Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Forchová
Šetření:15. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma "Domácí násilí", Práce je zpracována na ČZU v Praze na Provozně ekonomické fakultě. Účelem tohoto dotazníku je zjistit, jak je veřejnost seznámena s fenomémem domácího násilí a jaký má na něj a na postupy jeho řešení názor.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U všech položek označte, prosím, křížkem jednu nebo více možností, jak je definováno u položené otázky.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano215100 %100 %  

Graf

2. Znáte nějaké druhy domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické21097,67 %97,67 %  
psychické20997,21 %97,21 %  
sexuální16476,28 %76,28 %  
ekonomické10950,7 %50,7 %  
sociální9142,33 %42,33 %  

Graf

3. Kde jste se s pojmem domácí násilí nebo domácím násilím setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve sdělovacích prostředcích16978,6 %78,6 %  
na internetu14065,12 %65,12 %  
ze zkušenosti osoby blízké nebo kamaráda7333,95 %33,95 %  
z propagačních letáků7133,02 %33,02 %  
v zaměstnání4219,53 %19,53 %  
ve škole3918,14 %18,14 %  
mám osobní zkušenost3918,14 %18,14 %  
z jiných zdojů3817,67 %17,67 %  
již si nepamatuji41,86 %1,86 %  
iž si nepamatuji10,47 %0,47 %  

Graf

4. Koho se nejvíce domácí násilí týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žen12357,21 %57,21 %  
všech stejně5123,72 %23,72 %  
dětí3013,95 %13,95 %  
seniorů83,72 %3,72 %  
handicapovaných 20,93 %0,93 %  
mužů10,47 %0,47 %  

Graf

5. Domníváte se, že domácí násilí vyžaduje zásah okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20595,35 %95,35 %  
nevím83,72 %3,72 %  
ne20,93 %0,93 %  

Graf

6. Kdo si myslíte, že bývá nejčastěji agersorem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž18887,44 %87,44 %  
rodič146,51 %6,51 %  
žena52,33 %2,33 %  
dítě31,4 %1,4 %  
jiná osoba31,4 %1,4 %  
rodč10,47 %0,47 %  
ošetřovatel10,47 %0,47 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol a drogy14868,84 %68,84 %  
žárlivost12759,07 %59,07 %  
agresivita12457,67 %57,67 %  
povahové rysy11854,88 %54,88 %  
nespokojenost sám se sebou10146,98 %46,98 %  
stres7233,49 %33,49 %  
výchova5626,05 %26,05 %  
nezaměstnanost5425,12 %25,12 %  
cokoliv5224,19 %24,19 %  
blížící se rozvod nebo rozchod4018,6 %18,6 %  

Graf

8. Souhlasíte s tím, že k domácímu násilí dochází pouze v rodinách sociálně slabších?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19892,09 %92,09 %  
nevím125,58 %5,58 %  
ano52,33 %2,33 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením, že by si domácí násilí měli řešit pouze jeho účastníci mezi sebou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14466,98 %66,98 %  
spíše nesouhlasím6329,3 %29,3 %  
nevím62,79 %2,79 %  
spíše souhlasím20,93 %0,93 %  

Graf

10. Věděl byste, jak se zachovat, pokud byste byl svědkem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14366,51 %66,51 %  
ne7233,49 %33,49 %  

Graf

11. Zasáhl byste při setkání s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14466,98 %66,98 %  
nevím6932,09 %32,09 %  
ne20,93 %0,93 %  

Graf

12. Znáte instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11252,09 %52,09 %  
ano10347,91 %47,91 %  

Graf

13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděl kladně, napište alespoň jednu tuto instituci

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílý kruh bezpečí1110,89 %5,12 %  
Policie54,95 %2,33 %  
Linka bezpečí54,95 %2,33 %  
ROSA43,96 %1,86 %  
Bílý kruh32,97 %1,4 %  
linka důvěry32,97 %1,4 %  
Policie ČR21,98 %0,93 %  
policie, sociální odbory21,98 %0,93 %  
Sociální odbor 21,98 %0,93 %  
Linka pomoci21,98 %0,93 %  
ostatní odpovědi Bílý kruh bezpečí, spec. vyškolení prac. Policie
intervenční centra
policie ČR, sociální pracovnice
BKB
Azylové domy pro matky s dětmi
Intervenční centrum, acorus, rosa, policie ČR,
Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí
Domovy pro zeny v mnoha mestech
Avon
Policie, neziskové organizace, Městský úřad
DONA
linka důvěry, odb. sociání péče, aj.
IC pro oběti domácího násilí
linka bezpečí,policie,aj..
Nadace naše dítě
Liga pro týrané ženy, děti
Člověk v tísni
obecní úřad
Pomoc v nouzi
intervenční centrum, ROS
ústav pro svobodné matky
Nadace pomoc v nouzi
PČR, další státní a nestátní organizace
Azylový dům pro ženy s dětmi
azylový dům v Žamberku
Daniela Peštová vede organizaci proti dom. násilí
www.PomocObetem.cz, linky důvěry....
intervenční centrum
PČR, linka DONA, BONA, ROSA
sociální odbor při městském úřadu, kompas
speciální telefonní linka
Dona linka
bílý kruh bezpečí,intervenční centrum
Linka bezpečí,Policie ČR,odbor soc.péče MěÚ
Bílý kruh bezpečí, DONA, Linka bezpečí
policie, sociálka
ale našla by som si ju na internete
intervenční centrum (HK)
Policie ČR, Městská policie, Bílý kruh bezpečí...
linka důvěry,Klokánek
azylové domy
ROSA, Bílý kruh bezpečí
linka bezpečí, domácího násilí
charita
Rosa, Dona
Bílý kruh bezpečí,
RIAPS,ROSA,BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Policie ČR, dah
Hnutí pro žibot
FOD
ROSA, Bílý kruh bezpečí, policie ČR, terapeuté
policie, sociální pracoviště
DONA linka 251511313
Chráněná bydlení
stopnasili.cz, linka Dona
Rosa, ProFem, Liga lidských práv
linky bezpečí
Dona, Linka bezpečí
Fond ohrožených dětí
achorus
LINKA BEZPEČÍ
OSPOD, Azylové domy, poradny, policie
6261,39 %28,84 % 

