Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní kultura

Firemní kultura

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sarka Kostelnakova
Šetření:13. 01. 2011 - 13. 01. 2011
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

dkvjdk

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte úroveň internacionality v našem zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontakty se zahraničím neexistují7100 %100 %  

Graf

2. Rozhodování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodování je středně centralizované228,57 %28,57 %  
rozhodování je vysoce centralizované228,57 %28,57 %  
rozhodování je výrazně decentralizované228,57 %28,57 %  
rozhodování je dost decentralizované114,29 %14,29 %  

Graf

3. Jaká je úroveň komunikace a informovanosti na našem úseku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední informovanost, občas zadržování určitých informací685,71 %85,71 %  
dobrá informovanost,komunikace bez větších problémů114,29 %14,29 %  

Graf

4. Převládající styl vedení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé mají možnost se k věcem vyjádřit, ale ne vždy se to bere v úvahu685,71 %85,71 %  
vedoucí obvykle k názorům pracovníků hodně přihlíží114,29 %14,29 %  

Graf

5. Jaká je úroveň kontroly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problémů, nejen viníci685,71 %85,71 %  
kontrola je zaměřena pouze na vyhledávání viníků114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jak posuzujete motivaci pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace pracovníků je průměrná457,14 %57,14 %  
motivace pracovníků je na dobré úrovni342,86 %42,86 %  

Graf

7. Jaká je na našem úseku úroveň inovativnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inovativnost pracovníků je všude patrná, nechtějí zaostávat za konkurencí342,86 %42,86 %  
mimořádná inovativnost, firma je považována za průkopníka na svém trhu228,57 %28,57 %  
projevy inovativnosti prakticky nejsou228,57 %28,57 %  

Graf

8. Jaká je personální politika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
personální politika existuje spíš na papíře, v praxi se hodně porušuje457,14 %57,14 %  
jasná personální politika, která se prosazuje díky společně sdíleným hodnotám114,29 %14,29 %  
personální politika je založena na intuici vedoucího114,29 %14,29 %  
jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje114,29 %14,29 %  

Graf

9. Jaké jsou na vašem úseku pracovní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vcelku dobré v rámci norem457,14 %57,14 %  
velmi dobré pracovní podmínky342,86 %42,86 %  

Graf

10. Jaká je podle Vás esetická úroveň pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá estetická úroveň bez problémů685,71 %85,71 %  
vcelku dobrá estetická úroveň, čistota114,29 %14,29 %  

Graf

11. Jaká je image vašeho pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firma má velmi dobrou pověst457,14 %57,14 %  
firma má vynikající pověst, daří se jí vytvářet image, o jaký usiluje342,86 %42,86 %  

Graf

12. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7100 %100 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let7100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kostelnakova, S.Firemní kultura (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12004.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.