Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Šafářová
Šetření:08. 02. 2009 - 20. 02. 2009
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):35 / 29.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkové šetření k diplomové práci

Autor: Bc. Renata Šafářová

Název práce: Domácí násilí jako sociálně patologický jev


Vážení respondenti,

prostřednictvím internetu se k Vám dostal dotazník s tematikou domácího násilí. Toto téma jsem si vybrala pro zpracování své diplomové práce, neboť tato problematika mě zajímá již delší dobu. Rozhodla jsem se zjistit názory veřejnosti na některé základní otázky související s domácím násilím a porovnat je s celorepublikovými, příp. celosvětovými zjištěními. Prosím Vás proto o několik minut Vašeho času, které mi umožní získat spolehlivé výsledky mého šetření a Vám možná zprostředkují stručný náhled do problematiky domácího násilí. Ráda bych Vás také požádala o pečlivé vyplňování a pozornost věnovanou jednotlivým otázkám. Dotazník jsem se snažila vytvořit maximálně jednoduchý k vyplnění, stačí pouze zaškrtnout jednu, popř. více z odpovědí nejvíce se blížící Vašemu názoru či skutečnosti. Otázky týkající se Vaší osoby neberte, prosím, jako nemístnou zvědavost, tyto otázky slouží pouze k vyhodnocení povědomí o domácím násilí mezi jednotlivými pohlavími, věkovými skupinami, osobami s odlišným stupněm vzdělání či bydlištěm.

Vyplněním několika stránek tohoto dotazníku mi významně pomůžete při zpracovávání mé diplomové práce a za Vaši ochotu a čas, který vyplňování věnujete, Vám upřímně děkuji.

Renata Šafářová

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o tzv. domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano172100 %100 %  

Graf

2. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano, mám informace12773,84 %73,84 %  
ano, zhruba4526,16 %26,16 %  

Graf

3. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas10862,79 %62,79 %  
velmi často3218,6 %18,6 %  
zřídka kdy3118,02 %18,02 %  
vůbec10,58 %0,58 %  

Graf

4. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, rádiu14383,14 %83,14 %  
na internetu11969,19 %69,19 %  
v literatuře a tisku10561,05 %61,05 %  
od přátel, kolegů a rodinných příslušníků6034,88 %34,88 %  
ve škole5431,4 %31,4 %  
v letácích a brožurách5230,23 %30,23 %  
doma2514,53 %14,53 %  

Graf

5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena172100 %100 %  
dítě16394,77 %94,77 %  
člen rodiny tělesně či duševně handicapovaný14684,88 %84,88 %  
senior14584,3 %84,3 %  
muž13880,23 %80,23 %  
slečna na hlídání dětí6034,88 %34,88 %  
hospodyně5733,14 %33,14 %  
domácí4325 %25 %  
soused4123,84 %23,84 %  
nemám představu10,58 %0,58 %  

