Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook

Facebook

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Zelenková
Šetření:17. 02. 2011 - 27. 02. 2011
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsme studentky z obchodní akademie Heroldovy sady a prosíme Vás o necelých 10 minut Vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku, kterým chceme zjistit pár věcí do naší seminární práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každé otázky zakroužkujte jen jednu odpověď (pokud není napsáno jinak), popřípadě odpověď dopište.

Odpovědi respondentů

1. Kde jste se o Facebooku dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od kamaráda15881,03 %81,03 %  
Na internetu2412,31 %12,31 %  
Jinde105,13 %5,13 %  
Reklama31,54 %1,54 %  

Graf

2. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 hodinu7437,95 %37,95 %  
1 - 2 hodiny denně5528,21 %28,21 %  
2 - 3 hodiny denně3718,97 %18,97 %  
více2914,87 %14,87 %  

Graf

3. Co většinou na Facebooku děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Píšu si s přáteli9046,15 %46,15 %  
Prohlížím profily, komentáře, „to se mi líbí“…6633,85 %33,85 %  
Hraju hry189,23 %9,23 %  
Jiné126,15 %6,15 %  
Sleduji FB jen z pracovních důvodů (komunikace s kolegy, moje firma má na FB profil…)73,59 %3,59 %  
Zakládám nové skupiny, společnosti, stránky celebrit…10,51 %0,51 %  
Využívám různé aplikace (testy, statistiky, herní aplikace)10,51 %0,51 %  

Graf

4. Koho si přidáváte do přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen své známé a příbuzné17991,79 %91,79 %  
Každého, kdo se mi líbí94,62 %4,62 %  
Každého, kdo zažádá73,59 %3,59 %  

Graf

5. 8) Používáte Facebook i na komunikaci s novými neznámými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, píšu si jen s přáteli, které dobře znám13167,18 %67,18 %  
Jen občas6030,77 %30,77 %  
Ano, skoro pořád42,05 %2,05 %  

Graf

6. Zveřejňujete na svém profilu fotografie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, například z dovolených, různých akcí apod.6533,33 %33,33 %  
Občas ano6332,31 %32,31 %  
Jen výjimečně4724,1 %24,1 %  
Ano, stále přidávám nové126,15 %6,15 %  
Vůbec84,1 %4,1 %  

Graf

7. Jaké fotografie převážně zveřejňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z dovolených, různých akcí, výletů10354,21 %52,82 %  
Fotografie nafocené mnou4523,68 %23,08 %  
Jiné2211,58 %11,28 %  
Hlavně fotografie sebe168,42 %8,21 %  
Svých kamarádů42,11 %2,05 %  

Graf

8. Sledovali jste někdy na Facebooku politické dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne11558,97 %58,97 %  
Občas se podívám7437,95 %37,95 %  
Sleduji ho pořád63,08 %3,08 %  

Graf

9. Účastníte se často akcí, které se na Facebooku pořádají? (šťouchací válka apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec mě to nezajímá10352,82 %52,82 %  
Spíš ne6834,87 %34,87 %  
Občas ano2211,28 %11,28 %  
Ano, vždy21,03 %1,03 %  

Graf

10. Využíváte Facebook v mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec13971,28 %71,28 %  
Někdy4121,03 %21,03 %  
Ano157,69 %7,69 %  

Graf

11. Je jiný portál, který navštěvujete častěji než Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10754,87 %54,87 %  
Ano8845,13 %45,13 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15881,03 %81,03 %  
Muž3718,97 %18,97 %  

Graf

13. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 21 let12363,08 %63,08 %  
18 - 21 let4121,03 %21,03 %  
16 - 18 let2412,31 %12,31 %  
13 - 15 let73,59 %3,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Je jiný portál, který navštěvujete častěji než Facebook?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 3. Co většinou na Facebooku děláte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde jste se o Facebooku dozvěděli?

2. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

3. Co většinou na Facebooku děláte?

4. Koho si přidáváte do přátel?

5. 8) Používáte Facebook i na komunikaci s novými neznámými lidmi?

6. Zveřejňujete na svém profilu fotografie?

7. Jaké fotografie převážně zveřejňujete?

8. Sledovali jste někdy na Facebooku politické dění?

9. Účastníte se často akcí, které se na Facebooku pořádají? (šťouchací válka apod.)

10. Využíváte Facebook v mobilu?

11. Je jiný portál, který navštěvujete častěji než Facebook?

12. Pohlaví

13. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde jste se o Facebooku dozvěděli?

2. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

3. Co většinou na Facebooku děláte?

4. Koho si přidáváte do přátel?

5. 8) Používáte Facebook i na komunikaci s novými neznámými lidmi?

6. Zveřejňujete na svém profilu fotografie?

7. Jaké fotografie převážně zveřejňujete?

8. Sledovali jste někdy na Facebooku politické dění?

9. Účastníte se často akcí, které se na Facebooku pořádají? (šťouchací válka apod.)

10. Využíváte Facebook v mobilu?

11. Je jiný portál, který navštěvujete častěji než Facebook?

12. Pohlaví

13. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, E.Facebook (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13136.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.