Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing - šikana na pracovišti

Mobbing - šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Polanecka
Šetření:11. 02. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):36 / 36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Mobbing znamená cílené nasazování konflktů na kolegy, ve snaze z konfliktní situace profitovat.

Mnohdy napadá podlým způsobem, a záměrně, skupina více spolupracovníků nějakého neoblíbeného kolegu v práci.

Dotazník je součást mé bakalářské práce,  jeho cíl je zjistit míru a charakterisriku šikany v pracovním prostředí.

Výzkum může velmi dobře posloužit vedoucím pracovníkům, kteří mají tušení, že je někdo v pracovním kolektivu šikanován, pomoci odhalit důvody šikany a zároveň složí k prevenci mobbingu v pracovním procesu.

Odpovědi respondentů

1. Byli jste pomlouváni, ponižováni a bylo vám překáženo v sociálních kontaktech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

2. Váš nadřízený omezuje vaše možnosti vyjádřit se ve služebních věcech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

3. Kolegové nebo spolupracovníci omezují vaše možnosti vyjádřit se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2191,3 %91,3 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

4. Jste neustále přerušováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

5. Křičí na vás a hlasitě se vám nadává?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2191,3 %91,3 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

6. Vaše práce je neustále kritizována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2086,96 %86,96 %  
ano313,04 %13,04 %  

Graf

7. Neustále je kritizován váš soukromý život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
ano417,39 %17,39 %  

Graf

8. Jste vystaven nátlaku anonymními nebo obtěžujícími telefonáty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2086,96 %86,96 %  
ano313,04 %13,04 %  

Graf

9. Lidé kolem vás dělají narážky, aniž by vás přímo oslovovali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

10. Jste systematicky izolováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2295,65 %95,65 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

11. Nemluví se s vámi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

12. Lidé s vámi nechtějí mluvit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

13. Jste přemístěn na pracoviště, kde jste izolován od kolegů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2295,65 %95,65 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

14. Kolegům je zakázáno s vámi mluvit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2295,65 %95,65 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

15. Jedná se s vámi, jako byste byl vzduch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2086,96 %86,96 %  
ano313,04 %13,04 %  

Graf

16. Jsou vám za trest měněny pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2295,65 %95,65 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

17. Jste přidělován na stále nové úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1669,57 %69,57 %  
ano730,43 %30,43 %  

Graf

18. Dostáváte úkoly, které jsou daleko pod vašimi možnostmi anebo vaší kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

19. Dostáváte pracovní úkoly, které nejsou pro vás ani zdaleka splnitelné kvůli vaší nedostatečné zkušenosti anebo chybějící kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2086,96 %86,96 %  
ano313,04 %13,04 %  

Graf

20. Přidělují vám nesmyslné pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1565,22 %65,22 %  
ano834,78 %34,78 %  

Graf

21. Jste nasazován na pracovní úkoly ohrožující zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2191,3 %91,3 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

22. Nedostáváte žádné pracovní úkoly a jste tak v pracovní době vlastně bez zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2191,3 %91,3 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

23. Je vaše vážnost neustále snižována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

24. Mluví se špatně o vás za vašimi zády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

25. Šíří se o vás klepy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1252,17 %52,17 %  
ano1147,83 %47,83 %  

Graf

26. Jste zesměšňován před lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
ano417,39 %17,39 %  

Graf

27. Jste podezírán z duševního onemocnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2191,3 %91,3 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

28. Abyste byl zesměšněn, je imitována vaše chůze anebo váš hlas či gesta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2086,96 %86,96 %  
ano313,04 %13,04 %  

Graf

29. Vaše práce je hodnocena nesprávně anebo urážlivým způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

30. Vaše práce je hodnocena nesprávně anebo urážlivým způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

31. Vaše mínění je zpochybňováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1460,87 %60,87 %  
ano939,13 %39,13 %  

Graf

32. Jste sexuálně obtěžován anebo jsou na vás dělány sexuální narážky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
ano417,39 %17,39 %  

Graf

33. Je vám vyhrožováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23100 %100 %  

Graf

34. Hrozí vám fyzické násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23100 %100 %  

Graf

35. Někdo vám způsobuje výdaje, aby vás poškodil?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23100 %100 %  

Graf

36. Někdo vám škodí na vašem pracovišti anebo doma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1982,61 %82,61 %  
ano417,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polanecka, K.Mobbing - šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12879.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.