Graf

6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bití 17199,42 %99,42 %  
kopání16696,51 %96,51 %  
škrcení16595,93 %95,93 %  
znásilnění16193,6 %93,6 %  
odpírání potravy či spánku15992,44 %92,44 %  
donucení k sexu či sexuálním praktikám, které partner/ka odmítá, s použitím fyzického násilí15992,44 %92,44 %  
různé fyzické útoky vůči členům rodiny15891,86 %91,86 %  
ponižování, pokořování15791,28 %91,28 %  
ohrožování zbraní15690,7 %90,7 %  
hrubost pod vlivem alkoholu/drog15590,12 %90,12 %  
úmyslné izolování člena rodiny v domě nebo bytě15489,53 %89,53 %  
vyhrožování fyzickým násilím15087,21 %87,21 %  
vyhrožování (např. únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, rozšířením skutečností nebo pomluv, které člena rodiny poškodí, zbavením svéprávnosti)14886,05 %86,05 %  
donucení k sexu či sexuálním praktikám, které partner odmítá, pomocí výhružek14886,05 %86,05 %  
zastrašování14282,56 %82,56 %  
házení předmětů po členech rodiny14081,4 %81,4 %  
trestání za nějaký banální nebo smyšlený prohřešek13980,81 %80,81 %  
zakazování návštěv rodiny či přátel13578,49 %78,49 %  
pronásledování13578,49 %78,49 %  
rozbíjení či ničení osobních věcí12773,84 %73,84 %  
nadávky12270,93 %70,93 %  
omezování přístupu k penězům12170,35 %70,35 %  
detailní organizování veškerého času partnera/ky se zvýšeným důrazem na dodržování režimu11365,7 %65,7 %  
zesměšňování před přáteli, kolegy či členy rodiny11265,12 %65,12 %  
vyhrožování sebevraždou, příp. jiné formy citového vydírání11164,53 %64,53 %  
zákaz sledování televize/ vykonávání koníčků/ oblíbených činností10460,47 %60,47 %  
zákaz navštěvovat zaměstnání, případně se po mateřské dovolené vrátit do práce10359,88 %59,88 %  
sledování telefonátů, pravidelná kotrola diáře, mobilního telefonu, e-mailu partnera/ky10058,14 %58,14 %  
časté výslechy po příchodu domů ohledně místa návštěvy, osob, se kterými se člen rodiny bavil, tématu hovoru apod.10058,14 %58,14 %  
strkání8549,42 %49,42 %  
křik8247,67 %47,67 %  
časté projevování nezdravé míry žárlivosti/ nepřiměřené reakce na přítomnost jakékoli osoby opačného pohlaví8147,09 %47,09 %  
časté kontrolní telefonáty, např. do zaměstnání, školy apod.8147,09 %47,09 %  
neposkytování prostředků na provoz domácnosti6940,12 %40,12 %  
značné rozdíly v chování k členům rodiny na veřejnosti a doma6839,53 %39,53 %  
pomlouvání partnera/ky před dětmi, rodinnými příslušníky či známými6537,79 %37,79 %  
vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři4224,42 %24,42 %  
neustálé hádky3721,51 %21,51 %  
upřednostňování vlastní rodiny před rodinou partnera3118,02 %18,02 %  
tzv. italská domácnost2112,21 %12,21 %  
tichá domácnost, nekomunikování1911,05 %11,05 %  
S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu126,98 %6,98 %  
odmítání vykonávání domácích prací84,65 %4,65 %  
vyhrožování (např. únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, rozšířením skutečností nebo pomluv, které člena rodiny poškodí, zbavením svéprávnosti)10,58 %0,58 %  

Graf

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano12472,09 %72,09 %  
spíše ano4325 %25 %  
spíše ne52,91 %2,91 %  

Graf

8. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7744,77 %44,77 %  
spíše ano4224,42 %24,42 %  
určitě ne3319,19 %19,19 %  
nevím158,72 %8,72 %  
určitě ano52,91 %2,91 %  

Graf

9. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie14483,72 %83,72 %  
organizace, zabývající se problematikou domácího násilí a pomocí jeho obětem13880,23 %80,23 %  
rodina, přátelé10762,21 %62,21 %  
soudy8448,84 %48,84 %  
linky důvěry8448,84 %48,84 %  
širší okolí, např. sousedé, známí3419,77 %19,77 %  
škola2816,28 %16,28 %  
nový/á partner/ka2413,95 %13,95 %  
zaměstnavatel21,16 %1,16 %  

Graf

10. Jak velká část české populace je podle Vašeho názoru ohrožena domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1/47040,7 %40,7 %  
více než 1/104928,49 %28,49 %  
nemám představu3822,09 %22,09 %  
více než 1/2116,4 %6,4 %  
zanedbatelná část, nestojí to za řeč42,33 %2,33 %  

Graf

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování.....)14684,88 %84,88 %  
fyzické (kopání, bití, fyzické útoky....)11365,7 %65,7 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)4123,84 %23,84 %  
sexuální (znásilnění....)3620,93 %20,93 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtů....)2916,86 %16,86 %  
nevím84,65 %4,65 %  

Graf

12. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? Kolik byste jich dokázal/a vyjmenovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 45934,3 %34,3 %  
15531,98 %31,98 %  
neznám žádné5129,65 %29,65 %  
5 a více74,07 %4,07 %  

