Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách

Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Krkošková
Šetření:13. 12. 2010 - 23. 12. 2010
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum má za cíl zhodnotit aktuální využítí  e-learningu ve veřejné správě a srovnat toto využití  s ostatními organizacemi. Měl by pomoci zmapovat  aktuální přínosy uplatnění e-learningu ve veřejné správě a odhalit oblasti, které skýtají rezervy ve využívání tohoto nástroje.  Vyhodnocení  tohoto průzkumu bude mimo jiné i součástí bakalářské práce na Téma :  E-learning ve veřejné správě. Doufám, že tento průzkum bude složit i jako impuls pro širší využití e-learingu obecně.

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnanec / zaměstnankyně veřejné správy ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

2. Účastnil/a jste se v pracovním procesu e-learingového kurzu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2050 %50 %  
Povinných kurzů v rámci vstupních formalit při přijímání do pracovního procesu1025 %25 %  
Jazykových kurzů615 %15 %  
Jiných kurzů512,5 %12,5 %  
Kurzů z oblasti využití výpočetní techniky 512,5 %12,5 %  
Odborných kurzů, které souvisí s výkonem Vašeho povolání410 %10 %  

Graf

3. Využíváte k získávání informací, které souvisí s Vaším pracovním procesem jiné multimediální prostředky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volně dostupné informace z internetu3177,5 %77,5 %  
Informace vystavené na Intranetu Vaší organizace.2665 %65 %  
Informace na Interneru Vaši organizace1742,5 %42,5 %  
Jiné zdroje1025 %25 %  
Dokumentaci či výuku na CD, DVD aj.820 %20 %  
Ne410 %10 %  

Graf

4. Považujete nabídku e-learingových kurzů ve Vaší organizaci za dostatečnou ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1742,5 %42,5 %  
ne1742,5 %42,5 %  
ano615 %15 %  

Graf

5. Uvítali byste rozšíření možností e-learingového vzdělávání ve Vaší organizaci ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2767,5 %67,5 %  
nevím922,5 %22,5 %  
ne410 %10 %  

Graf

6. Vyberte věkovou kategorii do které patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let2050 %50 %  
19 - 30 let1025 %25 %  
46 - 55 let615 %15 %  
56 - 65 let410 %10 %  

Graf

7. Jste žena / muž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3280 %80 %  
Muž820 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krkošková, I.Využití e-learningu ve veřejné správě a firmách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://11375.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.