288
Počet otázek (max/průměr):23 / 18.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jsem studentkou 5. ročníku oboru Podnikání a administrativa na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a součástí zpracování mé diplomové práce na téma „Domácí násilí v právu a praxi v ČR“ je dotazníkové šetření.


Cílem dotazníku je zjistit povědomí, postoje a zkušenost respondentů s tímto fenoménem.

 

Dotazník je zcela anonymní. Předem děkuji za jeho pečlivé vyplnění.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zaškrtnutím vyberte jednu nebo více odpovědí dle pokynů u otázek.

U některých otázek je možnost vepsat vlastní názor.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že domácí násilí je v České republice častým jevem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20370,49 %70,49 %  
Ne8529,51 %29,51 %  

Graf

2. Co lze dle Vašeho názoru považovat za typické znaky domácího násilí (DN)? (Lze vybrat více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DN se odehrává v soukromí, intenzita násilí se zpravidla stupňuje.27695,83 %95,83 %  
DN se dlouhodobě opakuje.23180,21 %80,21 %  
DN může být oboustranné – role násilníka a oběti se mění .5519,1 %19,1 %  
DN představuje jednorázový incident mezi partnery.124,17 %4,17 %  
Za DN považuju i psychický nátlak a verbální útoky10,35 %0,35 %  
Nemusí jít ani o fyzické napadení10,35 %0,35 %  
napadeni osoby blízké žijící v domácnosti10,35 %0,35 %  
DN se děje ve všech vrstvách obyvatelstva10,35 %0,35 %  
obět se stydí za to, co se jí děje10,35 %0,35 %  
omlouvá násilníka10,35 %0,35 %  
role partnerů (agresor x oběť) jsou neměnné10,35 %0,35 %  
psychický nátlak10,35 %0,35 %  
slovní ponižování10,35 %0,35 %  
oběť se bojí komukoliv svěřit10,35 %0,35 %  

Graf

3. Posuďte významnost jednotlivých faktorů, které mohou být příčinami domácího násilí. Škála významu: 1 - žádný, 2 - zanedbatelný, 3 - zásadní ,4 - maximální.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
povahové vlastnosti jedince3.420.487
nefunkčnost rodiny v dětství2.8750.505
alkohol a další drogy3.3680.531
vžitá představa o dominantním postavení muže v partnerství2.5380.665
nemajetnost1.9270.533
úroveň vzdělání2.2190.726
obtížná životní situace2.4860.597

Graf

4. Pokud si myslíte, že příčinami domácí násilí mohou být i jiné faktory, uveďte je.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

... spatne sestaveny dotaznik, zavadejici otazky, kdy je nutno zvolit odpovet i v pripade, ze jsou vsechny nepravda do pole vlastni odpoved se nevejde dostatecny pocet znaku

asi i napadeným, jelikož agresor zjišťuje, že se jedinec neumí bránit

Bylo mi "cti" zakusit DN jak z jedne tak druhe strany, takze podle meho nazoru pricinou jedne facky at uz od nej nebo od ni muze byt cokoli, pokud se to opakuje a stupnuje je to o necem uplne jinem...Nedostatek respektu vuci partnerovi i sobe samym, nizke EQ v pripade obou (nezamenit s IQ), pokud je DN dlouhotrvajici je nutno zapatrat po duvodech, proc obet v danem vztahu setrvava atd...

genetické dispozice

chorobná žárlivost

Chování a postoj oběti, neschopnost se agresorovi včas dostatečně postavit a řešit to, už při drobných náznacích, než to přeroste. Neschopnost oběti včas říct "takto ne" a třeba i odejít. Míním tím v době, kdy jsou to jen malé náznaky násilí, dřív, než dojde k něčemu velkému. Většinou k němu dlouhodobě dochází ve vztazích, kdy je oběť nějakým způsobem závislá na agresorovi. Pokud jde o dítě je závislost na rodiči pochopitelná, ale v partnerském vztahu může vést neschopnost správně reagovat k špatným následkům

