Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o sociálních službách v praxi

Zákon o sociálních službách v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pospíšilová
Šetření:21. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):31 / 25.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který slouží pro můj výzkum v diplomové práci Zákon o sociálních službách v praxi. Vyplněním dotazníku mi pomůžete zodpovědět na otázku, zda „nová“ právní úprava (Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje podmínky pro poskytování kvalitní péče v azylových domech osobám bez přístřeší na území regionu Zlín.

U každé otázky prosím vyznačte správnou odpověď křížkem, případně jinou odpověď dopište.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnoval při vyplnění dotazníku.

 

 

Bc. Lenka Pospíšilová
posluchačka 2. ročníku kombinovaného navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií
 

Odpovědi respondentů

1. 1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 51 let – 60 let2050 %50 %  
• 26 let – 40 let717,5 %17,5 %  
• 41 let – 50 let615 %15 %  
• Víc jak 60 let512,5 %12,5 %  
• 18 let – 25 let25 %5 %  

Graf

2. 2. Víte o tom, že od 1. 1. 2007 se zařízení sociálních služeb se řídí Zákonem o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3177,5 %77,5 %  
ne922,5 %22,5 %  

Graf

3. 3. Víte, co je obsahem Zákona o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně vím1947,5 %47,5 %  
ano1127,5 %27,5 %  
ne1025 %25 %  

Graf

4. 4. Jaké služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Azylový dům40100 %100 %  

Graf

5. 5. Máte všechny potřebné sociální služby v místě vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne615 %15 %  
nevím615 %15 %  

Graf

6. 6. Víte, kde zjistíte, jaké služby sociální péče se poskytují v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2665 %65 %  
nevím922,5 %22,5 %  
ne512,5 %12,5 %  

Graf

7. 7. Kdo Vám dal kontakt na azylový dům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• úředník odboru sociálních věcí2152,5 %52,5 %  
• vyhledal jsem se jej sám1025 %25 %  
• kamarád615 %15 %  
• terénní pracovník410 %10 %  

Graf

8. 8. Můžete si vybrat, které azylové zařízení využijete v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3177,5 %77,5 %  
ne922,5 %22,5 %  

Graf

9. 9. Bylo vám někdy odmítnuto poskytnutí služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3280 %80 %  
ano820 %20 %  

Graf

10. Pokud Vám někdy byla odmítnuta služba azylového domu, napište, prosím, důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez lékařského potvrzení o zdravotním stavu

důvod nebyl sdělen

hrubé porušení ubytovacího řádu

plná kapacita

požívání alkoholických nápojů

požívání alkoholických nápojů

požívání alkoholických nápojů

11. 10. Využíváte služeb azylového zařízení i v letním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3177,5 %77,5 %  
ne922,5 %22,5 %  

Graf

12. Pokud nevyužíváte azylového zařízení v letním období, kde přebýváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

kde se dá

kde se dá

kde se dá

u matky

ve stanu

13. 11. Můžete trávit svůj čas v azylovém domě po celý den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %90 %  
ne410 %10 %  

Graf

14. 12. Jste spokojen, jak se k Vám chovají pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen2767,5 %67,5 %  
velmi spokojen1025 %25 %  
nespokojen37,5 %7,5 %  

Graf

15. 13. Uspokojují pracovníci azylových zařízení Vaše potřeby, tak jak si představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %90 %  
ne410 %10 %  

Graf

16. Pokud pracovníci v azylovém zařízení neuspokojují Vaše potřeby, uveďte, prosím, v čem byste přivítal změnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nemůžu telefonovat

poslech rádia na 220 V

více se zaměřit na občany, kteří fetují

17. 14. Pomohli vám nějakým způsobem pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3587,5 %87,5 %  
ne512,5 %12,5 %  

Graf

18. Pokud vám pracovníci azylového domu pomohli, uveďte, prosím, v čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hledání práce

pomoc při hledání zaměstnání

pomoc s vyřízením důchodu

pomoc s vyřízením důchodu

pomoc s vyřízením důchodu

pomohli vyřídit doklady

poskytli mi radu

poskytli mi radu

poskytli radu

poskytli radu

poskytli radu

poskytli radu

poskytli radu

poskytnutí potravinových balíčků

poskytnutí rady

poskytnutí rady

vyřízení dokladů

vyřízení dokladů - občanský průkaz

vyřízení důchodu

vyřízení osobních dokladů, navázat kontakt se sociálním pracovníkem

vzpamatovat se z problému

19. 15. Chtěl byste využívat nějakou službu v azylovém domě, která zde není?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2870 %70 %  
ano1230 %30 %  

Graf

20. Pokud byste chtěl využívat nějakou službu, která v azylovém domě není, uveďte, prosím, jakou:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celodenní pobyt zdarma

na sociálním zařízení chybí vana

návštěvní místnost

posilovnu

posilovnu

posilovnu

posilovnu

21. 16. Využíval jste služeb azylového zařízení i před 4 lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23, nevímotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2357,5 %57,5 %  
ano1742,5 %42,5 %  

Graf

22. Pokud jste využíval služeb azylového zařízení i před 4 lety, byla Vám poskytována kvalitnější péče než nyní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %22,5 %  
je stejná529,41 %12,5 %  
ano317,65 %7,5 %  

Graf

23. 17. Myslíte si, že vzdělaní pracovníci v azylovém zařízení Vám zajistí lepší a kvalitnější péči než pracovníci s nižším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1537,5 %37,5 %  
ne1332,5 %32,5 %  
ano1230 %30 %  

Graf

24. 18. Myslíte si, že by se mělo platit za využívání služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1947,5 %47,5 %  
ano1332,5 %32,5 %  
nevím820 %20 %  

Graf

25. 19. Líbí se vám, že při vstupu do azylového zařízení podepisujete smlouvu o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3485 %85 %  
ne615 %15 %  

Graf

26. 20. Víte, jaká práva a povinnosti Vám plynou z podepsání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %90 %  
nevím37,5 %7,5 %  
ne12,5 %2,5 %  

Graf

27. 21. Máte možnost se vyjádřit k tomu, co byste potřeboval, jakou péči byste vyžadoval v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2972,5 %72,5 %  
ne615 %15 %  
nevím512,5 %12,5 %  

Graf

28. 22. Máte možnost hovořit se zástupci města o Vašich potřebách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1742,5 %42,5 %  
nevím1332,5 %32,5 %  
ano1025 %25 %  

Graf

29. 23. Myslíte si, že jsou vám v azylovém domě poskytovány kvalitní služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3792,5 %92,5 %  
ne37,5 %7,5 %  

Graf

30. 24. Přivítal byste nějakou změnu v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 31, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1640 %40 %  
nevím1435 %35 %  
ano1025 %25 %  

Graf

31. Pokud byste přivítal nějakou změnu, uveďte, prosím, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mírnější tresty za požití alkoholu

možnost prodloužení délky pobytu v azylovém domě

neubytovávat psychicky nemocné občany

změna mezilidských vztahů

zrušení kontrol alkoholu v krvi

zřízení návštěvní místnosti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (97,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, L.Zákon o sociálních službách v praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13303.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.