Graf

13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě,týrání svěřené osoby,ublížení na zdraví,omezování osobní svobody,vydírání,útisk,násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,znásilnění,pohlavní zneužití,vražda,zanedbání povinné výživy.....14383,14 %83,14 %  
zastrašování, týrání osoby žijící ve společném domě nebo bytě, omezování osobní svobody, opuštění dítěte, křivé obvinění, nedovolené ozbrojování, vydírání, vražda, únos6738,95 %38,95 %  
vražda, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, ublížení na zdraví, znásilnění, pohlavní zneužití5330,81 %30,81 %  
vydírání, opilství, ohrožení pod vlivem návykové látky, výtržnictví, pomluva, porušování domovní svobody3319,19 %19,19 %  
znásilnění, pohlavní zneužití - zneužívání osoby mladší 15 let, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, ublížení na zdraví3017,44 %17,44 %  
týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě,týrání svěřené osoby,ublížení na zdraví,omezování osobní svobody,vydírání,útisk,násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,znásilnění,pohlavní zneužití,vražda,zanedbání povinné výživy.....10,58 %0,58 %  

Graf

14. Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, který umožňuje vykázat pachatele domácího násilí ze společného obydlí. Na jak dlouho myslíte, že lze agresora vykázat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dní8448,84 %48,84 %  
nevím3319,19 %19,19 %  
30 dní2816,28 %16,28 %  
5 dní148,14 %8,14 %  
navždy95,23 %5,23 %  
20 dní42,33 %2,33 %  

Graf

15. V roce 2010 by se součástí trestního zákona měl stát i trestný čin označovaný termínem "stalking". Co si pod tímto pojmem představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pronásledování11365,7 %65,7 %  
nevím3520,35 %20,35 %  
páchání domácího násilí na osobě spolužijící84,65 %4,65 %  
obtěžování84,65 %4,65 %  
zastrašování52,91 %2,91 %  
vyhrožování31,74 %1,74 %  

Graf

16. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne13578,49 %78,49 %  
spíše ne2413,95 %13,95 %  
spíše ano116,4 %6,4 %  
určitě ano10,58 %0,58 %  
nevím10,58 %0,58 %  

Graf

17. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne12472,09 %72,09 %  
spíše ne3017,44 %17,44 %  
spíše ano179,88 %9,88 %  
nevím10,58 %0,58 %  

Graf

18. Souhlasíte s tvrzením, že pokud v rodině dochází k pravidelnému napadání, příp. jiným projevům, které lze charakterizovat jako domácí násilí, oběť si za to obvykle může sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne, opakované násilí vůči blízké osobě se nedá omluvit ničím11667,44 %67,44 %  
spiše ne, většinou to bývá kombinace více faktorů, vina může být na obou stranách4727,33 %27,33 %  
spíše ano, takové chování se přece nedá dlouho snášet52,91 %2,91 %  
určitě ano, pokud by to nechtěla snášet, odešla by31,74 %1,74 %  
nevím10,58 %0,58 %  

Graf

19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontaktuji nějakou organizaci, která se problematikou zabývá a zeptám se, co mám dělat10359,88 %59,88 %  
řeknu to člověku, kterému věřím a poradíme se, co dělat8448,84 %48,84 %  
zavolám na policii7241,86 %41,86 %  
zavolám na sociálku2615,12 %15,12 %  
zavolám třídní učitelce/dětské lékařce dětí té rodiny179,88 %9,88 %  
půjdu tam a zjistím, co se děje, přímo u té rodiny179,88 %9,88 %  
kontaktuji nějakou organizaci, která se problematikou zabývá, zjistím, co můžu dělat, ale nakonec raději neudělám nic, co kdyby se to obrátilo proti mně126,98 %6,98 %  
vyhledám si informace, co kdyby to někdy potkalo mě116,4 %6,4 %  
nebudu dělat nic, je to jejich soukromá věc105,81 %5,81 %  
napíšu agresorovi anonymní dopis s výhružkou, aby to už nedělal, jinak ho to bude mrzet74,07 %4,07 %  
půjdu tam a pokusím se zjistit co nejvíc drbů od sousedů63,49 %3,49 %  
vezmu pár spolehlivých kamarádů, někdy si potmě na toho grázla počíháme a dáme mu na pamětnou, aby věděl, že se to může stát i jemu52,91 %2,91 %  
řeknu to co největšímu počtu osob a budu doufat, že někdo něco udělá31,74 %1,74 %  
pokud někdy potkám agresora na veřejnosti, požádám ho, aby se doma chovali tišeji21,16 %1,16 %  
po straně budu agresora pomlouvat a doufat, že se to nedoví10,58 %0,58 %  
zajdu za agresorem do zaměstnání a udělám mu pořádnou ostudu10,58 %0,58 %  