chování partnera - myslím opravu extrémní situace, kdy jeden z partnerů započne DN například na psychické úrovni druhý opětuje na fyzické nebo naopak. Například nevěra, ponižování, přehnaná snaha ochránit potomky (např. od zvyků chování, kdy například muž sleduje fotbal :D ) ale v zásadě vhodně zvolené možnosti v dotazníku. Myslel jsem tím, že pokud dojde k DN vlivem zmíněných faktorů, pak ony uvedené v dotazníku nemusí mít přílišnou váhu. Avšak nutno dodat, že dotazník zřejmě opomíjí vysvětlit co DN je a co NE. Ale ve výzkumé části to nemusí být na škodu.

ingeligence jedince a inteligence obou partnerů, mnohdy se může násilí stopnou hned při jeho počátcích pokud obět dá jasně najevo, že se nepodvolí a že tuto hdu hrát nebude

kombinace výše uvedených faktorů, neřešení počínajícího DN, syndrom závislé osobnosti, povahové vlastnosti obou aktérů, postoje společnosti, přístup k DN a zákonné normy a legislativní úpravy, které DN řeší

např. nízké sebevědomí agresora

Násilnický, manipulatvní a nejnebezpečnější (většinou muži, ale můžou to být i ženy) jsou podle mě hlavně osoby, které jsou ve společnosti postavení vysoko, mají dobrý příjem, můžou pocházet i z dobré rodiny, ale najdou si partera/ku, kteří se jim v tomto nevyrovná a začnou ho týrat - partner je na nich závislý finančně, psychicky a ani okolí by mu neuvěřilo, že ho ten uznávaný občan vůbec může týrat. Proto si myslím, že dalším faktorem může být i dobré finanční zázemí a dobré postavení ve společnosti, které násilníkovi dává určitou jistotu a díky nim překoná i ty poslední zábrany, které mu brání někoho týrat - ať už osobu blízkou (přítele/kyni, svěřené osoby) nebo člena rodiny (děti, manželku/manžela, rodiče).

Násilník je především silně nevyrovnaná osobnost - to mohu posoudit z vlastní a velmi čerstvé (a smutné) životní zkušenosti. Nehraje hlavní roli ani pracovní neúspěch, ani sociální zázemí, ani vzdělání, ani alokol, nic takového. Tohle je otázka povahových prvků a toho, co si jedinec přináší z ranného dětství, ale i zážitky z dětství lze překonat, pokud jde o silnou osobnost. Takže POVAHA, POVAHA, POVAHA. Velkou roli hraje také výchova a rodinný vzor. Alkohol, neúspěch, zklamání, prohra, to násilí nevytvoří, pokud již v člověku někde uvnitř není, ale má-li člověk agresivitu v sobě, mohou to být spouštěcí mechanismy.

nefunkčnost současného vztahu, zklamání, nevěra

Nemyslím

nespokojenost se sebou sama - napr. zakomplexovanost, mindraky atd

nevěra jednoho z partnerů

Nízké sebevědomí

pocit moci nad druhým, potřeba psychického týrání

Povahové vlastnosti kterého jedince? násilníka či oběti násilí. obojí může mít do určité míry vliv

povahové vlastnosti partnera (dva jedinci mohou mít stupňující konflikty, které vyústí do domácího násilí, ale pokud se rozejdou, každý je příkladný člověk, u kterého se násilné sklony již neobjevují, příklad z praxe)

provokace ze strany submisivního partnera s cílem manipulovat druhého partnera

psychiatrické onemocnění.

psychická nemoc

psychicka porucha

psychicka porucha jedince

psychická porucha, nesrozumění se sám se sebou, potřeba vlastnit atd.

psychická porucha, opakování chování rodiče

psychické onemocnění (no nebo samozřejmě fyziologické poškození mozku ve vzácných případech), inteligence, vzor - autorita

psychické onemocnění, špatná výchova, absence rodičů (vyrůstání v dětském domově)

