Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Křížek
Šetření:17. 02. 2011 - 24. 02. 2011
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník bude součástí mé absolventské práce,která pojednává o Kriminalitě mládeže. Po skončení šetření si budou moci všichni prohlédnout výsledky.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Ke každé otázce vyberte vždy pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10180,8 %80,16 %  
ne2419,2 %19,05 %  

Graf

2. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá tr.činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-18 let věku10282,26 %80,95 %  
do 15 let věku2217,74 %17,46 %  

Graf

3. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetkové trestné činnosti6552,85 %51,59 %  
drogové trestné činnosti4234,15 %33,33 %  
násilné trestné činnosti1613,01 %12,7 %  

Graf

4. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začlenění dítěte ve špatné partě6654,1 %52,38 %  
špatná výchova v rodině3831,15 %30,16 %  
lokalita ve které dítě žije a vyrůstá1814,75 %14,29 %  

Graf

5. Co může největší měrou ovlivnit, v kladném slova smyslu, výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina7257,6 %57,14 %  
Zájmové a volnočasové aktivity4939,2 %38,89 %  
Škola43,2 %3,17 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na případné snížení trestní hranice věku 15 let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pro snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let5040 %39,68 %  
Jsem pro snížení í hranice trestní odpovědnosti na 13 let4737,6 %37,3 %  
Jsem pro zachování hranice trestní odpovědnosti 15 let 2822,4 %22,22 %  

Graf

7. Myslíte, že je nezbytné "kriminální dítě" umístit do diagnostického ústavu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6351,64 %50 %  
ano5948,36 %46,83 %  

Graf

8. Myslíte si, že je možné dítě umístěné v diagnostickém ústavu "napravit" tak, aby se v dospělosti nedopouštělo trestné činnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7260 %57,14 %  
ano4840 %38,1 %  

Graf

9. Myslíte si, že je pro "kriminální" dítě prospěšné umístění v diagnostickém ústavu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6151,69 %48,41 %  
ne5748,31 %45,24 %  

Graf

10. Jakou si myslíte, že má v současné době kriminalita páchaná mládeží tendenci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzestupnou11492,68 %90,48 %  
sestuopnou97,32 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

2. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá tr.činnost?

3. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

4. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

5. Co může největší měrou ovlivnit, v kladném slova smyslu, výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality?

6. Jaký je Váš názor na případné snížení trestní hranice věku 15 let?

7. Myslíte, že je nezbytné "kriminální dítě" umístit do diagnostického ústavu?

8. Myslíte si, že je možné dítě umístěné v diagnostickém ústavu "napravit" tak, aby se v dospělosti nedopouštělo trestné činnosti?

9. Myslíte si, že je pro "kriminální" dítě prospěšné umístění v diagnostickém ústavu?

10. Jakou si myslíte, že má v současné době kriminalita páchaná mládeží tendenci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve svém okolí s pácháním trestné činnosti mládeží?

2. V období jakého věku podle Vás mládež nejčastěji páchá tr.činnost?

3. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

4. Co má podle Vás největší vliv na to, že mládež páchá trestnou činnost?

5. Co může největší měrou ovlivnit, v kladném slova smyslu, výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality?

6. Jaký je Váš názor na případné snížení trestní hranice věku 15 let?

7. Myslíte, že je nezbytné "kriminální dítě" umístit do diagnostického ústavu?

8. Myslíte si, že je možné dítě umístěné v diagnostickém ústavu "napravit" tak, aby se v dospělosti nedopouštělo trestné činnosti?

9. Myslíte si, že je pro "kriminální" dítě prospěšné umístění v diagnostickém ústavu?

10. Jakou si myslíte, že má v současné době kriminalita páchaná mládeží tendenci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížek, M.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13123.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.