Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Kohoutková
Šetření:26. 01. 2009 - 16. 02. 2009
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování mé bakalářské práce. Cílem je zjistit, jak účastníci pracovněprávního vztahu znají svá práva a povinnosti a jaké jsou nejčastější problémy při skončení pracovního poměru. Každá otázka dotazníku má několik odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Předem děkuji za vyplnění dotazníku a za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2545,45 %45,45 %  
Vysokoškolské 2240 %40 %  
c) Střední s maturitou35,45 %5,45 %  
Střední bez maturity35,45 %5,45 %  
Základní23,64 %3,64 %  

Graf

2. Už jste někdy ukončovali pracovní poměr se zaměstnavatelem nebo zaměstnavatel s Vámi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, více než jednou. 2545,45 %45,45 %  
Ano, jednou.1730,91 %30,91 %  
Ne ještě nikdy.1018,18 %18,18 %  
a) Ano, jednou.23,64 %3,64 %  
c) Ne ještě nikdy.11,82 %1,82 %  

Graf

3. Četli jste už někdy zákoník práce nebo jinou knihu týkající se problematiky pracovního práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze, když jsem měl/a nějaký problém se zaměstnavatelem.2749,09 %49,09 %  
Ano, tato problematika mě zajímá.1629,09 %29,09 %  
Ne, neměl/a jsem důvod. 814,55 %14,55 %  
a) Ano, tato problematika mě zajímá.11,82 %1,82 %  
c) Ne, neměl/a jsem důvod. 11,82 %1,82 %  
b) Ano, ale pouze, když jsem měl/a nějaký problém se zaměstnavatelem.11,82 %1,82 %  
Ne, je to zbytečné.11,82 %1,82 %  

Graf

4. Domníváte se že, aby dohoda o rozvázání pracovního poměru byla platná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Musí být uzavřena písemně.2240 %40 %  
Na návrh dohody o rozvázání pracovního poměru musí vždy druhý účastník přistoupit.1629,09 %29,09 %  
Musí zaměstnavatel vždy uvést důvody rozvázání pracovního poměru. 1323,64 %23,64 %  
b) Musí být uzavřena písemně.35,45 %5,45 %  
Může být uzavřena ústně.11,82 %1,82 %  

Graf

5. Myslíte si, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze z důvodu výslovně vyjmenovaných v zákoníku práce4378,18 %78,18 %  
z důvodů nadbytečnosti, tj. že už nemá pro zaměstnance vhodnou práci59,09 %9,09 %  
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.47,27 %7,27 %  
d) pouze z důvodu výslovně vyjmenovaných v zákoníku práce23,64 %3,64 %  
a) z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.11,82 %1,82 %  

Graf

6. Jak dlouho myslíte, že trvá výpovědní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 měsíce a je stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance3461,82 %61,82 %  
3 měsíce a je stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance1221,82 %21,82 %  
3 měsíce pro zaměstnavatele a 2 měsíce pro zaměstnance.59,09 %9,09 %  
d) 2 měsíce a je stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance11,82 %1,82 %  
c) 3 měsíce a je stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance11,82 %1,82 %  
b) 2 měsíce pro zaměstnavatele a 3 měsíce pro zaměstnance11,82 %1,82 %  
2 měsíce pro zaměstnavatele a 3 měsíce pro zaměstnance11,82 %1,82 %  

Graf

7. Myslíte si, že výpověď daná zaměstnavatelem z organizačních důvodů je platná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v případě, že rozhodnutí o organizační změně musí být přijato písemně a zaměstnavatel musí zaměstnance, kterého se změna týká informovat před dáním výpovědi4174,55 %74,55 %  
přemisťuje-li se zaměstnavatel v rámci místa, které byly se zaměstnancem sjednány jako místo výkonu práce712,73 %12,73 %  
v případě, že nadbytečnost zaměstnance neznamená vždy snížení počtu zaměstnanců35,45 %5,45 %  
c) v případě, že nadbytečnost zaměstnance neznamená vždy snížení počtu zaměstnanců11,82 %1,82 %  
d) v případě, že rozhodnutí o organizační změně musí být přijato písemně a zaměstnavatel musí zaměstnance, kterého se změna týká informovat před dáním výpovědi11,82 %1,82 %  
b) stěhuje-li se provozovna a rozšiřuje-li se sortiment11,82 %1,82 %  
stěhuje-li se provozovna a rozšiřuje-li se sortiment11,82 %1,82 %  

