Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování

Cestování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Srstkova
Šetření:23. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který byl vytvořen v rámci hodin IVT.

Odpovědi respondentů

1. Cestujete větší počet dní v týdnu? (do školy, práce…)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7982,29 %80,61 %  
ne1717,71 %17,35 %  

Graf

2. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobus4545,92 %45,92 %  
Auto2222,45 %22,45 %  
Vlak1414,29 %14,29 %  
Jiné88,16 %8,16 %  
Tramvaj77,14 %7,14 %  
Kolo22,04 %2,04 %  

Graf

3. Jste spokojeni s kvalitou služeb dopravních podniků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4950 %50 %  
ano4950 %50 %  

Graf

4. Co by podle vás potřebovalo vylepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita silnic 4747,96 %47,96 %  
Kvantita spojů2121,43 %21,43 %  
Kvalita doprav. prostředků 1818,37 %18,37 %  
Jiné77,14 %7,14 %  
Přístup obsluhy dopr. prostř. 55,1 %5,1 %  

Graf

5. Jak často vycestováváte do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 za rok5253,06 %53,06 %  
Výjimečně2121,43 %21,43 %  
3-6 za rok1616,33 %16,33 %  
Vícekrát za rok77,14 %7,14 %  
Nikdy22,04 %2,04 %  

Graf

6. Jak často cestuje po Čechách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát za rok4141,84 %41,84 %  
1-2 za rok2727,55 %27,55 %  
3-6 za rok1919,39 %19,39 %  
Výjimečně1111,22 %11,22 %  

Graf

7. Za jakým účelem jezdíte do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená6768,37 %68,37 %  
Rozšiřování obzorů 1717,35 %17,35 %  
Práce55,1 %5,1 %  
Návštěva příbuzných33,06 %3,06 %  
Zdokonalení jazykových schopností33,06 %3,06 %  
Jiné33,06 %3,06 %  

Graf

8. Za jakým účelem cestujete po Čechách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená3939,8 %39,8 %  
Návštěva příbuzných2424,49 %24,49 %  
Rozšiřování obzorů 1313,27 %13,27 %  
Jiné1212,24 %12,24 %  
Práce1010,2 %10,2 %  

Graf

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji pro přepravu mimo Republiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto3939,8 %39,8 %  
Letadlo3131,63 %31,63 %  
Autobus2121,43 %21,43 %  
Vlak77,14 %7,14 %  

Graf

10. Trávíte svou dovolenou radši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně?6364,29 %64,29 %  
Odpočinkem3535,71 %35,71 %  

Graf

11. Cestujete raději do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teplých oblastí8283,67 %83,67 %  
Studených oblastí?1616,33 %16,33 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7172,45 %72,45 %  
Muž2727,55 %27,55 %  

Graf

13. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191616,33 %16,33 %  
221313,27 %13,27 %  
251212,24 %12,24 %  
181111,22 %11,22 %  
2388,16 %8,16 %  
2177,14 %7,14 %  
2455,1 %5,1 %  
2644,08 %4,08 %  
1744,08 %4,08 %  
2722,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi 30
31
14
20
63
55
54
38
32
29
59
13
1616,33 %16,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.32
Minimum:17
Maximum:38
Variační rozpětí:21
Rozptyl:15.12
Směrodatná odchylka:3.89
Medián:22
Modus:19

Graf

14. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000-20000 Kč1919,39 %19,39 %  
500-1000 Kč 1717,35 %17,35 %  
0-500 Kč1717,35 %17,35 %  
2000-5000 Kč 1616,33 %16,33 %  
5000-10000 Kč1515,31 %15,31 %  
1000-2000Kč88,16 %8,16 %  
více jak 20 000 Kč66,12 %6,12 %  

Graf

15. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou6364,29 %64,29 %  
S partnerem/kou 1717,35 %17,35 %  
Sám/a 1212,24 %12,24 %  
Jiné66,12 %6,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete větší počet dní v týdnu? (do školy, práce…)

2. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji?

3. Jste spokojeni s kvalitou služeb dopravních podniků?

4. Co by podle vás potřebovalo vylepšit?

5. Jak často vycestováváte do zahraničí?

6. Jak často cestuje po Čechách?

7. Za jakým účelem jezdíte do zahraničí?

8. Za jakým účelem cestujete po Čechách?

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji pro přepravu mimo Republiku?

10. Trávíte svou dovolenou radši:

11. Cestujete raději do:

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Kolik vám je let?

14. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

15. Žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete větší počet dní v týdnu? (do školy, práce…)

2. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji?

3. Jste spokojeni s kvalitou služeb dopravních podniků?

4. Co by podle vás potřebovalo vylepšit?

5. Jak často vycestováváte do zahraničí?

6. Jak často cestuje po Čechách?

7. Za jakým účelem jezdíte do zahraničí?

8. Za jakým účelem cestujete po Čechách?

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejčastěji pro přepravu mimo Republiku?

10. Trávíte svou dovolenou radši:

11. Cestujete raději do:

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Kolik vám je let?

14. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

15. Žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srstkova, P.Cestování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12364.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.