Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing (šikana na pracovišti)

Mobbing (šikana na pracovišti)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Nazirová
Šetření:09. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

chtěla bych Vás tímto způsobem požádat  o vyplnění následujícího dotazníku, který Vám zabere pouhé 2-3 minuty času. Cílem je zjistit více informací o Mobbingu - (šikana na pracovišti) v ČR.

Všem zúčastněným předem děkuji :).


Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8079,21 %79,21 %  
muž2120,79 %20,79 %  

Graf

2. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 256362,38 %62,38 %  
26 - 302322,77 %22,77 %  
30 - 401514,85 %14,85 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5251,49 %51,49 %  
ano4746,53 %46,53 %  
nevím21,98 %1,98 %  

Graf

4. O jaký typ šikany se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O žádný5453,47 %53,47 %  
Šikana spolupracovníků nadřízeným2625,74 %25,74 %  
Mezi spolupracovníky navzájem2625,74 %25,74 %  
Šikana spolupracovníků vůči nadřízenému76,93 %6,93 %  
Šikana z Vaší strany na nadřízeného43,96 %3,96 %  
Šikana z Vaší strany na spolupracovníky32,97 %2,97 %  

Graf

5. Řešilo se to nějak?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8180,2 %80,2 %  
nevím1312,87 %12,87 %  
ano76,93 %6,93 %  

Graf

6. Došlo na pracovišti k nějakým změnám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7473,27 %73,27 %  
nevím1514,85 %14,85 %  
ano1211,88 %11,88 %  

Graf

7. Možné změny na pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné změny5756,44 %56,44 %  
Pohovory s vedením1615,84 %15,84 %  
Výpověď ze strany spolupracovníka1413,86 %13,86 %  
Jiné109,9 %9,9 %  
Ultimáta 65,94 %5,94 %  
Výpověď spolupracovníka nadřízeným43,96 %3,96 %  
Výpověď ze strany nadřízeného32,97 %2,97 %  

Graf

8. Zlepšily tyto změny situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7170,3 %70,3 %  
nevím2120,79 %20,79 %  
ano98,91 %8,91 %  

Graf

9. Svěřil se Vám někdy někdo o tom, že je na pracovišti šikanován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6463,37 %63,37 %  
ano3736,63 %36,63 %  

Graf

10. Myslíte si, že se v ČR často vyskytuje Mobbing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6766,34 %66,34 %  
nevím3029,7 %29,7 %  
ne43,96 %3,96 %  

Graf

11. Byli jste přímo Vy obětí Mobbingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7473,27 %73,27 %  
ano2423,76 %23,76 %  
nevím32,97 %2,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mezi spolupracovníky navzájem na otázku 4. O jaký typ šikany se jednalo?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šikana spolupracovníků nadřízeným na otázku 4. O jaký typ šikany se jednalo?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Byli jste přímo Vy obětí Mobbingu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Došlo na pracovišti k nějakým změnám?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O žádný na otázku 4. O jaký typ šikany se jednalo?

4. O jaký typ šikany se jednalo?

 • odpověď O žádný:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta

2. Věk respondenta

3. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

4. O jaký typ šikany se jednalo?

5. Řešilo se to nějak?

6. Došlo na pracovišti k nějakým změnám?

7. Možné změny na pracovišti

8. Zlepšily tyto změny situaci?

9. Svěřil se Vám někdy někdo o tom, že je na pracovišti šikanován?

10. Myslíte si, že se v ČR často vyskytuje Mobbing?

11. Byli jste přímo Vy obětí Mobbingu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta

2. Věk respondenta

3. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

4. O jaký typ šikany se jednalo?

5. Řešilo se to nějak?

6. Došlo na pracovišti k nějakým změnám?

7. Možné změny na pracovišti

8. Zlepšily tyto změny situaci?

9. Svěřil se Vám někdy někdo o tom, že je na pracovišti šikanován?

10. Myslíte si, že se v ČR často vyskytuje Mobbing?

11. Byli jste přímo Vy obětí Mobbingu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nazirová, D.Mobbing (šikana na pracovišti) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12780.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.