Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fobie a strachy v běžném životě

Fobie a strachy v běžném životě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Sýkorová
Šetření:19. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dovoluji si Vás oslovit,

 

pracuji na průzkumu výskytu fobií ve společnosti. Žádám Vás o vyplnění několika krátkých otázek, které Vás budou stát několik minut :-)

 

Některé otázky týkajících se Vašeho věku nebo pohlaví jsou důležitou součástí, protože vývoj a výskyt fobií se liší u pohlaví i různých skupin věku. Věkové skupiny jsou rozděleny dle studie, která dokazuje, že největší výskyt fobií je hlavně ve věku dospívajících a raně dospělých (16-25), ale také dětí (do 15 let). Ve skupině nad 25 let věku nejsou fobie již tak časté, spíše doznívají anebo jsou to fobie, které vznikají až po nějakém těžkém traumatickém zážitku.

 

Dále dávám souhlas k publikaci výsledků pro potřeby Vyplnto.cz. Pro svoje účely je použiji v maturitní práci, která se týká fobií

Odpovědi respondentů

1. Trpím specifickou fobií (přírodní jevy např. bouřka, zvířata, lékaři, injekce, jiné např. knoflíky)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5456,84 %56,84 %  
ne4143,16 %43,16 %  

Graf

2. Ze specifických fobií trpím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvířata (pavouci, psy, koně, vosy...)4067,8 %42,11 %  
lékař, lékařské zákroky (injekce...)1932,2 %20 %  
jiné (knoflíky, ...)1118,64 %11,58 %  
přírodní jevy (např. bouřka, voda,...)813,56 %8,42 %  
nic35,08 %3,16 %  

Graf

3. Trpím sociální fobií (např. mluvit na veřejnosti, mluvit s nadřízeným, jíst společně s více lidmi, mluvit s cizincem, telefonovat...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6164,21 %64,21 %  
ano3435,79 %35,79 %  

Graf

4. Ze sociálních fobií trpím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mluvit před více lidmi nebo s nadřízenými2670,27 %27,37 %  
telefonovat1129,73 %11,58 %  
komunikovat s cizincem924,32 %9,47 %  
jiná924,32 %9,47 %  
nic12,7 %1,05 %  

Graf

5. Trpím agorafobií (otevřené prostory, dav, metro, letadlo, uzavřené prostory, ....)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6467,37 %67,37 %  
ano3132,63 %32,63 %  

Graf

6. Z agorafobií trpím

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dav1546,88 %15,79 %  
uzavřené prostory (výtah, a jiné úzké prostory)1546,88 %15,79 %  
dopravní prostředky1031,25 %10,53 %  
otevřené prostory (obchodní domy,...)412,5 %4,21 %  
nic13,13 %1,05 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6972,63 %72,63 %  
muž2627,37 %27,37 %  

Graf

8. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4547,37 %47,37 %  
vysokoškolské2728,42 %28,42 %  
základní2324,21 %24,21 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let5760 %60 %  
26 let a více3132,63 %32,63 %  
do 15 let77,37 %7,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Trpím specifickou fobií (přírodní jevy např. bouřka, zvířata, lékaři, injekce, jiné např. knoflíky)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné (knoflíky, ...) na otázku 2. Ze specifických fobií trpím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvířata (pavouci, psy, koně, vosy...) na otázku 2. Ze specifických fobií trpím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lékař, lékařské zákroky (injekce...) na otázku 2. Ze specifických fobií trpím:

3. Trpím sociální fobií (např. mluvit na veřejnosti, mluvit s nadřízeným, jíst společně s více lidmi, mluvit s cizincem, telefonovat...)

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi telefonovat na otázku 4. Ze sociálních fobií trpím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mluvit před více lidmi nebo s nadřízenými na otázku 4. Ze sociálních fobií trpím:

5. Trpím agorafobií (otevřené prostory, dav, metro, letadlo, uzavřené prostory, ....)

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dav na otázku 6. Z agorafobií trpím
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopravní prostředky na otázku 6. Z agorafobií trpím
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi uzavřené prostory (výtah, a jiné úzké prostory) na otázku 6. Z agorafobií trpím

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Trpím specifickou fobií (přírodní jevy např. bouřka, zvířata, lékaři, injekce, jiné např. knoflíky)

2. Ze specifických fobií trpím:

3. Trpím sociální fobií (např. mluvit na veřejnosti, mluvit s nadřízeným, jíst společně s více lidmi, mluvit s cizincem, telefonovat...)

4. Ze sociálních fobií trpím:

5. Trpím agorafobií (otevřené prostory, dav, metro, letadlo, uzavřené prostory, ....)

6. Z agorafobií trpím

7. Pohlaví

8. Vzdělání

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Trpím specifickou fobií (přírodní jevy např. bouřka, zvířata, lékaři, injekce, jiné např. knoflíky)

2. Ze specifických fobií trpím:

3. Trpím sociální fobií (např. mluvit na veřejnosti, mluvit s nadřízeným, jíst společně s více lidmi, mluvit s cizincem, telefonovat...)

4. Ze sociálních fobií trpím:

5. Trpím agorafobií (otevřené prostory, dav, metro, letadlo, uzavřené prostory, ....)

6. Z agorafobií trpím

7. Pohlaví

8. Vzdělání

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sýkorová, K.Fobie a strachy v běžném životě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13212.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.