Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita

Homosexualita

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Plicka
Šetření:22. 01. 2011 - 29. 01. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem homosexuál, a zajímá mně, jak se v dnešní době staví společnost pro jinak orientované. Pokročila naše společnost,  nebo naopak? Cíl výzkumu je zcela jasný. 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heterosexuál3333,67 %33,67 %  
heterosexuální2121,43 %21,43 %  
hetero2121,43 %21,43 %  
bisexuál77,14 %7,14 %  
Homosexuál33,06 %3,06 %  
bi33,06 %3,06 %  
bisexuální22,04 %2,04 %  
Homosexuální22,04 %2,04 %  
těžko říct, nejspíš heterosexuální11,02 %1,02 %  
Heterosexuální.11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi het
gay
Homo
heterosexualka
44,08 %4,08 % 

Graf

2. Jaký máte názor na homosexualitu? Ohodnoťte pomocí stupnice jako ve škole. 1 - nejlepší až 5 nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14444,9 %44,9 %  
22525,51 %25,51 %  
32222,45 %22,45 %  
444,08 %4,08 %  
533,06 %3,06 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.87
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:1

Graf

3. Jste pro adopci homosexuálním párům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5758,16 %58,16 %  
nevím2222,45 %22,45 %  
ne1919,39 %19,39 %  

Graf

4. Znáte někoho ve svém blízkém okolí, kdo je homosexuálně orientovaný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8081,63 %81,63 %  
ne1515,31 %15,31 %  
nevím33,06 %3,06 %  

Graf

5. Vadí Vám homosexuální páry na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8687,76 %87,76 %  
ano88,16 %8,16 %  
nevím44,08 %4,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

2. Jaký máte názor na homosexualitu? Ohodnoťte pomocí stupnice jako ve škole. 1 - nejlepší až 5 nejhorší.

3. Jste pro adopci homosexuálním párům?

4. Znáte někoho ve svém blízkém okolí, kdo je homosexuálně orientovaný?

5. Vadí Vám homosexuální páry na veřejnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

2. Jaký máte názor na homosexualitu? Ohodnoťte pomocí stupnice jako ve škole. 1 - nejlepší až 5 nejhorší.

3. Jste pro adopci homosexuálním párům?

4. Znáte někoho ve svém blízkém okolí, kdo je homosexuálně orientovaný?

5. Vadí Vám homosexuální páry na veřejnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Plicka, L.Homosexualita (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12228.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.