Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o sociálních službách v praxi II.

Zákon o sociálních službách v praxi II.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pospíšilová
Šetření:15. 02. 2011 - 15. 02. 2011
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):31 / 25.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který slouží pro můj výzkum v diplomové práci Zákon o sociálních službách v praxi. Vyplněním dotazníku mi pomůžete zodpovědět na otázku, zda „nová“ právní úprava (Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje podmínky pro poskytování kvalitní péče v azylových domech osobám bez přístřeší na území regionu Zlín.

U každé otázky prosím vyznačte správnou odpověď křížkem, případně jinou odpověď dopište.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnoval při vyplnění dotazníku.

 

 

Bc. Lenka Pospíšilová
posluchačka 2. ročníku kombinovaného navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií
 

Odpovědi respondentů

1. 1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 51 let – 60 let850 %50 %  
• 41 let – 50 let637,5 %37,5 %  
• 26 let – 40 let16,25 %6,25 %  
• Víc jak 60 let16,25 %6,25 %  

Graf

2. 2. Víte o tom, že od 1. 1. 2007 se zařízení sociálních služeb se řídí Zákonem o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %50 %  
ne850 %50 %  

Graf

3. 3. Víte, co je obsahem Zákona o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne743,75 %43,75 %  
částečně vím637,5 %37,5 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

4. 4. Jaké služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Azylový dům16100 %100 %  
• Jiný typ služeb16,25 %6,25 %  
• Nízkoprahové denní centrum či zařízení16,25 %6,25 %  
• Noclehárnu16,25 %6,25 %  

Graf

5. 5. Máte všechny potřebné sociální služby v místě vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %93,75 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

6. 6. Víte, kde zjistíte, jaké služby sociální péče se poskytují v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
ne212,5 %12,5 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

7. 7. Kdo Vám dal kontakt na azylový dům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• úředník odboru sociálních věcí637,5 %37,5 %  
• vyhledal jsem se jej sám425 %25 %  
• kamarád318,75 %18,75 %  
• terénní pracovník212,5 %12,5 %  
• jiný16,25 %6,25 %  

Graf

8. 8. Můžete si vybrat, které azylové zařízení využijete v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

9. 9. Bylo vám někdy odmítnuto poskytnutí služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

10. Pokud Vám někdy byla odmítnuta služba azylového domu, napište, prosím, důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo to v Samaritáně v Otrokovicích a nevím proč133,33 %6,25 %  
hrubé porušení ubytovacího řádu133,33 %6,25 %  
neměl jsem lékařské potvrzení133,33 %6,25 %  

Graf

11. 10. Využíváte služeb azylového zařízení i v letním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

12. Pokud nevyužíváte azylového zařízení v letním období, kde přebýváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomáhají starší atd.1100 %6,25 %  

Graf

13. 11. Můžete trávit svůj čas v azylovém domě po celý den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

14. 12. Jste spokojen, jak se k Vám chovají pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen1062,5 %62,5 %  
velmi spokojen637,5 %37,5 %  

Graf

15. 13. Uspokojují pracovníci azylových zařízení Vaše potřeby, tak jak si představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16100 %100 %  

Graf

16. 15. Chtěl byste využívat nějakou službu v azylovém domě, která zde není?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1487,5 %87,5 %  
ano212,5 %12,5 %  

Graf

17. 14. Pomohli vám nějakým způsobem pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %12,5 %  

Graf

18. Pokud byste chtěl využívat nějakou službu, která v azylovém domě není, uveďte, prosím, jakou:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. 16. Využíval jste služeb azylového zařízení i před 4 lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21, nevímotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano743,75 %43,75 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

20. 16. Pokud jste využíval služeb azylového zařízení i před 4 lety, byla Vám poskytována kvalitnější péče než nyní? Využíval jste služeb azylového zařízení i před 4 lety?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne342,86 %18,75 %  
je stejná342,86 %18,75 %  
ano114,29 %6,25 %  

Graf

21. 17. Myslíte si, že vzdělaní pracovníci v azylovém zařízení Vám zajistí lepší a kvalitnější péči než pracovníci s nižším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím743,75 %43,75 %  
ne637,5 %37,5 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

22. 18. Myslíte si, že by se mělo platit za využívání služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano425 %25 %  
nevím425 %25 %  

Graf

23. 19. Líbí se vám, že při vstupu do azylového zařízení podepisujete smlouvu o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

24. 20. Víte, jaká práva a povinnosti Vám plynou z podepsání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %93,75 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

25. 21. Máte možnost se vyjádřit k tomu, co byste potřeboval, jakou péči byste vyžadoval v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

26. 22. Máte možnost hovořit se zástupci města o Vašich potřebách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %50 %  
nevím531,25 %31,25 %  
ne318,75 %18,75 %  

Graf

27. 23. Myslíte si, že jsou vám v azylovém domě poskytovány kvalitní služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16100 %100 %  

Graf

28. 24. Přivítal byste nějakou změnu v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím850 %50 %  
ne637,5 %37,5 %  
ano212,5 %12,5 %  

Graf

29. Pokud pracovníci v azylovém zařízení neuspokojují Vaše potřeby, uveďte, prosím, v čem byste přivítal změnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

30. Pomohli Vám nějakým způsobem pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 31, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
ne318,75 %18,75 %  

Graf

31. Pokud Vám pracovníci azylového domu pomohli, uveďte, prosím, v čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to různé, radou, vyslechnutím atp.

pomoc, rada, pomůžou sehnat zaměstnání

pomohli mi při shánění práce

rada, pomoc při shánění práce, můžu si s nimi popovídat.

radou na cokoliv

s čistotou těla

V rámci možností vždy a s každým problémem.

vykládají si se mnou a radí mi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (100 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, L.Zákon o sociálních službách v praxi II. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13029.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.