Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní ochrana zvířat

Právní ochrana zvířat

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kaniaková
Šetření:25. 02. 2011 - 04. 03. 2011
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce, která se zaměřuje na právní úpravu ochrany zvířat.

Dotazník je zcela anonymní a neměl by vám zabrat víc jak 3 minutky Vašeho času.

Předem děkuji za ochotu při vyplňování.

Terka Kaniaková

Odpovědi respondentů

1. Jakou váhu má podle Vás právní ochrana zvířat v ČR? Ochrana je zajištěna:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně8547,49 %47,49 %  
dostatečně4122,91 %22,91 %  
dobře3921,79 %21,79 %  
chvalitebně126,7 %6,7 %  
výborně21,12 %1,12 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s týráním zvířete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10055,87 %55,87 %  
ano7944,13 %44,13 %  

Graf

3. Víte, kam se máte v případě, že týrání zvířete zjistíte, obrátit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11564,25 %64,25 %  
ne6435,75 %35,75 %  

Graf

4. Myslíte si, že je vhodné soudit zacházení s živým tvorem (zvířetem) jako zacházení s věcí? (např. soused Vám otráví kočku a bude obviněn jen za poškozování cizí věci)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16089,39 %89,39 %  
ano137,26 %7,26 %  
nevím63,35 %3,35 %  

Graf

5. Domníváte se, že by z právního hlediska mělo být zacházení se zvířetem porovnáváno jako zacházení s člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10960,89 %60,89 %  
ne4324,02 %24,02 %  
nevím2715,08 %15,08 %  

Graf

6. Považujete úpravu výše trestních sazeb v novém trestním zákoníku za uspokojivou? (maximum nastaveno na 5 let trestu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7944,13 %44,13 %  
ano5329,61 %29,61 %  
nevím4726,26 %26,26 %  

Graf

7. Z následující nabídky prosím vyberte, co považujete za týrání zvířat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyky jiných zemí, případně náboženské tradice (španělská korida, usmrcování zvířat v asijských zemích, zvířecí zápasy, rituální porážky) 11966,48 %66,48 %  
opuštění zvířete s úmyslem zbavení se ho10860,34 %60,34 %  
pokusy na zvířatech8044,69 %44,69 %  
domácí usmrcování nechtěných mláďat (např. topení koťat)7139,66 %39,66 %  
estetické úpravy vzhledu zvířete (např. kupírování ocasu či uší)3117,32 %17,32 %  

Graf

8. Co si myslíte o chovu kožešinových zvířat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím11262,57 %62,57 %  
nevím4324,02 %24,02 %  
souhlasím2413,41 %13,41 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou pokusy na zvířatech v dnešní době nezbytné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8346,37 %46,37 %  
nevím5229,05 %29,05 %  
ano4424,58 %24,58 %  

Graf

10. Řešíte při koupi spotřebního zboží, např. domácí drogerie či kosmetiky, zda výrobce testuje produkty na zvířatech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11363,13 %63,13 %  
ano6636,87 %36,87 %  

Graf

11. Dáváte přednost výrobkům netestovaných na zvířatech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, raději kupuji výrobky netestované na zvířatech9556,89 %53,07 %  
občas se stává, že se rozhodnu i pro výrobek testovaný na zvířatech7243,11 %40,22 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14782,12 %82,12 %  
muž3217,88 %17,88 %  

Graf

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let10759,78 %59,78 %  
36-50 let3117,32 %17,32 %  
27-35 let2111,73 %11,73 %  
51-65 let116,15 %6,15 %  
do 18 let52,79 %2,79 %  
nad 65 let42,23 %2,23 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou8648,04 %48,04 %  
vysoká škola (Bc., Mgr., Ing. a vyšší tituly)6335,2 %35,2 %  
střední škola bez maturity126,7 %6,7 %  
vyšší odborná škola116,15 %6,15 %  
základní73,91 %3,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Dáváte přednost výrobkům netestovaných na zvířatech?

  • odpověď ano, raději kupuji výrobky netestované na zvířatech:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Řešíte při koupi spotřebního zboží, např. domácí drogerie či kosmetiky, zda výrobce testuje produkty na zvířatech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou váhu má podle Vás právní ochrana zvířat v ČR? Ochrana je zajištěna:

2. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s týráním zvířete?

3. Víte, kam se máte v případě, že týrání zvířete zjistíte, obrátit?

4. Myslíte si, že je vhodné soudit zacházení s živým tvorem (zvířetem) jako zacházení s věcí? (např. soused Vám otráví kočku a bude obviněn jen za poškozování cizí věci)

5. Domníváte se, že by z právního hlediska mělo být zacházení se zvířetem porovnáváno jako zacházení s člověkem?

6. Považujete úpravu výše trestních sazeb v novém trestním zákoníku za uspokojivou? (maximum nastaveno na 5 let trestu)

7. Z následující nabídky prosím vyberte, co považujete za týrání zvířat:

8. Co si myslíte o chovu kožešinových zvířat?

9. Myslíte si, že jsou pokusy na zvířatech v dnešní době nezbytné?

10. Řešíte při koupi spotřebního zboží, např. domácí drogerie či kosmetiky, zda výrobce testuje produkty na zvířatech?

11. Dáváte přednost výrobkům netestovaných na zvířatech?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou váhu má podle Vás právní ochrana zvířat v ČR? Ochrana je zajištěna:

2. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s týráním zvířete?

3. Víte, kam se máte v případě, že týrání zvířete zjistíte, obrátit?

4. Myslíte si, že je vhodné soudit zacházení s živým tvorem (zvířetem) jako zacházení s věcí? (např. soused Vám otráví kočku a bude obviněn jen za poškozování cizí věci)

5. Domníváte se, že by z právního hlediska mělo být zacházení se zvířetem porovnáváno jako zacházení s člověkem?

6. Považujete úpravu výše trestních sazeb v novém trestním zákoníku za uspokojivou? (maximum nastaveno na 5 let trestu)

7. Z následující nabídky prosím vyberte, co považujete za týrání zvířat:

8. Co si myslíte o chovu kožešinových zvířat?

9. Myslíte si, že jsou pokusy na zvířatech v dnešní době nezbytné?

10. Řešíte při koupi spotřebního zboží, např. domácí drogerie či kosmetiky, zda výrobce testuje produkty na zvířatech?

11. Dáváte přednost výrobkům netestovaných na zvířatech?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaniaková, T.Právní ochrana zvířat (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13422.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.