Graf

14. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11151,63 %51,63 %  
ano10448,37 %48,37 %  

Graf

15. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19188,84 %88,84 %  
ne2411,16 %11,16 %  

Graf

16. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13763,72 %63,72 %  
nevím5726,51 %26,51 %  
ne219,77 %9,77 %  

Graf

17. Myslíte si, že legislativa v České republice dostatečně chrání oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19590,7 %90,7 %  
ano209,3 %9,3 %  

Graf

18. Rozpoznal/a byste kdyby ve Vašem okolí docházelo k domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12558,14 %58,14 %  
ne9041,86 %41,86 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16878,14 %78,14 %  
muž4721,86 %21,86 %  

Graf

20. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let7032,56 %32,56 %  
30 - 39 let7032,56 %32,56 %  
40 - 49 let3013,95 %13,95 %  
50 - 59 let209,3 %9,3 %  
do 20 let177,91 %7,91 %  
nad 60 let83,72 %3,72 %  

Graf

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7735,98 %35,81 %  
středoškolské7735,98 %35,81 %  
střední odborné3114,49 %14,42 %  
vyučen/a188,41 %8,37 %  
základní115,14 %5,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?

 • odpověď agresivita:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnanost na otázku 7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi blížící se rozvod nebo rozchod na otázku 7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?
 • odpověď žárlivost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnanost na otázku 7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi blížící se rozvod nebo rozchod na otázku 7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?

10. Věděl byste, jak se zachovat, pokud byste byl svědkem domácího násilí?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý kruh bezpečí na otázku 13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděl kladně, napište alespoň jednu tuto instituci

12. Znáte instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý kruh bezpečí na otázku 13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděl kladně, napište alespoň jednu tuto instituci
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Myslíte si, že legislativa v České republice dostatečně chrání oběti domácího násilí?

20. Váš věk

 • odpověď do 20 let:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

2. Znáte nějaké druhy domácího násilí?

3. Kde jste se s pojmem domácí násilí nebo domácím násilím setkal/a?

4. Koho se nejvíce domácí násilí týká?

5. Domníváte se, že domácí násilí vyžaduje zásah okolí?

6. Kdo si myslíte, že bývá nejčastěji agersorem domácího násilí?

7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?

8. Souhlasíte s tím, že k domácímu násilí dochází pouze v rodinách sociálně slabších?

9. Souhlasíte s tvrzením, že by si domácí násilí měli řešit pouze jeho účastníci mezi sebou?

10. Věděl byste, jak se zachovat, pokud byste byl svědkem domácího násilí?

11. Zasáhl byste při setkání s domácím násilím?

12. Znáte instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděl kladně, napište alespoň jednu tuto instituci

14. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

15. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

16. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

17. Myslíte si, že legislativa v České republice dostatečně chrání oběti domácího násilí?

18. Rozpoznal/a byste kdyby ve Vašem okolí docházelo k domácímu násilí?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

2. Znáte nějaké druhy domácího násilí?

3. Kde jste se s pojmem domácí násilí nebo domácím násilím setkal/a?

4. Koho se nejvíce domácí násilí týká?

5. Domníváte se, že domácí násilí vyžaduje zásah okolí?

6. Kdo si myslíte, že bývá nejčastěji agersorem domácího násilí?

7. Jaká je podle Vás příčina či příčiny domácího násilí?

8. Souhlasíte s tím, že k domácímu násilí dochází pouze v rodinách sociálně slabších?

9. Souhlasíte s tvrzením, že by si domácí násilí měli řešit pouze jeho účastníci mezi sebou?

10. Věděl byste, jak se zachovat, pokud byste byl svědkem domácího násilí?

11. Zasáhl byste při setkání s domácím násilím?

12. Znáte instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděl kladně, napište alespoň jednu tuto instituci

14. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

15. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

16. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

17. Myslíte si, že legislativa v České republice dostatečně chrání oběti domácího násilí?

18. Rozpoznal/a byste kdyby ve Vašem okolí docházelo k domácímu násilí?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Forchová, L.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13016.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.