Graf

20. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka kdy7443,02 %43,02 %  
nikdy5833,72 %33,72 %  
občas2715,7 %15,7 %  
velmi často137,56 %7,56 %  

Graf

21. Víte o někom ze svých přátel/ rodinných příslušníků/ kolegů, který byl svědkem, popř. ví o konkrétním případu domácího násilí ze spolehlivého zdroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že v jednom případě se o domácí násilí mohlo jednat7644,19 %44,19 %  
ne, nikdy se nikdo o takové věci nezmínil6940,12 %40,12 %  
ano, je to více lidí2715,7 %15,7 %  

Graf

22. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, opakovaněotázka č. 23, možná, nejsem si jistý/á, jestli to bylo domácí násilíotázka č. 23, nejspíš ne, hádáme se rovnocenněotázka č. 29, rozhodně ne, nic takového bych si nenechal/a líbitotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, nic takového bych si nenechal/a líbit10561,05 %61,05 %  
nejspíš ne, hádáme se rovnocenně3620,93 %20,93 %  
možná, nejsem si jistý/á, jestli to bylo domácí násilí1810,47 %10,47 %  
ano, opakovaně137,56 %7,56 %  

Graf

23. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování....)2395,83 %13,37 %  
fyzické (kopání, bití, fyzické útoky...)1458,33 %8,14 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou či přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)729,17 %4,07 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtů....)625 %3,49 %  
sexuální (znásilnění....)312,5 %1,74 %  

Graf

24. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1872 %10,47 %  
výjimečně416 %2,33 %  
občas312 %1,74 %  

Graf

25. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2284,62 %12,79 %  
občas27,69 %1,16 %  
výjimečně13,85 %0,58 %  
velmi často13,85 %0,58 %  

Graf

26. Cítil/a jste se někdy natolik ohrožen/a, že jste zavolal/a o pomoc na linku policie, nebo byste to udělal/a, kdybyste se mohl/a dostat k telefonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1453,85 %8,14 %  
občas623,08 %3,49 %  
výjimečně519,23 %2,91 %  
velmi často13,85 %0,58 %  

Graf

27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1248 %6,98 %  
občas728 %4,07 %  
velmi často416 %2,33 %  
výjimečně28 %1,16 %  

Graf

28. Jak dlouho jste žil/a ve vztahu, kde jste byl/a obětí domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let834,78 %4,65 %  
asi 10 let626,09 %3,49 %  
1 rok626,09 %3,49 %  
v podstatě celý život už od svatby/ více než 20 let313,04 %1,74 %  

Graf

29. Choval/a jste se někdy ke svému partnerovi/ce některým ze způsobů, které jsou popsány v otázce č. 6?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy, to bych v životě neudělal/a11063,95 %63,95 %  
občas si doma trochu živěji vyměňujeme názory, ale musím uznat, že partner/ka si nenechá nic líbit a všechny výpady mi vrací i s úroky5431,4 %31,4 %  
někdy mě partner/ka tak rozčílí, že se zkrátka nedokážu ovládnout42,33 %2,33 %  
občas se hádáme a párkrát mi uletěla ruka, když jsem byl/a opilý/a, ale to přece není žádné domácí násilí21,16 %1,16 %  
občas si doma trochu živěji vyměňujeme názory, ale musím uznat, že partner/ka si nenechá nic líbit a všechny výpady mi vrací i s úroky10,58 %0,58 %  
můj/moje partner/ka neustále dělá chyby nebo přímo schválnosti, o kterých ví, že mě spolehlivě dokážou vytočit, musím ho/ji tedy trochu vychovat, dělám to přece jen pro jeho/její dobro10,58 %0,58 %  

