Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní divadlo moravskoslezské - opera

Národní divadlo moravskoslezské - opera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Vaňurová
Šetření:18. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.74
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO oboru Marketing a obchod. V rámci projektu v předmětu E-marketing se snažíme prostřednictvím tohoto dotazníku zjistit, jak má divadlo komunikovat se svými potenciálními návštěvníky, a to se zaměřením na operu.

Prosíme o vyplnění dotazníku a děkujeme za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jakou kulturní instituci nejčastěji navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kino4374,14 %74,14 %  
divadlo712,07 %12,07 %  
nenavštěvuji žádnou kulturní instituci46,9 %6,9 %  
galerie23,45 %3,45 %  
muzeum11,72 %1,72 %  
jiné11,72 %1,72 %  

Graf

2. Jak často se účastníte kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou měsíčně2644,83 %44,83 %  
méně často1932,76 %32,76 %  
jednou týdně610,34 %10,34 %  
nezúčastňuji se kulturních akcí58,62 %8,62 %  
více než jednou týdně23,45 %3,45 %  

Graf

3. Znáte Národní divadlo moravskoslezské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4374,14 %74,14 %  
ne1525,86 %25,86 %  

Graf

4. Navštěvujete Národní divadlo moravskoslezské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2353,49 %39,66 %  
ano2046,51 %34,48 %  

Graf

5. Jaký žánr divadelních představení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činohra2441,38 %41,38 %  
muzikál1932,76 %32,76 %  
balet813,79 %13,79 %  
jiné58,62 %8,62 %  
opera23,45 %3,45 %  

Graf

6. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o divadelních představeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky divadla2848,28 %48,28 %  
plakáty2441,38 %41,38 %  
známí, přátelé2237,93 %37,93 %  
noviny1118,97 %18,97 %  
jiné58,62 %8,62 %  
billboardy23,45 %3,45 %  

Graf

7. Účastnil(a) jste se již někdy operního představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3865,52 %65,52 %  
ano2034,48 %34,48 %  

Graf

8. Seřaďte jednotlivé faktory vzestupně podle toho, jak Vás ovlivní při výběru operního představení. (U každého faktoru uveďte jeho pořadí.)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena2.651.928
obsazení herců3.151.928
divadlo, ve kterém se dané představení hraje2.41.14
délka představení3.951.548
recenze2.852.028

Graf

9. Jakou částku jste ochotni zaplatit za operní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251 - 350 Kč525 %8,62 %  
451 a více Kč525 %8,62 %  
151 - 250 Kč525 %8,62 %  
méně než 150 Kč315 %5,17 %  
351 - 450 Kč210 %3,45 %  

Graf

10. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) operu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tento žánr mě neoslovuje3181,58 %53,45 %  
jiný důvod513,16 %8,62 %  
nepřijatelná cena25,26 %3,45 %  
nevím, která divadla operu nabízejí12,63 %1,72 %  

Graf

11. Co by Vás přimělo k návštěvě opery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netradiční pojetí představení1436,84 %24,14 %  
obsazení známými herci718,42 %12,07 %  
větší propagace představení615,79 %10,34 %  
nic410,53 %6,9 %  
asi vůbec nic :)12,63 %1,72 %  
nadržená přítelkyně toužící po sexu při opeře12,63 %1,72 %  
kdybych měla doprovod12,63 %1,72 %  
Opera přebásněná J. Nohavicou12,63 %1,72 %  
žebra12,63 %1,72 %  
v životě bych tam nešla12,63 %1,72 %  
nižší cena12,63 %1,72 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3865,52 %65,52 %  
muž2034,48 %34,48 %  

Graf

13. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let5289,66 %89,66 %  
30 - 39 let23,45 %3,45 %  
40 -49 let23,45 %3,45 %  
méně než 18 let23,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Účastnil(a) jste se již někdy operního představení?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tento žánr mě neoslovuje na otázku 10. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) operu?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi netradiční pojetí představení na otázku 11. Co by Vás přimělo k návštěvě opery?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou kulturní instituci nejčastěji navštěvujete?

2. Jak často se účastníte kulturních akcí?

3. Znáte Národní divadlo moravskoslezské?

4. Navštěvujete Národní divadlo moravskoslezské?

5. Jaký žánr divadelních představení preferujete?

6. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o divadelních představeních?

7. Účastnil(a) jste se již někdy operního představení?

10. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) operu?

11. Co by Vás přimělo k návštěvě opery?

12. Vaše pohlaví

13. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou kulturní instituci nejčastěji navštěvujete?

2. Jak často se účastníte kulturních akcí?

3. Znáte Národní divadlo moravskoslezské?

4. Navštěvujete Národní divadlo moravskoslezské?

5. Jaký žánr divadelních představení preferujete?

6. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o divadelních představeních?

7. Účastnil(a) jste se již někdy operního představení?

10. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) operu?

11. Co by Vás přimělo k návštěvě opery?

12. Vaše pohlaví

13. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňurová, I.Národní divadlo moravskoslezské - opera (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13194.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.