Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co potřebují dnešní mladí lidé?

Co potřebují dnešní mladí lidé?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Christovova
Šetření:30. 12. 2010 - 29. 01. 2011
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážení respondenti - uživatelé nízkoprahových služeb pro mládež,

 

obracím se na Vás se žádostí, o vyplnění mého dotazníku, jehož cílem je více
poznat Vaše zájmy ve volném čase, jak uvažujete, co upřednostňujete při
setkání se streetworkerem na ulici a zda jsou jeho, popřípadě v klubu
nabízené zájmové aktivity pro Vás přínosně a pomáhají Vám překonat
problémy, se kterými si nevíte rady.

Výsledky šetření budou sloužit pro zpracování diplomové práce.

Předem děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku.


 

Odpovědi respondentů

1. S kým se dělíš o své radosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s nejlepším kamarádem1864,29 %64,29 %  
s rodiči1346,43 %46,43 %  
se všemi známými1242,86 %42,86 %  
s prarodiči27,14 %7,14 %  

Graf

2. Na koho se můžeš nejvíce spolehnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matku932,14 %32,14 %  
nejlepšího kamaráda725 %25 %  
otce414,29 %14,29 %  
na svého partnera/partnerku310,71 %10,71 %  
nic13,57 %3,57 %  
více lidí13,57 %3,57 %  
vždy jen na sebe,dále na rodiče13,57 %3,57 %  
sourozence13,57 %3,57 %  
na nikoho13,57 %3,57 %  

Graf

3. Komu se svěříš se svými problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádovi2175 %75 %  
matce1553,57 %53,57 %  
své partnerce/partnerovi932,14 %32,14 %  
otci621,43 %21,43 %  
sourozenci517,86 %17,86 %  
prarodičům (babičce nebo dědovi)13,57 %3,57 %  

Graf

4. S jakými problémy se nejčastěji setkáváš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stres1760,71 %60,71 %  
nezájem opačného pohlaví1035,71 %35,71 %  
rodinné hádky828,57 %28,57 %  
samota828,57 %28,57 %  
alkohol517,86 %17,86 %  
pouliční rvačky27,14 %7,14 %  
záškoláctví27,14 %7,14 %  
lehké drogy13,57 %3,57 %  
drobné krádeže13,57 %3,57 %  
tvrdé drogy13,57 %3,57 %  

Graf

5. Pozná streetworker (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) tvé starosti dřív než rodiče nebo ve škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1346,43 %46,43 %  
nesouhlasím932,14 %32,14 %  
spíše nesouhlasím414,29 %14,29 %  
spíše souhlasím27,14 %7,14 %  

Graf

6. Pochopí tě lépe streetworker (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo vedoucí v klubu, než osoba, které se nejvíce svěřuješ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1242,86 %42,86 %  
nesouhlasím1139,29 %39,29 %  
spíše nesouhlasím310,71 %10,71 %  
spíše souhlasím13,57 %3,57 %  
souhlasím13,57 %3,57 %  

Graf

7. Vyhoví ti streetworker (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo vedoucí klubu ve tvých speciálních přání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1242,86 %42,86 %  
nesouhlasím725 %25 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
spíše souhlasím414,29 %14,29 %  

Graf

8. Jaký máš pocit, když streetworker nebo vedoucí v klubu s tebou řeší tvé problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vážné problémy a nepotřebuji žádnou pomoc1553,57 %53,57 %  
pomáhá mi příště do problému nespadnout621,43 %21,43 %  
dělá mi dobře zájem o mou osobu621,43 %21,43 %  
problémy se mnou vyřeší streetworker(dospělý kamarád, s kterým se pravidelně setkáváš na ulici) tak proč se jim vyhýbat13,57 %3,57 %  

Graf

9. Jaká je práce streetworkera (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc při zvládání stresových situací1657,14 %57,14 %  
ukázat mi, jak bych mohl(a) trávit svůj volný čas1657,14 %57,14 %  
překonat závislost na drogách414,29 %14,29 %  
překonat závislost na alkoholu310,71 %10,71 %  
odstranit záškoláctví310,71 %10,71 %  

Graf

10. Jaký by měl být být streetworker (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělaný v psychologii mladých lidí828,57 %28,57 %  
důvěrný725 %25 %  
dodržovat anonymitu 621,43 %21,43 %  
kamarádský517,86 %17,86 %  
dobře známý mezi ostatními kamarády27,14 %7,14 %  

