Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení mužů a žen na trhu práce

Postavení mužů a žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Koutníková
Šetření:23. 02. 2011 - 02. 03. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny,

provádím školní bakalářskou práci na téma postavení mužů a žen na trhu práce a tudíž bych Vás chtěla poprosit o spolupráci.

 

Děkuji všem za ochotu a čas!

Odpovědi respondentů

1. Vzhledem k uplatnění v praxi, rozhodl/a byste se pro studium stejné školy v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne825 %25 %  
spíše ano721,88 %21,88 %  
ano515,63 %15,63 %  
ano515,63 %15,63 %  
ne 412,5 %12,5 %  
spíše ano39,38 %9,38 %  

Graf

2. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předpokladech a zkušenostech uchazeče1031,25 %31,25 %  
praxi1031,25 %31,25 %  
kontaktech, známých928,13 %28,13 %  
vědomostech39,38 %9,38 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s pracovním prostředím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2268,75 %68,75 %  
ne1031,25 %31,25 %  

Graf

4. Můžete zasahovat do změn pracovního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %65,63 %  
ano1134,38 %34,38 %  

Graf

5. Jakému prostředí byste dali přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatná kancelář2062,5 %62,5 %  
společné pracovní prostory1237,5 %37,5 %  

Graf

6. Myslíte si, že dobré pracovní vztahy zaručují lepší výkon práce podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3196,88 %96,88 %  
ne13,13 %3,13 %  

Graf

7. Co byste zlepšili ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístup nadřízených825 %25 %  
benefity825 %25 %  
vybavení618,75 %18,75 %  
mezilidské vztahy515,63 %15,63 %  
prostředí39,38 %9,38 %  
kvalifikační kurzy26,25 %6,25 %  

Graf

8. Existuje podle Vás diskriminace (znevýhodnění) na trhu práce v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2887,5 %87,5 %  
nevím39,38 %9,38 %  
ne13,13 %3,13 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy osobně s diskriminací v práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2371,88 %71,88 %  
ano928,13 %28,13 %  

Graf

10. Co shledáváte jako nejčastější příčinu znevýhodnění na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví1134,38 %34,38 %  
zdravotní stav618,75 %18,75 %  
vzdělání618,75 %18,75 %  
věk515,63 %15,63 %  
rasa, národnost412,5 %12,5 %  

Graf

11. Které skupiny jsou podle Vašeho názoru nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotně handicapovaní825 %25 %  
Romové, jiné etnické skupiny825 %25 %  
ženy s dětmi předškolního věku618,75 %18,75 %  
ženy po mateřřské dovolené515,63 %15,63 %  
ženy vyššího věku39,38 %9,38 %  
absolventi středních a vysokých škol26,25 %6,25 %  

Graf

12. Domníváte se, že v oboru, kde pracujete, jsou stejné podmínky pro muže i ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži i ženy mají stejné možnosti1959,38 %59,38 %  
muži mají lepší možnosti1237,5 %37,5 %  
ženy mají lepší možnosti13,13 %3,13 %  

Graf

13. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas ano1650 %50 %  
rozhodně ano928,13 %28,13 %  
ne, nevidím v tom problém721,88 %21,88 %  

Graf

14. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost flexibilní pracovní doby928,13 %28,13 %  
více možností práce z domova721,88 %21,88 %  
jesle, firemní školky618,75 %18,75 %  
vstřícnost zaměstnavatele618,75 %18,75 %  
více možností práce na zkrácený úvazek412,5 %12,5 %  

Graf

15. Kdo by se podle Vás měl nejvíce zasazovat o sladění pracovního a rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatelé1546,88 %46,88 %  
je to osobní problém každého člověka1031,25 %31,25 %  
stát721,88 %21,88 %  

Graf

16. Narazili jste někdy při ucházení o práci na problém, že máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkal1959,38 %59,38 %  
nevím, neuvědomuji si721,88 %21,88 %  
ano412,5 %12,5 %  
ano, ale jen ojediněle26,25 %6,25 %  

Graf

17. Jak vnímáte muže na „mateřské“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
proč ne, je.li to pro rodinu výhodnější1959,38 %59,38 %  
pozitivně, mají mé sympatie825 %25 %  
neutrálně412,5 %12,5 %  
přijde mi to nepřirozené13,13 %3,13 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1753,13 %53,13 %  
úplné středoškolské1340,63 %40,63 %  
základní13,13 %3,13 %  
vyučen13,13 %3,13 %  

Graf

19. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3093,75 %93,75 %  
muž26,25 %6,25 %  

Graf

20. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-252062,5 %62,5 %  
26-401031,25 %31,25 %  
41-5526,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutníková, V.Postavení mužů a žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13366.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.