šikana v práci, vybíjení vzteku

špatná výchova, rodiče jsou jako vzor

Vžitá představa o dominantním postavení ženy v partnerství!

zakomplexovanost

zakomplexovanost agresora

zanedbávání povinností k rodině jedním z manželů liberální výchova dětí - přílišná tolerance vůči jejich násilným projevům

žárlivost

5. Domníváte se, že jste o problematice domácího násilí dostatečně informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obecně mám informací o domácím násilí dost, ale jak konkrétně se zachovat a kam se obrátit, nevím.15453,47 %53,47 %  
Přesně vím, jak se tváří v tvář domácímu násilí zachovat a kam se obrátit.5820,14 %20,14 %  
O domácím násilí mnoho nevím, ale chtěl(a) bych se dozvědět víc.3612,5 %12,5 %  
O domácím násilí mnoho nevím, ani mě nezajímá.3110,76 %10,76 %  
sama jsem byla obětí,ale pomoc jsem nikdy nenašla.10,35 %0,35 %  
nevím jak se zachovat, ale vím kam se obrátit10,35 %0,35 %  
představu mám, posléze bych to řešila10,35 %0,35 %  
obrátila bych se na policii10,35 %0,35 %  
informace a realita jsou velmi odlišné věci10,35 %0,35 %  
dokud se mě to netýká, neřeším to.10,35 %0,35 %  
Stát by měl řešit pouze extrémní formy DN.10,35 %0,35 %  
info mám, ale v praxi jsem se bránit nedovedla...10,35 %0,35 %  
vím jak se konkrétně zachovat, jaké kroky podnikn10,35 %0,35 %  

Graf

6. Z jakého zdroje jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z televize14550,35 %50,35 %  
Z internetu4816,67 %16,67 %  
Z kampaní proti násilí (např. Avon proti domácímu násilí)2910,07 %10,07 %  
Od rodiny, přátel, kolegů atp.289,72 %9,72 %  
Z informačních letáků 93,13 %3,13 %  
ze školy31,04 %1,04 %  
z vlastní zkušenosti20,69 %0,69 %  
škola20,69 %0,69 %  
ve škole10,35 %0,35 %  
z domova10,35 %0,35 %  
vypracováním seminární práce ve škole10,35 %0,35 %  
z přímého kontaktuAčástečného zájmu o problematiku10,35 %0,35 %  
Ze všech kromě letáků10,35 %0,35 %  
slyšíte to všude kolem10,35 %0,35 %  
z medíí, TV, časopisy, internet10,35 %0,35 %  
časopisy10,35 %0,35 %  
z zadneho10,35 %0,35 %  
zaměstnání10,35 %0,35 %  
zo školy - psychológia10,35 %0,35 %  
de facto vše výše uvedené10,35 %0,35 %  
tak nějak od každěho trochu. Co převažovalo nevím.10,35 %0,35 %  
Z internetu a televize10,35 %0,35 %  
ve škole (VŠ)10,35 %0,35 %  
Bílý kruh bezpečí, DONA linka10,35 %0,35 %  
viacero zdrojov a literatúry, nakoľko píšem DP 10,35 %0,35 %  
vlastní život10,35 %0,35 %  
z VŠ10,35 %0,35 %  
během studia sociální práce10,35 %0,35 %  
málo místa! -selský rozum/oběť často ví - nejedná10,35 %0,35 %  
v práci neziskových organizací10,35 %0,35 %  