Graf

11. Jsou streetworkeři (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo kluby (nealkoholické, nekuřácké a pod vedením dvou vedoucích) pro mladé lidi potřebné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím725 %25 %  
souhlasím725 %25 %  
nevím621,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
nesouhlasím310,71 %10,71 %  

Graf

12. Jaký mají názor kamarádi na streetworkery (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo kluby (nealkoholické, nekuřácké a pod vedením dvou vedoucích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznají je1657,14 %57,14 %  
je jim to jedno1346,43 %46,43 %  
zajímají se o ně310,71 %10,71 %  

Graf

13. Od koho jsi se o streetworkerech (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo klubu (nealkoholickém, nekuřáckém a pod vedením dvou vedoucích) dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1864,29 %64,29 %  
od kamaráda310,71 %10,71 %  
od učitelů310,71 %10,71 %  
z letáku ve škole310,71 %10,71 %  
ve škole z besedy310,71 %10,71 %  
ze své party13,57 %3,57 %  
od rodičů13,57 %3,57 %  

Graf

14. Co by ti bránilo využít pomoci streetworkera (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo klubu (nealkoholické, nekuřácké a pod vedením dvou vedoucích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neinformovanost o nabízených možnostech 1346,43 %46,43 %  
neatraktivita nabízených možností1139,29 %39,29 %  
prozrazení mého soukromí932,14 %32,14 %  
odlišný věk uživatelů (v klubu nebo v okolí streetworkera)621,43 %21,43 %  
posměch kamarádů310,71 %10,71 %  
nezájem mého okolí27,14 %7,14 %  

Graf

15. Co by zlepšilo informovanost o streetworkerech (dospělý kamarád, se kterým se pravidelně setkáváš na ulici) nebo klubech (nealkoholické, nekuřácké a pod vedením dvou vedoucích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odkaz na sociálních sítí (Facebook, Twitter, Spoluzaci, Lide nebo Libimseti )1864,29 %64,29 %  
letáky ve škole1242,86 %42,86 %  
besedy ve škole1035,71 %35,71 %  
reklama v kabelové televizi621,43 %21,43 %  
reklama v rozhlase621,43 %21,43 %  
letáky ve schránkách414,29 %14,29 %  
letáky v čekárně gynekologie414,29 %14,29 %  
ústní doporučení služeb pro děti a mládež od dětských pediatrů414,29 %14,29 %  
doporučení o službách na rodičovských schůzkách ve škole310,71 %10,71 %  
letáky v ordinaci310,71 %10,71 %  
zavedením povinného předmětu o nabízených službách pro děti a mládež v nepřiznívých životních situací na základní škole27,14 %7,14 %  
letáky v lékárnách27,14 %7,14 %  
letáky u přepážek pro vyzvedávání občanských nebo řidičských průkazů 13,57 %3,57 %  

Graf

16. Co by v klubu (nealkoholické, nekuřácké a pod vedením dvou vedoucích) nemělo chybět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
WC2071,43 %71,43 %  
automat na občerstvení1553,57 %53,57 %  
sedací souprava1553,57 %53,57 %  
mini-fotbal1346,43 %46,43 %  
počítač1242,86 %42,86 %  
rychlovarná konvice a čaj nebo káva1035,71 %35,71 %  
nealkoholický bar1035,71 %35,71 %  
šatna932,14 %32,14 %  
kulečník932,14 %32,14 %  
nástěnky828,57 %28,57 %  
velký pracovní stůl s velkou lavicí 828,57 %28,57 %  
pingpongový stůl725 %25 %  
televize s DVD přehrávačem725 %25 %  
velký pracovní stůl s rohovou lavicí13,57 %3,57 %  

Graf

17. Kdo jsi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1553,57 %53,57 %  
muž1346,43 %46,43 %  

Graf

18. Kolik ti je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více1346,43 %46,43 %  
18517,86 %17,86 %  
19414,29 %14,29 %  
16310,71 %10,71 %  
17310,71 %10,71 %  

Graf

19. Co studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školu1139,29 %39,29 %  
odborné učiliště310,71 %10,71 %  
vysokou školu310,71 %10,71 %  
nic27,14 %7,14 %  
27,14 %7,14 %  
vyšší odborná škola13,57 %3,57 %  
VŠB-TU Ostrava13,57 %3,57 %  
již nestuduji13,57 %3,57 %  
rodičovská dovolená13,57 %3,57 %  
VOŠ13,57 %3,57 %  
Vysoká škola13,57 %3,57 %  
VS13,57 %3,57 %  

