Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zhodnocení webových stránek

Zhodnocení webových stránek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kamenářová
Šetření:15. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsme studenti Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit ke zhodnocení a případně zkvalitnění webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu na VŠB-TU Ostrava. Dotazování je anonymní a výsledky budou sloužit pouze ke studijním účelům. K vyplnění dotazníku je zapotřebí navštívit stránku http://ktvs.vsb.cz/.

Předem děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak jste se o webových stránkách dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole1038,46 %38,46 %  
od kamarádů, spolužáků830,77 %30,77 %  
díky přihlašování do povinné tv830,77 %30,77 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete tuto webovou stránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1142,31 %42,31 %  
výjimečně726,92 %26,92 %  
pravidelně519,23 %19,23 %  
dnes jsem ji navštívil/a poprvé311,54 %11,54 %  

Graf

3. Poskytují Vám webové stránky potřebné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1350 %50 %  
částečně - požadovaná informace nebyla dostačující1142,31 %42,31 %  
ne - požadovanou informaci jsem nenašel/a27,69 %7,69 %  

Graf

4. Jsou pro Vás na stránkách uvedené informace přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1557,69 %57,69 %  
částečně934,62 %34,62 %  
ne27,69 %7,69 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotili vzhled stránek čísly od 1 - 5 (1 je nejlepší)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31350 %50 %  
2726,92 %26,92 %  
4311,54 %11,54 %  
527,69 %7,69 %  
113,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.92
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Který z těchto prvků považujete za nejslabší článek webových stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
grafická úprava1246,15 %46,15 %  
aktuálnost415,38 %15,38 %  
žádný311,54 %11,54 %  
všechny311,54 %11,54 %  
přehlednost27,69 %7,69 %  
obsah informací27,69 %7,69 %  

Graf

7. Který z těchto prvků považujete za nejsilnější článek webových stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný830,77 %30,77 %  
aktuálnost519,23 %19,23 %  
grafická úprava415,38 %15,38 %  
obsah informací415,38 %15,38 %  
přehlednost415,38 %15,38 %  
všechny 13,85 %3,85 %  

Graf

8. Uvítali byste rozesílání aktualit webových stránek na Váš e-mail?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno1142,31 %42,31 %  
ne830,77 %30,77 %  
ano726,92 %26,92 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1869,23 %69,23 %  
muž830,77 %30,77 %  

Graf

10. Jaké navštěvujete studium na VŠB-TU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navazující1765,38 %65,38 %  
bakalářské934,62 %34,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kamenářová, L.Zhodnocení webových stránek (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13028.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.