Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanost absolventů

Zaměstnanost absolventů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Černá
Šetření:14. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je získání informací k tématu zaměstnanosti absolventů.

Tento dotazník použiju ve své bakalářské práci.

Prosím, aby tento dotazník vyplnili respondenti, kterým se povedlo najít si zaměstnání do 1 roka po ukončení studia.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše nejvýše dosažená úroveň vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské- bakalářské studium1330,95 %30,95 %  
středoškolské s maturitou1330,95 %30,95 %  
vysokoškoleské- magisterské studium921,43 %21,43 %  
vysokoškoleské- magisterské studium511,9 %11,9 %  
vyučen12,38 %2,38 %  
základní12,38 %2,38 %  

Graf

2. Jaká je Vaše absolvovaná oborová specializace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická1842,86 %42,86 %  
společenská 1638,1 %38,1 %  
přírodovědná614,29 %14,29 %  
technícká511,9 %11,9 %  
lékařská37,14 %7,14 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste získali svou pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzerát1023,81 %23,81 %  
pokračování praxe716,67 %16,67 %  
přes personální agenturu511,9 %11,9 %  
přes úřad práce37,14 %7,14 %  
přes známou12,38 %2,38 %  
nic12,38 %2,38 %  
sama jsem tam šla požádat12,38 %2,38 %  
kontakt12,38 %2,38 %  
znamosti12,38 %2,38 %  
zatím studuji12,38 %2,38 %  
jsem stále studentem12,38 %2,38 %  
známé12,38 %2,38 %  
nemám práci12,38 %2,38 %  
obejití všech ateliérů v okolí12,38 %2,38 %  
našli mě12,38 %2,38 %  
stále ještě studuji, ale brigády vesměs přes známé12,38 %2,38 %  
pokračovanie štúdia12,38 %2,38 %  
doporučením 12,38 %2,38 %  
náhoda12,38 %2,38 %  
ještě studuji12,38 %2,38 %  
přes známé12,38 %2,38 %  

Graf

4. Jaká je Vaše znalost jazyků? (libovolný jazyk)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1330,95 %30,95 %  
dobrý1228,57 %28,57 %  
výborný1023,81 %23,81 %  
dostatečný49,52 %9,52 %  
nedostatečný37,14 %7,14 %  

Graf

5. Absolvovali jste nějakou zahraniční stáž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3890,48 %90,48 %  
ano49,52 %9,52 %  

Graf

6. Absolvovali jste nějaký zahraniční pobyt kvůli získání jazykových zkušeností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3071,43 %71,43 %  
ano1228,57 %28,57 %  

Graf

7. Byli jste v pracovním poměru již během studia? (brigáda, částečný úvazek)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3583,33 %83,33 %  
ne716,67 %16,67 %  

Graf

8. Máte nějaký jazykový certifikát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3276,19 %76,19 %  
ano1023,81 %23,81 %  

Graf

9. V jakých programech umíte pracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
WORD42100 %100 %  
EXCEL3992,86 %92,86 %  
POWER POINT3685,71 %85,71 %  
ACCES1126,19 %26,19 %  
JAVA12,38 %2,38 %  

Graf

10. Byli jste ochotni strávit více času v práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %66,67 %  
ne1230 %28,57 %  

Graf

11. Byli jste ochotni pracovat za menší platové ohodnocení než-li jiný zaměstanec s praxí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2866,67 %66,67 %  
ne1433,33 %33,33 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26let3173,81 %73,81 %  
26-30let819,05 %19,05 %  
nic12,38 %2,38 %  
2612,38 %2,38 %  
30-35let12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, B.Zaměstnanost absolventů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12927.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.