Graf

7. Jaký význam přikládáte problematice domácího násilí (DN)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DN představuje naléhavý celospolečenský problém, který vyžaduje právní ochranu ze strany státu.24183,68 %83,68 %  
DN je odsouzeníhodná záležitost, ale protože se týká jen malého % obyvatel, není nutné jej řešit zvláštními zákonnými opatřeními.237,99 %7,99 %  
DN se vyskytuje převážně u problémových jedinců a sociálně slabších vrstev.155,21 %5,21 %  
kombinace prvni a treti odpovedi.10,35 %0,35 %  
1).. neznám rozdíl legis. mezi např.ublížení n.zdr10,35 %0,35 %  
DN je nutné řešit, i když se týká malého % obyvate10,35 %0,35 %  
spolecensky problem, ktery by se mel zakonem trest10,35 %0,35 %  
VELIKÝ, ale je obtížné jej dokázat i řešit10,35 %0,35 %  
DN vyžaduje právní ochranu ze strany státu10,35 %0,35 %  
Je to bohužel lidem přirozené a spol. to nevyřeší.10,35 %0,35 %  
může se vyskytovat i u sociálně silnějších vrstev10,35 %0,35 %  
DN je odsouzeníhodná ..., která vyžaduje právní ..10,35 %0,35 %  

Graf

8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Názorová rozepře končící hádkou26290,97 %90,97 %  
Výměna názorů25989,93 %89,93 %  
Soustavné přehlížení názorů a myšlenek12643,75 %43,75 %  
Nadávky7827,08 %27,08 %  
Bránění v kontaktu s přáteli, příbuznými3411,81 %11,81 %  
Ničení oblíbených věcí2910,07 %10,07 %  
Ponižování186,25 %6,25 %  
Vyhrožování165,56 %5,56 %  
Fyzické napadení113,82 %3,82 %  

Graf

9. Jaké by bylo Vaše doporučení osobě, která byla vystavena projevům domácího násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odejít od násilníka.23982,99 %82,99 %  
Obrátit se na Policii ČR.21072,92 %72,92 %  
Svěřit se rodině, přátelům.19367,01 %67,01 %  
Zajít do specializované poradny.18965,63 %65,63 %  
Obrátit se na intervenční centrum.15152,43 %52,43 %  
Promluvit si s násilným partnerem o důvodech jeho chování, zkusit problém vyřešit.11640,28 %40,28 %  
Incidenty přecházet a snažit se na ně zapomenout.31,04 %1,04 %  
pořídit účinný obranný prostředek (střelná zbraň)10,35 %0,35 %  
zabití partnera (nahrát sebeobranu)10,35 %0,35 %  
policie nic nevyresi!10,35 %0,35 %  
nahlásit to na Policii - odejít k rodině - rozvod10,35 %0,35 %  
Dovolit mi mu zlámat ruce10,35 %0,35 %  
nutno zvážit dle míry10,35 %0,35 %  
dle závažnosti se poté obrátit na Policii ČR10,35 %0,35 %  
záleží na intenzitě a projevu10,35 %0,35 %  
Ženy: OKAMŽITĚ odejít a ukončit všechny vazby10,35 %0,35 %  
Děti: svěřit se ve škole, lékaři, help line atd10,35 %0,35 %  
záleželo by na povaze násilného činu10,35 %0,35 %  
záleží na míře DN10,35 %0,35 %  
rozbít mu držku :)10,35 %0,35 %  
Záleží na závažnosti a opakování10,35 %0,35 %  
Zvolite dle závažnosti a agresivity útočníka10,35 %0,35 %  
podle intenzity, pokud mi jednou vynadal do krav..10,35 %0,35 %  
nejdříve bod 2, pak 4, 5, pokud nepomůže pak 6 a 710,35 %0,35 %  
záleží na stádiu10,35 %0,35 %  
ale taky vím že to vůbec není jednoduché10,35 %0,35 %  

Graf

10. Koho podle Vás ohrožuje domácí násilí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy21273,61 %73,61 %  
Děti6622,92 %22,92 %  
Seniory62,08 %2,08 %  
Muže31,04 %1,04 %  
Osoby se zdravotním postižením10,35 %0,35 %  

Graf

11. Kdy stoupil v účinnost zákon na ochranu před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.1. 200714751,04 %51,04 %  
1.1. 20105820,14 %20,14 %  
1.1. 20005619,44 %19,44 %  
1.1. 1993279,38 %9,38 %  

