Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění na trhu práce z hlediska úrovně vzdělání

Uplatnění na trhu práce z hlediska úrovně vzdělání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Chaloupková
Šetření:18. 01. 2011 - 24. 01. 2011
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplněný dotazníku k mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6282,67 %82,67 %  
muž1317,33 %17,33 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let2938,67 %38,67 %  
36 - 45 let2533,33 %33,33 %  
18 - 25 let1317,33 %17,33 %  
46 - 55 let810,67 %10,67 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5269,33 %69,33 %  
středoškolské s maturitou1621,33 %21,33 %  
vyšší odborné34 %4 %  
základní22,67 %2,67 %  
střední odborné s vyučením22,67 %2,67 %  

Graf

4. V jakém pracujete oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa1621,33 %21,33 %  
služby1216 %16 %  
vzdělávání912 %12 %  
výroba79,33 %9,33 %  
finance79,33 %9,33 %  
zdravotnictví79,33 %9,33 %  
nic56,67 %6,67 %  
obchod22,67 %2,67 %  
státní zaměstnanec22,67 %2,67 %  
IT11,33 %1,33 %  
Policie11,33 %1,33 %  
logistika11,33 %1,33 %  
aut. průmysl11,33 %1,33 %  
Technika - výzkum11,33 %1,33 %  
farmacie11,33 %1,33 %  
stavební11,33 %1,33 %  
Strojírenství11,33 %1,33 %  

Graf

5. Pracujete ve stejném oboru v jakém jste získali vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4560 %60 %  
ne3040 %40 %  

Graf

6. Jste ochotni dojíždět do zaměstnání i větší vzdálenosti, abyste pracovali ve Vašem vystudovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3445,33 %45,33 %  
spíše ano1722,67 %22,67 %  
ano1114,67 %14,67 %  
ne912 %12 %  
nevím45,33 %5,33 %  

Graf

7. Měli jste jako absolvent obtíže najít zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4154,67 %54,67 %  
spíše ne1925,33 %25,33 %  
spíše ano912 %12 %  
ano68 %8 %  

Graf

8. Myslíte si, že zaměstnavatelé preferují spíše absolventa s vyšším vzděláním nebo pracovníka s nižším vzděláním, ale praxí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pracovníka s nižším vzděláním, ale s praxí4256 %56 %  
nevím, nemohu posoudit2432 %32 %  
spíše absolventa s vyšším vzděláním912 %12 %  

Graf

9. Jste ochotni si zvyšovat kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5370,67 %70,67 %  
spíše ano1925,33 %25,33 %  
ne22,67 %2,67 %  
spíše ne11,33 %1,33 %  

Graf

10. Pokud ano, vypište jak si zvyšujete kvalifikaci.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

absolvovala jsem při zaměstnání VŠ pravidelně navštěvuji kurzy poskytované zaměstnvatelem

Akreditované vzdělávací kurzy

Atestace v oboru, Studium VŠ, studium cizího jazyka

celoživotní vzdělávání

Dalkove studium na VS

dálkově studuji již 5 let VŠ

další profesní vzdělávání, jazykové kurzy, studium na VŠ

další studium

Další studium na VŠ

Další studium na VŠ, kurzy a semináře týkající se odbornosti

Další studium na VŠ.

další studium, další vzdělávání pedagogických pracovníků se svou finanční spolúčastí, samostudium, e-learning,...

dalším studiem na vš, studiem jazyků, různé kurzy

DVPP

externe študujem na vysokej škole

jazyková příprava

jazykové kursy, kurzy poskytované zaměstnavatelem (soft skills, práce se systémy ap.), vysokoškolské studium.

Jazykové kurzy Ruzná školení

Jazyky

Kurz angličtiny

kurzy, školení

kvalifikaci si zvyšuji studiem na vysoké škole

ne

ne

Nezvyšuji, ale jsem ochotna.

nezvyšuji,jsem ochotná

nMgr.

odborná periodika

Odborná školení a semináře.

