Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor

Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bednářová
Šetření:28. 02. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jako studentka SOŠ v Kopřivnici se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník je určen pro osoby připravující se na pohovor nebo osoby, které pohovor absolvovali a slouží k zjištění jak se lidé připravují na pohovor.

Tento dotazník je součástí mé maturitní práce a je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Zjistíte si svou budoucí náplň práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10297,14 %97,14 %  
ne32,86 %2,86 %  

Graf

2. Zjistíte si konkrétní informace o firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10398,1 %98,1 %  
ne21,9 %1,9 %  

Graf

3. Připravujete si řeč na svůj přijímací pohovor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6057,14 %57,14 %  
ne4542,86 %42,86 %  

Graf

4. Obáváte se těžkých nebo nečekaných otázek ze strany tázajícího?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6763,81 %63,81 %  
ne2523,81 %23,81 %  
nevím1312,38 %12,38 %  

Graf

5. Když vám tázající položí nečekanou otázku, rozhodí vás to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3937,14 %37,14 %  
ne3634,29 %34,29 %  
ano3028,57 %28,57 %  

Graf

6. Stává se, že vám dojdou slova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5956,19 %56,19 %  
ne4643,81 %43,81 %  

Graf

7. Zažíváte velkou nervozitu před přijímacím pohovorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7672,38 %72,38 %  
ne2927,62 %27,62 %  

Graf

8. Řešíte/podstoupíte vnější úpravy vzhledu před přijímacím pohovorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8278,1 %78,1 %  
ne2321,9 %21,9 %  

Graf

9. Řešíte otázku co si na sebe oblečte v den přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9691,43 %91,43 %  
ne98,57 %8,57 %  

Graf

10. Víte, jak se správně obléct na přijímací pohovor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9691,43 %91,43 %  
nevím76,67 %6,67 %  
ne21,9 %1,9 %  

Graf

11. Do jaké skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čerstvý/á absolvent/ka školy5350,48 %50,48 %  
pracující osoba4038,1 %38,1 %  
žena na mateřské dovolené76,67 %6,67 %  
dlouhodobě nezaměstnaný/á osoba32,86 %2,86 %  
osoba v důchodu21,9 %1,9 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let7470,48 %70,48 %  
27-30 let1211,43 %11,43 %  
31-45 let1110,48 %10,48 %  
15-18 let43,81 %3,81 %  
51 let a více32,86 %2,86 %  
46-50 let10,95 %0,95 %  

Graf

13. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8580,95 %80,95 %  
muž2019,05 %19,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Stává se, že vám dojdou slova?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Když vám tázající položí nečekanou otázku, rozhodí vás to?

11. Do jaké skupiny patříte?

  • odpověď pracující osoba:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-45 let na otázku 12. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zjistíte si svou budoucí náplň práce?

2. Zjistíte si konkrétní informace o firmě?

3. Připravujete si řeč na svůj přijímací pohovor?

4. Obáváte se těžkých nebo nečekaných otázek ze strany tázajícího?

5. Když vám tázající položí nečekanou otázku, rozhodí vás to?

6. Stává se, že vám dojdou slova?

7. Zažíváte velkou nervozitu před přijímacím pohovorem?

8. Řešíte/podstoupíte vnější úpravy vzhledu před přijímacím pohovorem?

9. Řešíte otázku co si na sebe oblečte v den přijímacího pohovoru?

10. Víte, jak se správně obléct na přijímací pohovor?

11. Do jaké skupiny patříte?

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

13. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zjistíte si svou budoucí náplň práce?

2. Zjistíte si konkrétní informace o firmě?

3. Připravujete si řeč na svůj přijímací pohovor?

4. Obáváte se těžkých nebo nečekaných otázek ze strany tázajícího?

5. Když vám tázající položí nečekanou otázku, rozhodí vás to?

6. Stává se, že vám dojdou slova?

7. Zažíváte velkou nervozitu před přijímacím pohovorem?

8. Řešíte/podstoupíte vnější úpravy vzhledu před přijímacím pohovorem?

9. Řešíte otázku co si na sebe oblečte v den přijímacího pohovoru?

10. Víte, jak se správně obléct na přijímací pohovor?

11. Do jaké skupiny patříte?

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

13. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bednářová, E.Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13517.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.