Graf

12. Víte, co umožňuje institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí? (Lze vybrat více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policista může na základě důvodného podezření vykázat násilnou osobu na dobu 10 dní, a to bez souhlasu ohrožené osoby.17962,15 %62,15 %  
Účelem vykázání je ochrana ohrožené osoby.17259,72 %59,72 %  
Policista může na základě důvodného podezření vykázat násilnou osobu na dobu 1 měsíce, jedině se souhlasem ohrožené osoby.7225 %25 %  
Účelem vykázání je potrestání násilné osoby.186,25 %6,25 %  

Graf

13. Je Vám znám účel zřízení intervenčních center (IC)? (Lze vybrat více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IC poskytují zdarma sociální, psychologickou a právní pomoc.23180,21 %80,21 %  
IC poskytují pomoc a poradenství ohrožené i násilné osobě.7726,74 %26,74 %  
IC poskytují pomoc a poradenství pouze ohrožené osobě.6020,83 %20,83 %  
IC poskytují pomoc pouze na základě rozhodnutí o vykázání.62,08 %2,08 %  

Graf

14. Jaký by byl Váš návrh na zlepšení právní ochrany před DN?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.19973,7 %69,1 %  
Právní ochrana je dostatečná, není co zlepšovat.228,15 %7,64 %  
nic72,59 %2,43 %  
okamžité vzetí do vazby + mnohaleté vězení10,37 %0,35 %  
zabývat se více hlášením těchto událostí 10,37 %0,35 %  
posílat násilníky do nápravných center10,37 %0,35 %  
absolutne nedostatecna10,37 %0,35 %  
citlivý přístup k obětem,brát jejich slova vážně10,37 %0,35 %  
ČR nemá dostatečně dobrý zákony.10,37 %0,35 %  
zrychlit soudní procesy, ochrana poškozeného10,37 %0,35 %  
urychlení soudního jednání. vyšší tresty10,37 %0,35 %  
tvrdší postihy10,37 %0,35 %  
pravni ochrana neni dostatecna (neni tu vic mista)10,37 %0,35 %  
tvrdší tresty pro násilníky, výchova v ZŠ10,37 %0,35 %  
změna zákona10,37 %0,35 %  
přísnější tresty pro pachatele DN10,37 %0,35 %  
trestnost už od fáze vyhrožování, důkaz audiozázna10,37 %0,35 %  
Více center pro ubytování oh. os., pomoc jim 10,37 %0,35 %  
tvrdší tresty pro agresory, pravomoci policie10,37 %0,35 %  
právní ochrana? to je otázka výchovy10,37 %0,35 %  
zvýšení trestů10,37 %0,35 %  
výsoké tresty pro pachatele, oběti nesmí mlčet 10,37 %0,35 %  
ümožnit ohrožené osobě odejít a důstojně žít jinde10,37 %0,35 %  
nevejde se sem:o)10,37 %0,35 %  
zvýšit tresty10,37 %0,35 %  
nelze vyřešit zákonem10,37 %0,35 %  
Zrychlene soudni rizeni do 2 dnu, uprava pouzivani10,37 %0,35 %  
10 dní je málo, co dělat po návratu násilníka?10,37 %0,35 %  
větší tresty pro násilníky10,37 %0,35 %  
Zvýšit pravomoci policie. Exempl. potrestání.10,37 %0,35 %  
větší informovanost veřejnosti10,37 %0,35 %  
odnětí svobody na 6 let10,37 %0,35 %  
Tvrdší tresty, zvláště u recidivistů10,37 %0,35 %  
spíš je teď třeba psychologická zlepšit10,37 %0,35 %  
Přítomnost dětí jako svědků- řešit10,37 %0,35 %  
uvalení násilníků do vazby10,37 %0,35 %  
Větší dohled, trest10,37 %0,35 %  
dôslednejšia aplikácia v praxi10,37 %0,35 %  
větší kompetentnost policie (podcenují situaci)10,37 %0,35 %  
co nejlepší zákony, co nejlepší práce orgánů, kter10,37 %0,35 %  
medializace10,37 %0,35 %  
nevim presne, jaka je pravni ochrana10,37 %0,35 %  
větší pomoc ze strany policie, většinou řeknou, žs10,37 %0,35 %  
výborní psychologové10,37 %0,35 %  
škola - i děti jsou oběťmi nebo svědky DN.10,37 %0,35 %  

