Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání internetu

Využívání internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Františka Jelínková
Šetření:25. 01. 2011 - 09. 02. 2011
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Ráda bych Vás požádala o pomoc s výzkumem pro mou seminární práci z IVT. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Máte doma počítač?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano118100 %100 %  

Graf

2. Máte doma internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano118100 %100 %  

Graf

3. Jak často internet používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den11799,15 %99,15 %  
občas10,85 %0,85 %  

Graf

4. Kde internet převážně používáte - doma nebo v práci (ve škole)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma10387,29 %87,29 %  
v práci (ve škole)1512,71 %12,71 %  

Graf

5. Je internet potřebný k výkonu Vaší profese (ke školním pracem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9681,36 %81,36 %  
ne2218,64 %18,64 %  

Graf

6. Využíváte internet spíše k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
relaxaci8572,03 %72,03 %  
práci3327,97 %27,97 %  

Graf

7. Využíváte internet k bankovnímu účetnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6756,78 %56,78 %  
ne5143,22 %43,22 %  

Graf

8. Nakupujete přes internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9378,81 %78,81 %  
ne2521,19 %21,19 %  

Graf

9. Využíváte internet ke komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11597,46 %97,46 %  
ne32,54 %2,54 %  

Graf

10. Využíváte ICQ nebo jiný podobný program?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9582,61 %80,51 %  
ne2017,39 %16,95 %  

Graf

11. Používáte e-mail?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano115100 %97,46 %  

Graf

12. Využíváte internet k online seznámení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8473,04 %71,19 %  
ano3126,96 %26,27 %  

Graf

13. Používáte face-book nebo podobné stránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8573,91 %72,03 %  
ne3026,09 %25,42 %  

Graf

14. Využíváte internet více než knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9277,97 %77,97 %  
ne1512,71 %12,71 %  
nevím119,32 %9,32 %  

Graf

15. Využíváte online sledování filmů spíše než videopůjčovny nebo nákup DVD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6857,63 %57,63 %  
ne4033,9 %33,9 %  
nevím108,47 %8,47 %  

Graf

16. Využíváte k získávání zpráv spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9580,51 %80,51 %  
televizi1411,86 %11,86 %  
noviny65,08 %5,08 %  
rádio32,54 %2,54 %  

Graf

17. Máte založené vlastní stránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7664,41 %64,41 %  
ano4235,59 %35,59 %  

Graf

18. Navštěvujete fóra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7361,86 %61,86 %  
ne4538,14 %38,14 %  

Graf

19. Jaká je Vaše věková ktegorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let10387,29 %87,29 %  
30 let a více1512,71 %12,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte doma počítač?

2. Máte doma internet?

3. Jak často internet používáte?

4. Kde internet převážně používáte - doma nebo v práci (ve škole)?

5. Je internet potřebný k výkonu Vaší profese (ke školním pracem)?

6. Využíváte internet spíše k:

7. Využíváte internet k bankovnímu účetnictví?

8. Nakupujete přes internet?

9. Využíváte internet ke komunikaci?

10. Využíváte ICQ nebo jiný podobný program?

11. Používáte e-mail?

12. Využíváte internet k online seznámení?

13. Používáte face-book nebo podobné stránky?

14. Využíváte internet více než knihovny?

15. Využíváte online sledování filmů spíše než videopůjčovny nebo nákup DVD?

16. Využíváte k získávání zpráv spíše:

17. Máte založené vlastní stránky?

18. Navštěvujete fóra?

19. Jaká je Vaše věková ktegorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte doma počítač?

2. Máte doma internet?

3. Jak často internet používáte?

4. Kde internet převážně používáte - doma nebo v práci (ve škole)?

5. Je internet potřebný k výkonu Vaší profese (ke školním pracem)?

6. Využíváte internet spíše k:

7. Využíváte internet k bankovnímu účetnictví?

8. Nakupujete přes internet?

9. Využíváte internet ke komunikaci?

10. Využíváte ICQ nebo jiný podobný program?

11. Používáte e-mail?

12. Využíváte internet k online seznámení?

13. Používáte face-book nebo podobné stránky?

14. Využíváte internet více než knihovny?

15. Využíváte online sledování filmů spíše než videopůjčovny nebo nákup DVD?

16. Využíváte k získávání zpráv spíše:

17. Máte založené vlastní stránky?

18. Navštěvujete fóra?

19. Jaká je Vaše věková ktegorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, F.Využívání internetu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12295.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.