Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autorské právo

Autorské právo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Podraska
Šetření:14. 02. 2011 - 24. 02. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

měla bych na Vás prosbu, pro svou bakalářskou práci bych potřebovala vyplnit tento dozazník.

 

Děkuji vám za pomoc

Odpovědi respondentů

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let3842,7 %42,7 %  
18 - 25 let3539,33 %39,33 %  
41 - 50 let1415,73 %15,73 %  
51 - 60 let22,25 %2,25 %  

Graf

2. Jaké je Vaš nejvyšší dosažené zvdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5662,92 %62,92 %  
2426,97 %26,97 %  
VOŠ55,62 %5,62 %  
44,49 %4,49 %  

Graf

3. V jakém odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3943,82 %43,82 %  
veřejná správa1617,98 %17,98 %  
ekonomie1112,36 %12,36 %  
stavebnictví88,99 %8,99 %  
služby88,99 %8,99 %  
školství44,49 %4,49 %  
strojírenství22,25 %2,25 %  
zdravotnictví11,12 %1,12 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se ve svém okolí s proušováním autorských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát7078,65 %78,65 %  
nikdy1617,98 %17,98 %  
1x33,37 %3,37 %  

Graf

5. Jak často jste se setkal(a) s porušováním autorských práv ve Vašem odvětví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4146,07 %46,07 %  
vícekrát4146,07 %46,07 %  
1x77,87 %7,87 %  

Graf

6. Nejčastější porušování autorských práv pomocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet6370,79 %70,79 %  
jiného uživatele2022,47 %22,47 %  
stánkový prodej66,74 %6,74 %  

Graf

7. Je cena důvodem porušování autorských práv při získávání a používání nelegálních počítačových programů, operačních systémů atd ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4853,93 %53,93 %  
spíše ano3640,45 %40,45 %  
spíše ne33,37 %3,37 %  
ne22,25 %2,25 %  

Graf

8. Je důvodem plagiátorství/pirátství snadná technická proveditelnost/kopírování/stahování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3539,33 %39,33 %  
ano3438,2 %38,2 %  
spíše ne1719,1 %19,1 %  
ne33,37 %3,37 %  

Graf

9. Myslíte si, že bagatelizace trestné činnosti v oblasti autorského práva ve společnosti podporuje jeho porušování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3539,33 %39,33 %  
ano2831,46 %31,46 %  
spíše ne2022,47 %22,47 %  
ne66,74 %6,74 %  

Graf

10. Kdo má nést větší díl trestní odpovědnosti za porušování autorských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
distributor4550,56 %50,56 %  
uživatel2224,72 %24,72 %  
výrobce2224,72 %24,72 %  

Graf

11. Je pirátství v ČR v rámci EU rozšířenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3943,82 %43,82 %  
spíše ne3438,2 %38,2 %  
ano1213,48 %13,48 %  
ne44,49 %4,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak často jste se setkal(a) s porušováním autorských práv ve Vašem odvětví?

  • odpověď nikdy:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 4. Setkal(a) jste se ve svém okolí s proušováním autorských práv?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

2. Jaké je Vaš nejvyšší dosažené zvdělání?

3. V jakém odvětví pracujete?

4. Setkal(a) jste se ve svém okolí s proušováním autorských práv?

5. Jak často jste se setkal(a) s porušováním autorských práv ve Vašem odvětví?

6. Nejčastější porušování autorských práv pomocí?

7. Je cena důvodem porušování autorských práv při získávání a používání nelegálních počítačových programů, operačních systémů atd ?

8. Je důvodem plagiátorství/pirátství snadná technická proveditelnost/kopírování/stahování ?

9. Myslíte si, že bagatelizace trestné činnosti v oblasti autorského práva ve společnosti podporuje jeho porušování?

10. Kdo má nést větší díl trestní odpovědnosti za porušování autorských práv?

11. Je pirátství v ČR v rámci EU rozšířenější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

2. Jaké je Vaš nejvyšší dosažené zvdělání?

3. V jakém odvětví pracujete?

4. Setkal(a) jste se ve svém okolí s proušováním autorských práv?

5. Jak často jste se setkal(a) s porušováním autorských práv ve Vašem odvětví?

6. Nejčastější porušování autorských práv pomocí?

7. Je cena důvodem porušování autorských práv při získávání a používání nelegálních počítačových programů, operačních systémů atd ?

8. Je důvodem plagiátorství/pirátství snadná technická proveditelnost/kopírování/stahování ?

9. Myslíte si, že bagatelizace trestné činnosti v oblasti autorského práva ve společnosti podporuje jeho porušování?

10. Kdo má nést větší díl trestní odpovědnosti za porušování autorských práv?

11. Je pirátství v ČR v rámci EU rozšířenější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podraska, I.Autorské právo (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12953.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.