Graf

15. Setkali jste se s nějakou formou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám nepřímou zkušenost ze svého okolí.otázka č. 16, Ano, mám přímou osobní zkušenost.otázka č. 18, Ne.otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.15453,47 %53,47 %  
Ano, mám nepřímou zkušenost ze svého okolí.8328,82 %28,82 %  
Ano, mám přímou osobní zkušenost.5117,71 %17,71 %  

Graf

16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé, známí3848,72 %13,19 %  
Příbuzní3241,03 %11,11 %  
Sousedé1316,67 %4,51 %  
Kolegové78,97 %2,43 %  
poškození11,28 %0,35 %  
klienti11,28 %0,35 %  

Graf

17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické násilí6380,77 %21,88 %  
Psychické násilí5570,51 %19,1 %  
Sociální násilí (izolace od příbuzných, přátel atd.)1721,79 %5,9 %  
Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím)1215,38 %4,17 %  
Sexuální násilí1114,1 %3,82 %  
Fyzické, psychické, ekonomické, sexuální11,28 %0,35 %  

Graf

18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partnera(rky)2346,94 %7,99 %  
Rodiče2244,9 %7,64 %  
Jiného příbuzného12,04 %0,35 %  
přímá, jelikož jsem zasahoval v situadiDNneznámých12,04 %0,35 %  
sebe jako děcko (případně i u sousedů je slyšetřev12,04 %0,35 %  
já jsem byl agresor12,04 %0,35 %  
nic12,04 %0,35 %  
můj otec12,04 %0,35 %  
nevlastní rodič12,04 %0,35 %  
otec12,04 %0,35 %  

Graf

19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické násilí4287,5 %14,58 %  
Fyzické násilí3164,58 %10,76 %  
Sociální násilí (izolace od příbuzných, přátel atd.)1327,08 %4,51 %  
Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím)714,58 %2,43 %  
Sexuální násilí36,25 %1,04 %  
z doslechu??? nebo osobni???12,08 %0,35 %  
ničení oblíbených věcí12,08 %0,35 %  
vyhrožování12,08 %0,35 %  
stalking12,08 %0,35 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18865,28 %65,28 %  
Muž10034,72 %34,72 %  

Graf

21. Jste ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 26 let17962,15 %62,15 %  
26- 40 let9432,64 %32,64 %  
41 – 55 let144,86 %4,86 %  
55 a více let10,35 %0,35 %  

Graf

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské19065,97 %65,97 %  
Středoškolské7626,39 %26,39 %  
Vyučen(a)103,47 %3,47 %  
Základní62,08 %2,08 %  
Vyšší odborné51,74 %1,74 %  
Vysokoškolské (Bc.)10,35 %0,35 %  

Graf

23. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný(á)20571,18 %71,18 %  
Ženatý/vdaná4314,93 %14,93 %  
Druh/družka3411,81 %11,81 %  
Rozvedený(á)62,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Posuďte významnost jednotlivých faktorů, které mohou být příčinami domácího násilí. Škála významu: 1 - žádný, 2 - zanedbatelný, 3 - zásadní ,4 - maximální.