Graf

30. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13176,16 %76,16 %  
muž4123,84 %23,84 %  

Graf

31. Je mi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let9152,91 %52,91 %  
25 - 34 let5129,65 %29,65 %  
35 - 44 let2112,21 %12,21 %  
45 - 54 let63,49 %3,49 %  
0 - 14 let21,16 %1,16 %  
55 a více let10,58 %0,58 %  

Graf

32. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á11566,86 %66,86 %  
ženatý/vdaná5330,81 %30,81 %  
rozvedený/á42,33 %2,33 %  

Graf

33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5431,4 %31,4 %  
středoškolské s maturitou5029,07 %29,07 %  
neukončená vysoká škola2212,79 %12,79 %  
neukončené střední odborné učiliště/střední škola137,56 %7,56 %  
střední odborné126,98 %6,98 %  
základní105,81 %5,81 %  
vyšší odborné84,65 %4,65 %  
neukončená základní škola31,74 %1,74 %  

Graf

34. Děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám11969,19 %69,19 %  
mám5330,81 %30,81 %  

Graf

35. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkém městě (cca 100 000 obyvatel)8549,42 %49,42 %  
v malém městě (cca 20 000 obyvatel)5733,14 %33,14 %  
na vesnici (do 2 000 obyvatel)3017,44 %17,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

 • odpověď hospodyně:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soused na otázku 5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi domácí na otázku 5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?
 • odpověď slečna na hlídání dětí:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi domácí na otázku 5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi soused na otázku 5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hospodyně na otázku 5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?

 • odpověď časté kontrolní telefonáty, např. do zaměstnání, školy apod.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledám si informace, co kdyby to někdy potkalo mě na otázku 19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
 • odpověď časté výslechy po příchodu domů ohledně místa návštěvy, osob, se kterými se člen rodiny bavil, tématu hovoru apod.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledám si informace, co kdyby to někdy potkalo mě na otázku 19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
 • odpověď sledování telefonátů, pravidelná kotrola diáře, mobilního telefonu, e-mailu partnera/ky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledám si informace, co kdyby to někdy potkalo mě na otázku 19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí
 • odpověď strkání:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tzv. italská domácnost na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
 • odpověď zákaz navštěvovat zaměstnání, případně se po mateřské dovolené vrátit do práce:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledám si informace, co kdyby to někdy potkalo mě na otázku 19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí
 • odpověď zákaz sledování televize/ vykonávání koníčků/ oblíbených činností:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neukončené střední odborné učiliště/střední škola na otázku 33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnucování se jako doprovod na úřady, k lékaři na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tichá domácnost, nekomunikování na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi upřednostňování vlastní rodiny před rodinou partnera na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S/M a pod. techniky za předpokladu oboustranného souhlasu na otázku 6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?
 • odpověď zesměšňování před přáteli, kolegy či členy rodiny:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

9. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

 • odpověď linky důvěry:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.

 • odpověď vražda, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, ublížení na zdraví, znásilnění, pohlavní zneužití:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi znásilnění, pohlavní zneužití - zneužívání osoby mladší 15 let, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, ublížení na zdraví na otázku 13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.
 • odpověď zastrašování, týrání osoby žijící ve společném domě nebo bytě, omezování osobní svobody, opuštění dítěte, křivé obvinění, nedovolené ozbrojování, vydírání, vražda, únos:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znásilnění, pohlavní zneužití - zneužívání osoby mladší 15 let, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži, ublížení na zdraví na otázku 13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.

