Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > WORKSHOP - profesionální a efektivní výběr zaměstnanců

WORKSHOP - profesionální a efektivní výběr zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šafr
Šetření:29. 01. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Představte si, že byste se měli zúčastnit školení, jehož předmětem je efektivní výběr zaměstnanců na určité pozice ve (vaší) společnosti. Následující témata, která by mohla být obsahem takového školení, ohodnoťte podle toho, jak by vás zajímala a jak se domníváte, že by vám při výběru zaměstnanců pomohla. Dotazník je primárně určen všem, kteří se výběrem zaměstnanců nějakým způsobem zabývají nebo kteří se na něm nějak podílejí (HR pracovníkům, pracovníkům personálních agentur, vedoucím pracovníkům atd.)

Odpovědi respondentů

1. Jak důležité by pro vás bylo dozvědět se na školení, jak správně a efektivně vést pohovor s uchazečem? (1 - nedůležité; 2 - spíše nedůležité; 3 - ani důležité ani nedůležité; 4 - spíše důležité; 5 - velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5660 %60 %  
1110 %10 %  
4110 %10 %  
3110 %10 %  
2110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.22
Směrodatná odchylka:1.49
Medián:5
Modus:5

Graf

2. Jak důležité by pro vás bylo dozvědět se na školení, jak správně používat inteligenční testy při výběru zaměstnanců? (1 - nedůležité; 2 - spíše nedůležité; 3 - ani důležité ani nedůležité; 4 - spíše důležité; 5 - velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4330 %30 %  
5220 %20 %  
2220 %20 %  
3220 %20 %  
1110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3.5
Modus:4

Graf

3. Jak důležité by pro vás bylo dozvědět se na školení, jak nejlépe odhalit osobnost uchazeče? (1 - nedůležité; 2 - spíše nedůležité; 3 - ani důležité ani nedůležité; 4 - spíše důležité; 5 - velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5440 %40 %  
3330 %30 %  
1220 %20 %  
4110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.5
Směrodatná odchylka:1.58
Medián:3.5
Modus:5

Graf

4. Jak důležité by pro vás bylo dozvědět se na školení o dalších psychodiagnostických metodách výběru (např. dalších typech testů)? (1 - nedůležité; 2 - spíše nedůležité; 3 - ani důležité ani nedůležité; 4 - spíše důležité; 5 - velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4440 %40 %  
1330 %30 %  
3220 %20 %  
2110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:4

Graf

5. O které z následujících metod výběru zaměstnanců byste se rádi dozvěděli více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní vzorky (řešení konkrétních úkolů)660 %60 %  
testy znalostí a dovedností550 %50 %  
pozorování (především chyby vnímání druhého člověka)550 %50 %  
psychologické testy330 %30 %  
testy osobnosti330 %30 %  
žádná z těchto metod110 %10 %  

Graf

6. Jaká metoda by byla podle vás pro správný výběr nejúčinnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
test osobnostních vlastností důležitých pro práci550 %50 %  
kombinace metod220 %20 %  
jiná110 %10 %  
interview110 %10 %  
test inteligence110 %10 %  

Graf

7. Chtěli byste mít k dispozici test, který rychle, spolehlivě a přesně zjistí, nakolik se uchazeč hodí na určitou pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
ne110 %10 %  
nevím110 %10 %  

Graf

8. Kolik byste byli ochotni za takový test zaplatit (za jednoho uchazeče, v korunách, napište číslovku)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000440 %40 %  
0110 %10 %  
500110 %10 %  
300110 %10 %  
200110 %10 %  
10000110 %10 %  
5000110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2000
Minimum:0
Maximum:10000
Variační rozpětí:10000
Rozptyl:9931111.11
Směrodatná odchylka:3151.37
Medián:1000
Modus:1000

Graf

9. Znáte takový test nebo jej používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

ne

ne

neznám

neznám

10. Chtěli byste se dozvědět něco o psychometrických vlastnostech metod výběru (např. jak jsou spolehlivé, jak by správně měly fungovat)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne330 %30 %  
nevím110 %10 %  

Graf

11. Co jiného byste se rádi na školení o výběru zaměstnanců dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jak spravne vybrat zamestnance :)

vše co obhatí

12. Jak dlouhé by podle vás takové školení mělo být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celý den (téma je náročné)550 %50 %  
2 hodiny220 %20 %  
2 dny220 %20 %  
4 hodiny (s přestávkou :-)110 %10 %  

Graf

13. Jaká je podle vás přiměřená cena (v korunách) za školení tohoto tématu (napište číslovku)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000220 %20 %  
0110 %10 %  
2000110 %10 %  
500110 %10 %  
5000110 %10 %  
800110 %10 %  
1000110 %10 %  
3000110 %10 %  
2500110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2280
Minimum:0
Maximum:5000
Variační rozpětí:5000
Rozptyl:2906222.22
Směrodatná odchylka:1704.76
Medián:2250
Modus:4000

Graf

14. Zde máte možnost připojit vaši poznámku, nápad, požadavek apod. k tématu profesionální a efektivní školení výběru zaměstnanců.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Pracujete jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdo jiný660 %60 %  
Pracovník rozhodující o výběru zaměstnanců (vedoucí, šéf apod.)220 %20 %  
HR pracovník110 %10 %  
Pracovník zahrnovaný do výběru zaměstnanců (např. spolupracovník apod.)110 %10 %  

Graf

16. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena770 %70 %  
muž330 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafr, M.WORKSHOP - profesionální a efektivní výběr zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12482.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.