Graf

20. Máš brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelnou (jednou do týdne)932,14 %32,14 %  
žádnou, ale nějakou hledám725 %25 %  
občasnou (jednou za šest měsíců)621,43 %21,43 %  
žádnou a nic nehledám517,86 %17,86 %  
nepravidelnou (jednou do měsíce)13,57 %3,57 %  

Graf

21. Máš sexuálního partnera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1864,29 %64,29 %  
ano1035,71 %35,71 %  

Graf

22. Co upřednostňuješ v partnerských vztazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěru1864,29 %64,29 %  
stálost1553,57 %53,57 %  
vzájemnou oddanost1242,86 %42,86 %  
pravidelné setkávání1035,71 %35,71 %  
atraktivitu partnera, kterou mi budou jiní závidět621,43 %21,43 %  
sex517,86 %17,86 %  
vzájemnou nezávislost517,86 %17,86 %  

Graf

23. Co si myslíš, že je nejčastější důvod v rozepřích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedodržení slibu1967,86 %67,86 %  
nevěra1657,14 %57,14 %  
lenost932,14 %32,14 %  
nuda828,57 %28,57 %  
alkohol621,43 %21,43 %  
peníze517,86 %17,86 %  
drogy310,71 %10,71 %  
hazardní hry27,14 %7,14 %  

Graf

24. Kouříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1864,29 %64,29 %  
ano517,86 %17,86 %  
občas (jednou do týdne)414,29 %14,29 %  
jednou do mesice13,57 %3,57 %  

Graf

25. Bereš lehké drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2589,29 %89,29 %  
ano27,14 %7,14 %  
jednou do měsíce13,57 %3,57 %  

Graf

26. Jsou ti často (alespoň jednou do měsíce) nabízené od kamarádů lehké drogy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1657,14 %57,14 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
spíše souhlasím414,29 %14,29 %  
souhlasím27,14 %7,14 %  
nevím13,57 %3,57 %  

Graf

27. Jak často jsi na opilý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou do měsíce828,57 %28,57 %  
každý druhý týden414,29 %14,29 %  
nepiju27,14 %7,14 %  
nic27,14 %7,14 %  
jednou za dva mesice13,57 %3,57 %  
opíjí se nezodpovědný póvl, já ne13,57 %3,57 %  
každý den13,57 %3,57 %  
nikdy13,57 %3,57 %  
to není můj problém13,57 %3,57 %  
příležitostně13,57 %3,57 %  
vůbec13,57 %3,57 %  
jednou za půl roku:)13,57 %3,57 %  
jsem abstinent13,57 %3,57 %  
téměř nikdy13,57 %3,57 %  
jednou za rok13,57 %3,57 %  
raz rocne13,57 %3,57 %  

Graf

28. Měl jsi otravu alkoholem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2696,3 %92,86 %  
ano13,7 %3,57 %  

Graf

29. Jaké máš zájmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtení1553,57 %53,57 %  
psaní si přes sociální sítě (Facebook, Twitter, Spoluzaci, Lide nebo Libimseti )1450 %50 %  
sledování TV nebo DVD1346,43 %46,43 %  
sport1242,86 %42,86 %  
příroda1139,29 %39,29 %  
navštěvovat hospody s kamarády1035,71 %35,71 %  
hraní her na počítači1035,71 %35,71 %  
fotografování (může být i přes mobilní telefon)932,14 %32,14 %  
jít na "pokec" ven828,57 %28,57 %  
diskotéky621,43 %21,43 %  
tanec517,86 %17,86 %  
zpěv517,86 %17,86 %  
jít na pokec ven310,71 %10,71 %  
můj automobil (jízdy a opravy)27,14 %7,14 %  

Graf

30. Co je pro tebe nuda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemít si s kým popovídat1147,83 %39,29 %  
nic nedělat1147,83 %39,29 %  
být na návštěvě u příbuzných939,13 %32,14 %  
chodit venku sám834,78 %28,57 %  
jít s rodiči nakupovat730,43 %25 %  
učit se730,43 %25 %  
muset dělat domácí práce730,43 %25 %  
být doma sám730,43 %25 %  
nemohu na internet626,09 %21,43 %  
sedět ve škole417,39 %14,29 %  
nefunguje mi MP3417,39 %14,29 %  
starat se o sourozence417,39 %14,29 %  
jet s rodiči na výlet313,04 %10,71 %  
nejít na diskotéku28,7 %7,14 %  
nejít do hospody28,7 %7,14 %  
pomáhat slabším kamarádům28,7 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Christovova, D.Co potřebují dnešní mladí lidé? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11683.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.