 • odpověď nefunkčnost rodiny v dětství=3:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

 • odpověď Ponižování:
  • 14.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické napadení na otázku 8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)
 • odpověď Vyhrožování:
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické napadení na otázku 8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

9. Jaké by bylo Vaše doporučení osobě, která byla vystavena projevům domácího násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

 • odpověď Promluvit si s násilným partnerem o důvodech jeho chování, zkusit problém vyřešit.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

15. Setkali jste se s nějakou formou domácího násilí?

 • odpověď Ano, mám nepřímou zkušenost ze svého okolí.:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé, známí na otázku 16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příbuzní na otázku 16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sousedé na otázku 16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím) na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí (izolace od příbuzných, přátel atd.) na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
 • odpověď Ano, mám přímou osobní zkušenost.:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partnera(rky) na otázku 18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické násilí na otázku 19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické násilí na otázku 19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí (izolace od příbuzných, přátel atd.) na otázku 19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

 • odpověď Fyzické násilí:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím) na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
 • odpověď Psychické násilí:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím) na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

 • odpověď Psychické násilí:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partnera(rky) na otázku 18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí (izolace od příbuzných, přátel atd.) na otázku 19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):

20. Jste:

 • odpověď Muž:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi DN je odsouzeníhodná záležitost, ale protože se týká jen malého % obyvatel, není nutné jej řešit zvláštními zákonnými opatřeními. na otázku 7. Jaký význam přikládáte problematice domácího násilí (DN)?

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí (omezení přístupu ke společným financím) na otázku 17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že domácí násilí je v České republice častým jevem?

2. Co lze dle Vašeho názoru považovat za typické znaky domácího násilí (DN)? (Lze vybrat více odpovědí.)

3. Posuďte významnost jednotlivých faktorů, které mohou být příčinami domácího násilí. Škála významu: 1 - žádný, 2 - zanedbatelný, 3 - zásadní ,4 - maximální.

5. Domníváte se, že jste o problematice domácího násilí dostatečně informováni?

6. Z jakého zdroje jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce?

7. Jaký význam přikládáte problematice domácího násilí (DN)?

8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

9. Jaké by bylo Vaše doporučení osobě, která byla vystavena projevům domácího násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

10. Koho podle Vás ohrožuje domácí násilí nejvíce?

11. Kdy stoupil v účinnost zákon na ochranu před domácím násilím?

12. Víte, co umožňuje institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí? (Lze vybrat více odpovědí.)

13. Je Vám znám účel zřízení intervenčních center (IC)? (Lze vybrat více odpovědí.)

14. Jaký by byl Váš návrh na zlepšení právní ochrany před DN?

15. Setkali jste se s nějakou formou domácího násilí?

16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):

19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

20. Jste:

21. Jste ve věku:

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že domácí násilí je v České republice častým jevem?

2. Co lze dle Vašeho názoru považovat za typické znaky domácího násilí (DN)? (Lze vybrat více odpovědí.)

3. Posuďte významnost jednotlivých faktorů, které mohou být příčinami domácího násilí. Škála významu: 1 - žádný, 2 - zanedbatelný, 3 - zásadní ,4 - maximální.

5. Domníváte se, že jste o problematice domácího násilí dostatečně informováni?

6. Z jakého zdroje jste se o domácím násilí dozvěděli nejvíce?

7. Jaký význam přikládáte problematice domácího násilí (DN)?

8. Jaké projevy chování NEpovažujete za domácí násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

9. Jaké by bylo Vaše doporučení osobě, která byla vystavena projevům domácího násilí? (Lze vybrat více odpovědí.)

10. Koho podle Vás ohrožuje domácí násilí nejvíce?

11. Kdy stoupil v účinnost zákon na ochranu před domácím násilím?

12. Víte, co umožňuje institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí? (Lze vybrat více odpovědí.)

13. Je Vám znám účel zřízení intervenčních center (IC)? (Lze vybrat více odpovědí.)

14. Jaký by byl Váš návrh na zlepšení právní ochrany před DN?

15. Setkali jste se s nějakou formou domácího násilí?

16. O jaký okruh osob z Vašeho okolí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

17. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

18. Jednalo se o násilí ze strany (Lze vybrat více odpovědí.):

19. O jakou formu násilí se jednalo? (Lze vybrat více odpovědí.)

20. Jste:

21. Jste ve věku:

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šubrtová, P.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11350.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.