Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pitný režim

Pitný režim

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Brudná
Šetření:20. 12. 2010 - 02. 01. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem našeho dotazníku je zjištění stavu pitného režimu studentů na SŠ v okrese Karviná (zdravotnická škola, obchodní akademie, gymnázia, střední odborné školy). Odpovědi budou využity v SOČ (studentská odborná činnost) práci, kterou organizuje naše škola. Dotazník je anonymní. Zvolenou odpověď v příslušné otázce zakroužkujte. Správná je vždy pouze jedna odpověď. Předem děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké množství tekutin vypijete za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 litrů4160,29 %60,29 %  
1 litr a méně1623,53 %23,53 %  
více než 2 litry1116,18 %16,18 %  

Graf

2. Jaké množství tekutin vypijete během výuky ve škole ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 litrů3652,94 %52,94 %  
méně než 500 ml1927,94 %27,94 %  
více než 1 litr1319,12 %19,12 %  

Graf

3. Jaké množství tekutin máte vypít za den při běžných klimatických podmínkách dle obecných doporučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 litry5885,29 %85,29 %  
do 2 litrů1014,71 %14,71 %  

Graf

4. Započítáváte kávu či alkohol do denního příjmu tekutin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6088,24 %88,24 %  
ano57,35 %7,35 %  
nevím34,41 %4,41 %  

Graf

5. Jaké tekutiny preferujete /upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čisté vody2841,18 %41,18 %  
čaje2232,35 %32,35 %  
sladké nápoje913,24 %13,24 %  
džusy710,29 %10,29 %  
jiné22,94 %2,94 %  

Graf

6. Liší se Váš příjem tekutin během víkendu a pracovního týdne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, během víkendu vypiju více tekutin než během pracovního týdne 2536,76 %36,76 %  
Ne, o víkendu vypiju stejné množství tekutin jako během pracovního týdne 2333,82 %33,82 %  
Ano, během víkendu vypiju méně tekutin, než během pracovního týdne 2029,41 %29,41 %  

Graf

7. Která denní doba je nejvhodnější pro příjem tekutin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po malých doušcích během celého dne6291,18 %91,18 %  
hlavně ráno68,82 %8,82 %  

Graf

8. Jaké máte důvody nedodržování pitného režimu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žízeň3348,53 %48,53 %  
nemám žádné tekutiny zrovna poblíž1725 %25 %  
nevím913,24 %13,24 %  
dodržování pitného režimu nepovažuji za důležité57,35 %7,35 %  
zapomenu si koupit tekutiny45,88 %5,88 %  

Graf

9. Myslíte si, že strava ovlivňuje množství tekutin, které musíme přijmout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud jíme ovoce nebo zeleninu může být příjem tekutin a něco nižší4566,18 %66,18 %  
Ne, strava nemá s pitným režimem nic společného1420,59 %20,59 %  
Ano, pokud jíme např. ovesné vločky, cornflakes, vlašské ořechy nebo husté polévky913,24 %13,24 %  

Graf

10. Víte, jak zjistíte, zda správně dodržujete pitný režim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevím3855,88 %55,88 %  
ano, vím3044,12 %44,12 %  

Graf

11. Co může podle vás způsobit nedostatek tekutin v těle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha krevního tlaku, bolesti hlavy, dehydrataci6392,65 %92,65 %  
porucha funkce jater45,88 %5,88 %  
bolesti končetin11,47 %1,47 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5783,82 %83,82 %  
muž1116,18 %16,18 %  

Graf

13. Kolik máte let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 184566,18 %66,18 %  
16-171725 %25 %  
1568,82 %8,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké množství tekutin vypijete za den?

2. Jaké množství tekutin vypijete během výuky ve škole ?

3. Jaké množství tekutin máte vypít za den při běžných klimatických podmínkách dle obecných doporučení?

4. Započítáváte kávu či alkohol do denního příjmu tekutin?

5. Jaké tekutiny preferujete /upřednostňujete?

6. Liší se Váš příjem tekutin během víkendu a pracovního týdne?

7. Která denní doba je nejvhodnější pro příjem tekutin?

8. Jaké máte důvody nedodržování pitného režimu?

9. Myslíte si, že strava ovlivňuje množství tekutin, které musíme přijmout?

10. Víte, jak zjistíte, zda správně dodržujete pitný režim?

11. Co může podle vás způsobit nedostatek tekutin v těle?

12. Vaše pohlaví?

13. Kolik máte let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké množství tekutin vypijete za den?

2. Jaké množství tekutin vypijete během výuky ve škole ?

3. Jaké množství tekutin máte vypít za den při běžných klimatických podmínkách dle obecných doporučení?

4. Započítáváte kávu či alkohol do denního příjmu tekutin?

5. Jaké tekutiny preferujete /upřednostňujete?

6. Liší se Váš příjem tekutin během víkendu a pracovního týdne?

7. Která denní doba je nejvhodnější pro příjem tekutin?

8. Jaké máte důvody nedodržování pitného režimu?

9. Myslíte si, že strava ovlivňuje množství tekutin, které musíme přijmout?

10. Víte, jak zjistíte, zda správně dodržujete pitný režim?

11. Co může podle vás způsobit nedostatek tekutin v těle?

12. Vaše pohlaví?

13. Kolik máte let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brudná, B.Pitný režim (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11519.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.