19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí

 • odpověď řeknu to člověku, kterému věřím a poradíme se, co dělat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neukončené střední odborné učiliště/střední škola na otázku 33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

23. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

 • odpověď psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování....):
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 24. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzické (kopání, bití, fyzické útoky...) na otázku 23. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 26. Cítil/a jste se někdy natolik ohrožen/a, že jste zavolal/a o pomoc na linku policie, nebo byste to udělal/a, kdybyste se mohl/a dostat k telefonu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, opakovaně na otázku 22. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 25. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

24. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

 • odpověď nikdy:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

25. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

 • odpověď nikdy:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 26. Cítil/a jste se někdy natolik ohrožen/a, že jste zavolal/a o pomoc na linku policie, nebo byste to udělal/a, kdybyste se mohl/a dostat k telefonu?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

31. Je mi:

 • odpověď 15 - 24 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neukončené střední odborné učiliště/střední škola na otázku 33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

32. Jsem:

 • odpověď ženatý/vdaná:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 44 let na otázku 31. Je mi:

34. Děti

 • odpověď mám:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 44 let na otázku 31. Je mi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o tzv. domácím násilí?

2. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

3. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

4. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

8. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

9. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

10. Jak velká část české populace je podle Vašeho názoru ohrožena domácím násilím?

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

12. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? Kolik byste jich dokázal/a vyjmenovat?

13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.

14. Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, který umožňuje vykázat pachatele domácího násilí ze společného obydlí. Na jak dlouho myslíte, že lze agresora vykázat?

15. V roce 2010 by se součástí trestního zákona měl stát i trestný čin označovaný termínem "stalking". Co si pod tímto pojmem představujete?

16. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

17. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

18. Souhlasíte s tvrzením, že pokud v rodině dochází k pravidelnému napadání, příp. jiným projevům, které lze charakterizovat jako domácí násilí, oběť si za to obvykle může sama?

19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí

20. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

21. Víte o někom ze svých přátel/ rodinných příslušníků/ kolegů, který byl svědkem, popř. ví o konkrétním případu domácího násilí ze spolehlivého zdroje?

22. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

23. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

24. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

25. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

26. Cítil/a jste se někdy natolik ohrožen/a, že jste zavolal/a o pomoc na linku policie, nebo byste to udělal/a, kdybyste se mohl/a dostat k telefonu?

27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

29. Choval/a jste se někdy ke svému partnerovi/ce některým ze způsobů, které jsou popsány v otázce č. 6?

30. Jsem:

31. Je mi:

32. Jsem:

33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

34. Děti

35. Bydlím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o tzv. domácím násilí?

2. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

3. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

4. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

5. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

6. Ktreré z následujících možností byste zařadil/a mezi projevy domácího násilí?

7. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

8. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

9. Které z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně občanů před domácím násilím?

10. Jak velká část české populace je podle Vašeho názoru ohrožena domácím násilím?

11. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

12. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? Kolik byste jich dokázal/a vyjmenovat?

13. Rozhodněte, která z následujících kombinací trestných činů nejvíce souvisí s problematikou domácího násilí.

14. Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, který umožňuje vykázat pachatele domácího násilí ze společného obydlí. Na jak dlouho myslíte, že lze agresora vykázat?

15. V roce 2010 by se součástí trestního zákona měl stát i trestný čin označovaný termínem "stalking". Co si pod tímto pojmem představujete?

16. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

17. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

18. Souhlasíte s tvrzením, že pokud v rodině dochází k pravidelnému napadání, příp. jiným projevům, které lze charakterizovat jako domácí násilí, oběť si za to obvykle může sama?

19. Co uděláte v případě, že zjistíte, že ve Vaší blízkosti pravidelně dochází k domácímu násilí

20. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

21. Víte o někom ze svých přátel/ rodinných příslušníků/ kolegů, který byl svědkem, popř. ví o konkrétním případu domácího násilí ze spolehlivého zdroje?

22. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

23. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

24. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

25. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?

26. Cítil/a jste se někdy natolik ohrožen/a, že jste zavolal/a o pomoc na linku policie, nebo byste to udělal/a, kdybyste se mohl/a dostat k telefonu?

27. Byly někdy svědkem či obětí domácího násilí ve Vaší rodině nebo v rodině Vašich přátel/známých nezletilé děti?

29. Choval/a jste se někdy ke svému partnerovi/ce některým ze způsobů, které jsou popsány v otázce č. 6?

30. Jsem:

31. Je mi:

32. Jsem:

33. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

34. Děti

35. Bydlím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šafářová, R.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://1267.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.