odborné kurzy, akreditace, studium dění v oboru

odborné semináře pro zdrav.sestry → registrace

PODNIKOVÁ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE VZDĚLÁVACÍCH AGENTUR, STUDIUM

práce na PC

prostřednictvím vzdělávacích kurzů + studia střední školy

průběžně sleduji změny v zákonech, odborné kursy, samostudium

různá školení, studium cizího jazyka

samostudiem odborne literatury, priprava na ISTQB certifikat

samovzdělávání - hlavně jazyky

semináře

semináře,škola,

skoleni, certifikace, zmena pozic

skolenia

sleduji současné trendy, účastním se mezinárodních veletrhů, sledování konkurence

specializační kurzy, semináře

specializační vzdělávání

studiem na VŠ

studiem na VŠ

studium CJ

studium Mgr., odborné kurzy, přednášky, konference

studium na UJAKU

studium na VŠ

studium navazujícího magisterského oboru

studium VŚ studium cizých jazyků osobní rozvoj formou různých seminářů

studuji druhou VŠ

studuji Mgr

studuji na UJAK. V zaměstnání se účastním dalších kurzů, které prohlubují a zvyšují mou kvalifikaci.

studuji na VŠ, učím se angličtinu

studuji několik VŠ

Studuji VŠ, navštěvuji jazykový kurz AJ

Studuji.

Školení od zaměstnavatele, jazykové kurzy, studium nových technologií v oboru IT

školení, četba

školení, kurzy

školení, kurzy,

školení, semináře

školení, školící programy, četba odborných publikací a materiálů

tréninkové kurzy, školení, studium

ucasti a kurzech, seminarich, samostudiem atd...

účast na akreditovaných seminářích

Učím se sama cizí jazyky, věnuji se koníčkům, které dále rozšiřují mé obzory, studuji.

vysokoškolské studium

vyšší odborné-nástavba

Vzdělávám se.

zatím nijak

Zatím si kvalifikaci nezvyšuji.

11. Máte pocit, že byste s vyšším vzděláním dosáhli vyšších cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3952 %52 %  
ano1418,67 %18,67 %  
spíše ne912 %12 %  
nevím79,33 %9,33 %  
ne68 %8 %  

Graf

12. Poskytuje Vám možnost a podporuje Vás zaměstnavatel v dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3141,33 %41,33 %  
ne1824 %24 %  
ano1621,33 %21,33 %  
spíše ne1013,33 %13,33 %  

Graf

13. Uvítali byste, kdyby Vám zaměstnavatel organizoval další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3749,33 %49,33 %  
spíše ano2330,67 %30,67 %  
spíše ne1114,67 %14,67 %  
ne45,33 %5,33 %  

Graf

14. Považujete osobně za potřebné se dále profesně vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5573,33 %73,33 %  
spíše ano1520 %20 %  
ne45,33 %5,33 %  
spíše ne11,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. V jakém pracujete oboru?

5. Pracujete ve stejném oboru v jakém jste získali vzdělání?

6. Jste ochotni dojíždět do zaměstnání i větší vzdálenosti, abyste pracovali ve Vašem vystudovaném oboru?

7. Měli jste jako absolvent obtíže najít zaměstnání?

8. Myslíte si, že zaměstnavatelé preferují spíše absolventa s vyšším vzděláním nebo pracovníka s nižším vzděláním, ale praxí?

9. Jste ochotni si zvyšovat kvalifikaci?

11. Máte pocit, že byste s vyšším vzděláním dosáhli vyšších cílů?

12. Poskytuje Vám možnost a podporuje Vás zaměstnavatel v dalším vzdělávání?

13. Uvítali byste, kdyby Vám zaměstnavatel organizoval další vzdělávání?

14. Považujete osobně za potřebné se dále profesně vzdělávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. V jakém pracujete oboru?

5. Pracujete ve stejném oboru v jakém jste získali vzdělání?

6. Jste ochotni dojíždět do zaměstnání i větší vzdálenosti, abyste pracovali ve Vašem vystudovaném oboru?

7. Měli jste jako absolvent obtíže najít zaměstnání?

8. Myslíte si, že zaměstnavatelé preferují spíše absolventa s vyšším vzděláním nebo pracovníka s nižším vzděláním, ale praxí?

9. Jste ochotni si zvyšovat kvalifikaci?

11. Máte pocit, že byste s vyšším vzděláním dosáhli vyšších cílů?

12. Poskytuje Vám možnost a podporuje Vás zaměstnavatel v dalším vzdělávání?

13. Uvítali byste, kdyby Vám zaměstnavatel organizoval další vzdělávání?

14. Považujete osobně za potřebné se dále profesně vzdělávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chaloupková, V.Uplatnění na trhu práce z hlediska úrovně vzdělání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12115.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.