Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní styl

Životní styl

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Holý
Šetření:27. 01. 2011 - 10. 02. 2011
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte v mé anketě. Prosím vyplňte ji.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Není

Odpovědi respondentů

1. Cvičíte pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7957,66 %57,66 %  
ano5842,34 %42,34 %  

Graf

2. Chodíte do posilovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10677,37 %77,37 %  
ano3122,63 %22,63 %  

Graf

3. Jak časrto cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce5338,69 %38,69 %  
dvakrát týdně2316,79 %16,79 %  
jednou týdně2115,33 %15,33 %  
třikrát týdně1611,68 %11,68 %  
čtyřikrát týdně107,3 %7,3 %  
pětkrát týdně64,38 %4,38 %  
každý den42,92 %2,92 %  
šestkrát týdně42,92 %2,92 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste korba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11886,13 %86,13 %  
nevím107,3 %7,3 %  
ano96,57 %6,57 %  

Graf

5. Jaké překážky vám brání ve sportování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lenost8562,04 %62,04 %  
Nedostatek volného času5640,88 %40,88 %  
Nebaví mě to3223,36 %23,36 %  
Žádné2014,6 %14,6 %  
Zdravotní problémy1712,41 %12,41 %  

Graf

6. Domníváte se, že Vaše váha ovlivňuje Vaše denní aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9166,42 %66,42 %  
ano4633,58 %33,58 %  

Graf

7. Jak obvykle trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pasivně7353,28 %53,28 %  
Aktivně6446,72 %46,72 %  

Graf

8. Jakou pohybovou aktivitu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plavání5540,15 %40,15 %  
Spánek4835,04 %35,04 %  
Zimní sporty3727,01 %27,01 %  
Jiné týmové hry3424,82 %24,82 %  
Běhání3324,09 %24,09 %  
Posilovna3223,36 %23,36 %  
Volejbal1611,68 %11,68 %  
Fotbal1410,22 %10,22 %  
Florbal96,57 %6,57 %  
Házená32,19 %2,19 %  

Graf

9. Držíte nějakou dietu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12087,59 %87,59 %  
ano1712,41 %12,41 %  

Graf

10. Kouříte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10677,37 %77,37 %  
ano3122,63 %22,63 %  

Graf

11. Co děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji Střední školu4734,31 %34,31 %  
Studuji Vysokou školu4734,31 %34,31 %  
Pracuji3928,47 %28,47 %  
Studuji Základní školu42,92 %2,92 %  

Graf

12. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
181712,41 %12,41 %  
221410,22 %10,22 %  
19139,49 %9,49 %  
25107,3 %7,3 %  
21107,3 %7,3 %  
1796,57 %6,57 %  
2085,84 %5,84 %  
2464,38 %4,38 %  
2364,38 %4,38 %  
1553,65 %3,65 %  
ostatní odpovědi 27
28
29
26
16
37
35
42
34
188.5
999
87
95555555555555551111111111189999999994205981871765
13
32
12
33
30
14
39
72
48
31
3928,47 %28,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.72
Minimum:15
Maximum:42
Variační rozpětí:27
Rozptyl:31.35
Směrodatná odchylka:5.6
Medián:22
Modus:18

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženského9065,69 %65,69 %  
Mužského3928,47 %28,47 %  
Nejsem si jist(a)85,84 %5,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Cvičíte pravidelně?

  • odpověď ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtyřikrát týdně na otázku 3. Jak časrto cvičíte?
  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 3. Jak časrto cvičíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cvičíte pravidelně?

2. Chodíte do posilovny?

3. Jak časrto cvičíte?

4. Myslíte si, že jste korba?

5. Jaké překážky vám brání ve sportování?

6. Domníváte se, že Vaše váha ovlivňuje Vaše denní aktivity?

7. Jak obvykle trávíte svůj volný čas?

8. Jakou pohybovou aktivitu preferujete?

9. Držíte nějakou dietu?

10. Kouříte

11. Co děláte?

12. Kolik vám je let?

13. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cvičíte pravidelně?

2. Chodíte do posilovny?

3. Jak časrto cvičíte?

4. Myslíte si, že jste korba?

5. Jaké překážky vám brání ve sportování?

6. Domníváte se, že Vaše váha ovlivňuje Vaše denní aktivity?

7. Jak obvykle trávíte svůj volný čas?

8. Jakou pohybovou aktivitu preferujete?

9. Držíte nějakou dietu?

10. Kouříte

11. Co děláte?

12. Kolik vám je let?

13. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holý, J.Životní styl (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12290.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.