Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vánoční zvyky a tradice

Vánoční zvyky a tradice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Belfínová
Šetření:22. 12. 2010 - 04. 01. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou střední školy a tento dotazník bude součástí mé ročníkové práce.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Dodržujete vánoční zvyky a tradice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze některé6581,25 %81,25 %  
nedodržuji1113,75 %13,75 %  
všechny, které znám45 %5 %  

Graf

2. Jakou míváte štědrovečerní večeři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
salát a kapr5670 %70 %  
salát a řízek1721,25 %21,25 %  
jinou78,75 %8,75 %  

Graf

3. Jaký vánoční stromeček si pořizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živý4961,25 %61,25 %  
umělý2733,75 %33,75 %  
žádný45 %5 %  

Graf

4. Jaký druh vánočního stromečku máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrk2733,75 %33,75 %  
jedli2632,5 %32,5 %  
borovici1721,25 %21,25 %  
jiný1012,5 %12,5 %  

Graf

5. Dáváte ke stromečku i Betlém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4961,25 %61,25 %  
ano3138,75 %38,75 %  

Graf

6. Sledujete o svátcích pohádky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6986,25 %86,25 %  
ne1113,75 %13,75 %  

Graf

7. Pouštíte si nebo zpíváte na Štědrý den koledy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouštím3543,75 %43,75 %  
nepouštím ani nezpívám2227,5 %27,5 %  
pouštím i zpívám1923,75 %23,75 %  
zpívám45 %5 %  

Graf

8. Dáváte rybí šupinku pod talíř?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5872,5 %72,5 %  
ano2227,5 %27,5 %  

Graf

9. Pouštíte lodičky z ořechových skořápek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6986,25 %86,25 %  
ano1113,75 %13,75 %  

Graf

10. Lijete olovo nebo vosk do vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neliji7593,75 %93,75 %  
olovo45 %5 %  
vosk11,25 %1,25 %  

Graf

11. Házíte střevícem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7695 %95 %  
ano45 %5 %  

Graf

12. Rozkrajujete na Štědrý den jablko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4961,25 %61,25 %  
ano3138,75 %38,75 %  

Graf

13. Věříte, že se vánoční zvyky a tradice vyplní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5265 %65 %  
ano2835 %35 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6277,5 %77,5 %  
muž1822,5 %22,5 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let6075 %75 %  
30 - 60 let1721,25 %21,25 %  
60 a více33,75 %3,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Dáváte ke stromečku i Betlém?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedodržuji na otázku 1. Dodržujete vánoční zvyky a tradice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dodržujete vánoční zvyky a tradice?

2. Jakou míváte štědrovečerní večeři?

3. Jaký vánoční stromeček si pořizujete?

4. Jaký druh vánočního stromečku máte nejraději?

5. Dáváte ke stromečku i Betlém?

6. Sledujete o svátcích pohádky?

7. Pouštíte si nebo zpíváte na Štědrý den koledy?

8. Dáváte rybí šupinku pod talíř?

9. Pouštíte lodičky z ořechových skořápek?

10. Lijete olovo nebo vosk do vody?

11. Házíte střevícem?

12. Rozkrajujete na Štědrý den jablko?

13. Věříte, že se vánoční zvyky a tradice vyplní?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dodržujete vánoční zvyky a tradice?

2. Jakou míváte štědrovečerní večeři?

3. Jaký vánoční stromeček si pořizujete?

4. Jaký druh vánočního stromečku máte nejraději?

5. Dáváte ke stromečku i Betlém?

6. Sledujete o svátcích pohádky?

7. Pouštíte si nebo zpíváte na Štědrý den koledy?

8. Dáváte rybí šupinku pod talíř?

9. Pouštíte lodičky z ořechových skořápek?

10. Lijete olovo nebo vosk do vody?

11. Házíte střevícem?

12. Rozkrajujete na Štědrý den jablko?

13. Věříte, že se vánoční zvyky a tradice vyplní?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Belfínová, L.Vánoční zvyky a tradice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11556.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.