Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy Čechů a Němců

Vztahy Čechů a Němců

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Horyna
Šetření:25. 12. 2010 - 01. 01. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.82
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je zaměřen zejména na zkoumání vztahů Čechů s Němci a na vaše povědomí o jejich komplikované historii. Veškeré informace, které zde v odpovědích poskytnete, budou použity pouze pro potřeby seminární práce na toto téma. Veškeré Vaše odpovědi jsou anonymní, možnost zjištění Vašich osobních údajů je předem vyloučena.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26317,65 %17,65 %  
18317,65 %17,65 %  
17211,76 %11,76 %  
20211,76 %11,76 %  
2415,88 %5,88 %  
1615,88 %5,88 %  
3015,88 %5,88 %  
2115,88 %5,88 %  
1915,88 %5,88 %  
2915,88 %5,88 %  
1515,88 %5,88 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
muž1.7650.18
žena1.2350.18

Graf

3. Co to jsou Sudety?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
oblast na Slovenské hranici s Maďarskem1.9381.559
hraniční oblasti České republiky1.250.313
německý les1.5631.121

Graf

4. Od jaké doby žilo v Sudetech německé obyvatelstvo?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
od 19. století1.8131.277
od raného středověku1.4380.996
od novověku (16. století)1.50.875

Graf

5. Jak se Němci do Sudet dostali?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
násilím, zabitím původních obyvatel2.1881.277
na pozvání Přemyslovců1.3130.715
na pozvání Habsburků1.250.688

Graf

6. Kdy byly vydány Benešovy dekrety?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
19451.1330.516
19141.3331.289
19681.5331.582

Graf

7. Co si myslíte o Češích, kteří při odsunu vraždili neozbrojené civilní obyvatele Sudet?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byl to zločin.

Je tam jasný motiv pomsty a s vražděním nesouhlasím, z druhé strany se také nedokáži vcítit do života Čechů, kteří za války přišli o rodiny.

jen to nejhorší

jsou to zavrzenihodni lide

myslím, že měli potřebu se pomstít. Bohužel jim asi v tu chvíli nedocházelo, že se mstí na nesprávných lidech a že pomsta není řešení.

Násilí jako trest je pro mě přijatelné (např. odůvodněný trest smrti), ale násilí na člověku, který se nemůže bránit a který je týrán nebo zabit bezdůvodně, není možné přijmout nebo tolerovat.

Nebyli dostatečně důkladní.

Nejsem seznámena s touto problematikou. Nemůžu vynášet soudy.

rozhodně nesouhlasím, je to jen vybíjení vzteku na nevinných

8. Co si myslíte o odsunu sudetských Němců?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byl prekotny, avsak nejspise adekvatni situaci

Byl proveden na obyvatelstvu, které se války většinou neúčastnilo (ženy, děti) a poměrně nevybíravým způsobem.

jen jsme udělali to, co nám Němci udělali po Mnichovské dohodě. Ale nemuselo to být tak brutální - viz.1. vlna odsunu, kdy si lidé nemohli vzít ani nic s sebou a byli násilně vyhnáni.

Lze pochopit rozhořčenost Čechů, kteří se mstili za násilí spáchané na našem národu... Je logické, že se nám nelíbilo, že by na našem území dále měl být nepřátelský národ. Ale způsob, jakým byl odsun proveden, je neomluvitelný, jelikož většina sudetských Němců neměla s utlačováním Čechů nic společného.

Moc mírný.

spíše souhlasím

Stejné jako u čísla 7.

z dnešního pohledu to bylo velmi nespravedlivé

9. Jaký máte názor na požadavky sudetských Němců ohledně navrácení majetků a odškodnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nemají na to sebemenší právo1.3571.372
mohou o to žádat, je to správné1.7140.918
je mi to jedno1.1430.98

Graf

10. Jaký je váš názor na Spolkovou republiku Německo, její politiku v EU a obyvatele?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

BRD je dobře organizovaná republika, což se výrazně odráží i v její národní ekonomice. O politice EU moc přehled nemám. Obyvatelé mi připadají poněkud ,,suší", upjatí, ale poměrně spolehliví a zodpovědní.

celkem dobrý soused

Celkově proti Německu nic nemám. V Bavorsku se mi velmi líbí, ovšem chování některých Němců v zahraničí je až odporné.

jsou mnohem spořádanější, než my, podřizují se pokynům mnohem lépe a bezhlavěji, než my.

kladny

Mohla by svým způsobem být příkladem

Negativní

Vůči Německu mám díky historii značné předsudky.

11. Je podle Vás rozdíl mezi Němcem a Rakušanem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1487,5 %82,35 %  
ne212,5 %11,76 %  

Graf

12. Mohli byste žít v manželství s osobou Německé národnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %76,47 %  
nevím212,5 %11,76 %  
ne16,25 %5,88 %  

Graf

13. Dokážete si představit, že byste žili po nějakou dobu v Německu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %58,82 %  
ne637,5 %35,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Horyna, M.Vztahy Čechů a Němců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11580.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.