Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách

Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Krkošková
Šetření:13. 12. 2010 - 23. 12. 2010
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum má za cíl zhodnotit aktuální využítí  e-learningu ve veřejné správě a srovnat toto využití  s ostatními organizacemi. Měl by pomoci zmapovat  aktuální přínosy uplatnění e-learningu ve veřejné správě a odhalit oblasti, které skýtají rezervy ve využívání tohoto nástroje.  Vyhodnocení  tohoto průzkumu bude mimo jiné i součástí bakalářské práce na Téma :  E-learning ve veřejné správě. Doufám, že tento průzkum bude složit i jako impuls pro širší využití e-learingu obecně.

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnanec / zaměstnankyně veřejné správy ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

2. Účastnil/a jste se v pracovním procesu e-learingového kurzu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2050 %50 %  
Povinných kurzů v rámci vstupních formalit při přijímání do pracovního procesu1025 %25 %  
Jazykových kurzů615 %15 %  
Jiných kurzů512,5 %12,5 %  
Kurzů z oblasti využití výpočetní techniky 512,5 %12,5 %  
Odborných kurzů, které souvisí s výkonem Vašeho povolání410 %10 %  

Graf

3. Využíváte k získávání informací, které souvisí s Vaším pracovním procesem jiné multimediální prostředky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volně dostupné informace z internetu3177,5 %77,5 %  
Informace vystavené na Intranetu Vaší organizace.2665 %65 %  
Informace na Interneru Vaši organizace1742,5 %42,5 %  
Jiné zdroje1025 %25 %  
Dokumentaci či výuku na CD, DVD aj.820 %20 %  
Ne410 %10 %  

Graf

4. Považujete nabídku e-learingových kurzů ve Vaší organizaci za dostatečnou ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1742,5 %42,5 %  
ne1742,5 %42,5 %  
ano615 %15 %  

Graf

5. Uvítali byste rozšíření možností e-learingového vzdělávání ve Vaší organizaci ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2767,5 %67,5 %  
nevím922,5 %22,5 %  
ne410 %10 %  

Graf

6. Vyberte věkovou kategorii do které patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let2050 %50 %  
19 - 30 let1025 %25 %  
46 - 55 let615 %15 %  
56 - 65 let410 %10 %  

Graf

7. Jste žena / muž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3280 %80 %  
Muž820 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krkošková, I.Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11375.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.