Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studijní zvyklosti

Studijní zvyklosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Diana Zachová
Šetření:11. 01. 2011 - 19. 01. 2011
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste student(ka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 11288,19 %88,19 %  
Ne1511,81 %11,81 %  

Graf

2. V kterou dobu se učíte/jste se učili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Be večerních nebo ranních hodinách9272,44 %72,44 %  
Během dne (ve škole stačí) 2418,9 %18,9 %  
Hned po návratu ze školy domů118,66 %8,66 %  

Graf

3. Kde se/jste se nejčastěji učíte/učili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma10280,31 %80,31 %  
Jinde129,45 %9,45 %  
Ve vlaku, autobusu nebo v jiném dopravním prostředku118,66 %8,66 %  
V knihovně21,57 %1,57 %  

Graf

4. Kde nejčastěji hledáte/hledali jste informace potřebné ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu7659,84 %59,84 %  
Ve školních učebnicích3124,41 %24,41 %  
V knihovně1612,6 %12,6 %  
Jinde32,36 %2,36 %  
Jinde10,79 %0,79 %  

Graf

5. Učíte/učili jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár dní před písemkou7760,63 %60,63 %  
Pár minut před písemkou3124,41 %24,41 %  
Průběžně1914,96 %14,96 %  

Graf

6. Kterým okruhům ve vzdělání jste dávali/dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitním předmětům8466,14 %66,14 %  
Technickým předmětům 4333,86 %33,86 %  

Graf

7. Potřebujete/potřebovali jste k učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic5039,37 %39,37 %  
Kofein2822,05 %22,05 %  
Něco jiného2318,11 %18,11 %  
Nic1511,81 %11,81 %  
Nikotin118,66 %8,66 %  

Graf

8. Pomáhá/pomáhal Vám někdo s učením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9675,59 %75,59 %  
Ano 3124,41 %24,41 %  

Graf

9. Domácí úkoly si dělám/jsem si dělal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/sama11187,4 %87,4 %  
Někdo jiný86,3 %6,3 %  
Rodiče/prarodiče53,94 %3,94 %  
Pomáhá mi bratr/sestra 32,36 %2,36 %  

Graf

10. Potřebovali jste někdy doučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8264,57 %64,57 %  
Ano4535,43 %35,43 %  

Graf

11. Jak dlouho se/jste se nejčastěji učíš/učili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi 2 hodiny5039,37 %39,37 %  
2 hodiny a více4535,43 %35,43 %  
Maximálně do jedné hodiny2519,69 %19,69 %  
Neučím se 75,51 %5,51 %  

Graf

12. Jaký je Váš oblíbený předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný4031,5 %31,5 %  
Základy společenských věd2620,47 %20,47 %  
Cizí jazyky2620,47 %20,47 %  
Matematika1914,96 %14,96 %  
Český jazyk118,66 %8,66 %  
Matematika53,94 %3,94 %  

Graf

13. Jaké máte (zatím) vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské6349,61 %49,61 %  
Základní 2318,11 %18,11 %  
Vysokoškolské2116,54 %16,54 %  
Vysokoškolské86,3 %6,3 %  
Základní 86,3 %6,3 %  
Vyučen(a) v oboru32,36 %2,36 %  
Jiné 10,79 %0,79 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 až 25 let10381,1 %81,1 %  
25 až 601511,81 %11,81 %  
25 až 6075,51 %5,51 %  
Do 15 let21,57 %1,57 %  

Graf

15. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9877,17 %77,17 %  
Muž2922,83 %22,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Učíte/učili jste se?

  • odpověď Pár dní před písemkou:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 až 60 na otázku 14. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste student(ka)?

2. V kterou dobu se učíte/jste se učili?

3. Kde se/jste se nejčastěji učíte/učili?

4. Kde nejčastěji hledáte/hledali jste informace potřebné ke studiu?

5. Učíte/učili jste se?

6. Kterým okruhům ve vzdělání jste dávali/dáváte přednost?

7. Potřebujete/potřebovali jste k učení?

8. Pomáhá/pomáhal Vám někdo s učením?

9. Domácí úkoly si dělám/jsem si dělal(a)?

10. Potřebovali jste někdy doučování?

11. Jak dlouho se/jste se nejčastěji učíš/učili?

12. Jaký je Váš oblíbený předmět?

13. Jaké máte (zatím) vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste student(ka)?

2. V kterou dobu se učíte/jste se učili?

3. Kde se/jste se nejčastěji učíte/učili?

4. Kde nejčastěji hledáte/hledali jste informace potřebné ke studiu?

5. Učíte/učili jste se?

6. Kterým okruhům ve vzdělání jste dávali/dáváte přednost?

7. Potřebujete/potřebovali jste k učení?

8. Pomáhá/pomáhal Vám někdo s učením?

9. Domácí úkoly si dělám/jsem si dělal(a)?

10. Potřebovali jste někdy doučování?

11. Jak dlouho se/jste se nejčastěji učíš/učili?

12. Jaký je Váš oblíbený předmět?

13. Jaké máte (zatím) vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zachová, D.Studijní zvyklosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11970.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.