Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Energetický nápoj Semtex

Energetický nápoj Semtex

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Vávrová
Šetření:21. 01. 2011 - 23. 01. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím všechny ve věku do 25 let o vyplnění tohoto dotazníku. Potřebuji to k mé bakalářské práci. Moc mi tím pomůžete.

Předem děkuji za Vaši pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Vybavíte si slogan, který značka Semtex už 3 roky používá? Pokud ano, napište ho prosím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. 6196,83 %96,83 %  
To dáš11,59 %1,59 %  
Semtex vám dává křídla11,59 %1,59 %  

Graf

2. Myslíte si, že je Semtex dostatečně propagovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. 4571,43 %71,43 %  
Ano.1828,57 %28,57 %  

Graf

3. Vybavíte si nějakou událost podporovanou značkou Semtex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. 5079,37 %79,37 %  
Ano.1320,63 %20,63 %  

Graf

4. Pokud ano, napiště prosím jakou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Semtex Culture214,29 %3,17 %  
diskotéka17,14 %1,59 %  
Semtex Culture Festival17,14 %1,59 %  
Red bull17,14 %1,59 %  
nemám17,14 %1,59 %  
V Brně, na ulici Česká, byla přímo Semtex akce.17,14 %1,59 %  
taneční párty17,14 %1,59 %  
Hradhouse, Summer of Love, Semtex culture festival17,14 %1,59 %  
Semtex Culture Brno17,14 %1,59 %  
kuk17,14 %1,59 %  
ostatní odpovědi letní campy, tanenčí soutěže
festivaly
festivaly, diskotéky
321,43 %4,76 % 

Graf

5. Jaký energetický nápoj máte nejradši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný1930,16 %30,16 %  
Red Bull1930,16 %30,16 %  
Semtex1117,46 %17,46 %  
Big Shock69,52 %9,52 %  
Monster34,76 %4,76 %  
ROCKSTAR11,59 %1,59 %  
Crazy Wolf11,59 %1,59 %  
shock11,59 %1,59 %  
Crazywolf11,59 %1,59 %  
Party Power11,59 %1,59 %  

Graf

6. Zúčastnili jste se někdy nějaké Semtex party?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3453,97 %53,97 %  
Ano.1828,57 %28,57 %  
Nevím , co to je. 1117,46 %17,46 %  

Graf

7. Myslíte si, že kontroverzní a šokující reklamní kampaně jsou dobrým prostředkem ke zvýšení oblíbenosti značky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4876,19 %76,19 %  
Ne.1320,63 %20,63 %  
Nevím. 23,17 %3,17 %  

Graf

8. Považujete reklamu s využitím DVOJNÍKA známé osobnosti, bez jejího souhlasu, za neetickou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4571,43 %71,43 %  
Ne.1219,05 %19,05 %  
Nevím.69,52 %9,52 %  

Graf

9. Jak byste chuťově ohodnotil/a Semtex na stupnici známek jako ve škole? (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32539,68 %39,68 %  
21930,16 %30,16 %  
1914,29 %14,29 %  
469,52 %9,52 %  
546,35 %6,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.6
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Je něco, co byste doporučil/a značce Semtex k vylepšení svého postavení na trhu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hlavně by se měla soustředit na taneční party, kde lidé potřebují energii a energetický nápoj je rozhodně lepší a levnější variantou než si vzít nějaký svinstvo. Mohla by se zaměřit například i na řidiče nějakou reklamní kampaní v rádiu. Také by se mohla zaměřit na případy, kdy na náročný sportovní akce např. celodenní horský túry nebo když někdo tráví celý den na snowboardu nebo lyžích. Popřípadě když lidé musí pracovat pod časovým tlakem, tak se mohou podpořit energetickým nápojem a zvládnout práci rychleji a mít dříve volno.

lepsi propagaci

lepší reklama, víc sponzoringu ruzných akcí

Málo dostupný v barech

méně cukru

ne

Ne

prosazeni na zahranicnim trhu

Udržet si přijatelnou cenu.

vetsi diferenciace od Red bullu

Větší reklamní kampaně - zviditelnění. Red Bull je v TV - proč ne Semtex?

Víc reklamy v televizi

více propagace

více propagace, zvýšení prestiže značky, zapamatovatelné moto

11. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4368,25 %68,25 %  
Muž2031,75 %31,75 %  

Graf

12. Je mi...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let5384,13 %84,13 %  
18 - 20 let914,29 %14,29 %  
15 - 17 let11,59 %1,59 %  

Graf

13. Mým bydlištěm je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha2844,44 %44,44 %  
město nad 10 000 obyvatel1015,87 %15,87 %  
vesnice914,29 %14,29 %  
město s méně než 10 000 obyvateli69,52 %9,52 %  
město nad 100 000 obyvatel57,94 %7,94 %  
město nad 50 000 obyvatel57,94 %7,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vybavíte si slogan, který značka Semtex už 3 roky používá? Pokud ano, napište ho prosím.

2. Myslíte si, že je Semtex dostatečně propagovaný?

3. Vybavíte si nějakou událost podporovanou značkou Semtex?

5. Jaký energetický nápoj máte nejradši?

6. Zúčastnili jste se někdy nějaké Semtex party?

7. Myslíte si, že kontroverzní a šokující reklamní kampaně jsou dobrým prostředkem ke zvýšení oblíbenosti značky?

8. Považujete reklamu s využitím DVOJNÍKA známé osobnosti, bez jejího souhlasu, za neetickou?

9. Jak byste chuťově ohodnotil/a Semtex na stupnici známek jako ve škole? (1 nejlepší, 5 nejhorší)

11. Jsem...

12. Je mi...

13. Mým bydlištěm je...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vybavíte si slogan, který značka Semtex už 3 roky používá? Pokud ano, napište ho prosím.

2. Myslíte si, že je Semtex dostatečně propagovaný?

3. Vybavíte si nějakou událost podporovanou značkou Semtex?

5. Jaký energetický nápoj máte nejradši?

6. Zúčastnili jste se někdy nějaké Semtex party?

7. Myslíte si, že kontroverzní a šokující reklamní kampaně jsou dobrým prostředkem ke zvýšení oblíbenosti značky?

8. Považujete reklamu s využitím DVOJNÍKA známé osobnosti, bez jejího souhlasu, za neetickou?

9. Jak byste chuťově ohodnotil/a Semtex na stupnici známek jako ve škole? (1 nejlepší, 5 nejhorší)

11. Jsem...

12. Je mi...

13. Mým bydlištěm je...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vávrová, R.Energetický nápoj Semtex (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12194.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.