Graf

8. Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro nesplňování požadavků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a byl písemně vyzván v posledních 6 měsících k odstranění těchto nedostatků2240 %40 %  
když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a byl vyzván písemně v posledních 12 měsících k odstranění těchto nedostatků1629,09 %29,09 %  
když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a ani nemusel být vyzván k odstranění těchto nedostatků1120 %20 %  
když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a byl ústně vyzván v posledních 12 měsících k odstranění těchto nedostatků35,45 %5,45 %  
c) když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a byl písemně vyzván v posledních 6 měsících k odstranění těchto nedostatků23,64 %3,64 %  
a) když zaměstnanec neuspokojuje pracovní výsledky a byl vyzván písemně v posledních 12 měsících k odstranění těchto nedostatků11,82 %1,82 %  

Graf

9. Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, i když zaměstnanec:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozbyl trvale způsobilost konat dále dosavadní práci3258,18 %58,18 %  
který pracuje v noci, je uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.1323,64 %23,64 %  
je uznán dočasně práce neschopným pro nemoc či úraz47,27 %7,27 %  
b) pozbyl trvale způsobilost konat dále dosavadní práci35,45 %5,45 %  
je dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce.35,45 %5,45 %  

Graf

10. Jaký myslite, že není typický příklad porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozdní příchod do práce2952,73 %52,73 %  
neuposlechnutí pokynů nadřízeného1425,45 %25,45 %  
majetkové a morální delikty59,09 %9,09 %  
konzumace alkoholu na pracovišti47,27 %7,27 %  
c) pozdní příchod do práce23,64 %3,64 %  
b) konzumace alkoholu na pracovišti11,82 %1,82 %  

Graf

11. Domníváte se, že okamžitě zrušit pracovní poměr může:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatel i zaměstnanec pouze z důvodů vymezených v zákoníku práce a bez souhlasu druhého účastníka. 4072,73 %72,73 %  
pouze zaměstnanec z důvodů vymezených v zákoníku práce a se souhlasem zaměstnavatele47,27 %7,27 %  
zaměstnavatel i zaměstnanec kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu47,27 %7,27 %  
pouze zaměstnavatel z důvodů vymezených v zákoníku práce a se souhlasem zaměstnance47,27 %7,27 %  
d) zaměstnavatel i zaměstnanec pouze z důvodů vymezených v zákoníku práce a bez souhlasu druhého účastníka. 23,64 %3,64 %  
c) zaměstnavatel i zaměstnanec kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu11,82 %1,82 %  

Graf

12. Právo na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku má zaměstnanec v případě že,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou ze strany zaměstnavatele pro organizační změny4480 %80 %  
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance konat dále dosavadní práci.47,27 %7,27 %  
b) dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnancem z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti konat dále dosavadní práci.23,64 %3,64 %  
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnancem z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti konat dále dosavadní práci.23,64 %3,64 %  
dochází při organizačních změnách k přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele23,64 %3,64 %  
c) dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou ze strany zaměstnavatele pro organizační změny11,82 %1,82 %  

Graf

13. Domníváte se že, neplatnost pracovního poměru může:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 1730,91 %30,91 %  
zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu žalobou a to nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.1527,27 %27,27 %  
Zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu žalobou a to nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit1323,64 %23,64 %  
Zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit námitkou u inspektorátu práce a to nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.712,73 %12,73 %  
b) Zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu žalobou a to nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit11,82 %1,82 %  
d) Zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 11,82 %1,82 %  
a) zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu žalobou a to nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.11,82 %1,82 %  

Graf

14. Zaměstnavatel při skončení pracovního poměru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 3258,18 %58,18 %  
Je povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru, nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 1018,18 %18,18 %  
je povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru, přičemž není stanovena konkrétní lhůta, do kdy má takto učinit.814,55 %14,55 %  
je povinen vydat potvrzení o zaměstnání jen na požádání zaměstnance.23,64 %3,64 %  
a) je povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru, přičemž není stanovena konkrétní lhůta, do kdy má takto učinit.11,82 %1,82 %  
d) Je povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru, nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 11,82 %1,82 %  
c) je povinen vydat potvrzení o zaměstnání vždy při skončení pracovního poměru a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. 11,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kohoutková, P.Skončení pracovního poměru (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://1167.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.