Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Zabavská
Šetření:03. 02. 2011 - 15. 02. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Martina Zabavská a jsem studentkou třetího ročníku Pedagogického lycea. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé ročníkové práce o patologických jevech. Dotazník je naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. 1)Vyberte všechny možnosti, o kterých si myslíte, že spadají pod domácí násilí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické útoky68100 %100 %  
Nadávky a jiné ponižování6595,59 %95,59 %  
Nucení k sexu nebo praktikám, které Vám vadí6595,59 %95,59 %  
Bránění ve styku s přáteli nebo rodinou6189,71 %89,71 %  
Vyhrožovaní násilí na Vašem domácím mazlíčku5580,88 %80,88 %  
Vydírání sebevraždou5276,47 %76,47 %  
Opakovaná kontrola vašeho telefonu4972,06 %72,06 %  
Neposkytnutí peněz na provoz domácnosti 4870,59 %70,59 %  

Graf

2. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žen4160,29 %60,29 %  
Všech stejně2029,41 %29,41 %  
Dětí45,88 %5,88 %  
Důchodců22,94 %2,94 %  
Mužů11,47 %1,47 %  

Graf

3. Setkali jste se už někdy s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3450 %50 %  
Ano jako pozorovatel2029,41 %29,41 %  
Ano jako oběť1420,59 %20,59 %  

Graf

4. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí? Pokud ano napište je

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

ano, BKB

Avon

Bílý kruh

bily kruh bezpeci

Bílý kruh bezpečí policejní Systém péče o oběti trestných činů OSPOD Anabel??

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí a tuším, že Policie ČR má v našem regionu vyškolené pracovnice pro práci s oběťmi domácího násilí

bíly kruh bezpečí, azylové domy

Bílý kruh bezpečí, Intervenční centra, Rosa, akce proti domácímu násilí AVON

Bílý kruh bezpečí, o. s.

Bílý kruh bezpečí, Rosa, Persefona, Magdalenium

Bílý kruh bezpečí.

Bílý kruh, policie

BKB, Dona centrum, Rosa

Bohužel neznám.

Dona linka, spondea, linky důvěry, policie

Dům světla, všlijaké linky bezpečí apod.

interrvenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Intervenční centrum v Havířově, jinak budou určitě nějaká centra specializovaná :-)

Krizová centra, Fond ohrožených dětí, Klokánek.

kruh

kruh bezpečí, adra, linka bezpečí...nízkoprahová centra, dětská Klokánek apod.

Linka bezpečí

Linka bezpečí.

linka detské istoty

linka důvěry

linka důvěry, bílý kruh bezpečí

Linka důvěry, ROS, Bílý kruh bezpečí, Persefona, Rodinná poradna ( Azylový dům pro matky s dětmi, KLokánek..)

linka tisnoveho volani

linky bezbečí

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

nee

Nějaké jsou, ale konkrétní jména si nevybavuji.

nepoznam ziadne ceske, nakolko zijem v rakusku

nevim

nevím

nevím

nevím z hlavy

Neznám

Neznám.

Neznám.

nic mě nenapadá

Nic..

Policie

Policie

policie ČR

policie, Dona linka,

Spousta linek, stránek a center, které si teď nevybavím.

5. Jaký je nejčastější důvod žen, které zůstavají s násilníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále je milují a věří v zlepšení situace2942,65 %42,65 %  
Mají strach ho opustit, kvůli vyhrůžkám1319,12 %19,12 %  
Zůstávají kvůli dětem1116,18 %16,18 %  
Je na něm ekonomicky, či jinak závislá1116,18 %16,18 %  
Neví jak45,88 %5,88 %  

Graf

6. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5175 %75 %  
ano1725 %25 %  

Graf

7. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4363,24 %63,24 %  
ano2536,76 %36,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5885,29 %85,29 %  
ne1014,71 %14,71 %  

Graf

9. Prosím zadejte své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5682,35 %82,35 %  
Muž1217,65 %17,65 %  

Graf

10. Prosím zadejte svůj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17710,29 %10,29 %  
2468,82 %8,82 %  
1868,82 %8,82 %  
2057,35 %7,35 %  
1957,35 %7,35 %  
2545,88 %5,88 %  
3145,88 %5,88 %  
4134,41 %4,41 %  
2234,41 %4,41 %  
2734,41 %4,41 %  
ostatní odpovědi 28
35
23
42
16
39
14
100
37
26
51
21
44
30
38
43
2232,35 %32,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.63
Minimum:17
Maximum:43
Variační rozpětí:26
Rozptyl:63.19
Směrodatná odchylka:7.95
Medián:24
Modus:17

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1)Vyberte všechny možnosti, o kterých si myslíte, že spadají pod domácí násilí.

2. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

3. Setkali jste se už někdy s domácím násilím?

4. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí? Pokud ano napište je

5. Jaký je nejčastější důvod žen, které zůstavají s násilníky?

6. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

7. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

8. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

9. Prosím zadejte své pohlaví.

10. Prosím zadejte svůj věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1)Vyberte všechny možnosti, o kterých si myslíte, že spadají pod domácí násilí.

2. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

3. Setkali jste se už někdy s domácím násilím?

4. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí? Pokud ano napište je

5. Jaký je nejčastější důvod žen, které zůstavají s násilníky?

6. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

7. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

8. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

9. Prosím zadejte své pohlaví.

10. Prosím zadejte svůj věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zabavská, M.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12628.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.