Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný stav ve zdravotnictví - regulační poplatky

Současný stav ve zdravotnictví - regulační poplatky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Viktorinová
Šetření:28. 02. 2011 - 11. 03. 2011
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.05
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsme studentky ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Prosíme o vyplnění dotazníku, který bude podkladem pro naši seminární práci na téma "Reformy ve zdravotnictví - dopady regulačních poplatků".

Dotazník je anonymní.

 

Předem mockrát děkujeme za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojeni se současným systémem zdravotnictví? (známky jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36442,67 %42,67 %  
44228 %28 %  
22617,33 %17,33 %  
51610,67 %10,67 %  
121,33 %1,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:3
Modus:3

Graf

2. Souhlasíte se zavedením poplatku 30 kč při každé návštěvě lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7650,67 %50,67 %  
ne7449,33 %49,33 %  

Graf

3. Je podle vás částka 30 kč odpovídající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6889,47 %45,33 %  
ne810,53 %5,33 %  

Graf

4. Jaká částka by podle vás byla odpovídající? (v kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50225 %1,33 %  
100225 %1,33 %  
50.00112,5 %0,67 %  
200112,5 %0,67 %  
75112,5 %0,67 %  
10112,5 %0,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:79.38
Minimum:10
Maximum:200
Variační rozpětí:190
Rozptyl:3260.27
Směrodatná odchylka:57.1
Medián:62.5
Modus:50

Graf

5. S poplatky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím vůbec, zrušil bych je5371,62 %35,33 %  
Nesouhlasím, protože je podle mě částka 30 kč za jednu návštěvu lékaře neúměrně vysoká2128,38 %14 %  

Graf

6. Zlepšily podle vás poplatky zdravotnický systém jako celek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9563,33 %63,33 %  
nevím3825,33 %25,33 %  
ano1711,33 %11,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že poplatky u lékaře snížily počet pacientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím, že počty pacientů jsou stále stejné6342 %42 %  
Ano, zabránilo to častým návštěvám lékařů hypochodry4832 %32 %  
Ano, nemocní lidé nechtějí platit, raději se pokusí vyléčit doma3120,67 %20,67 %  
Ano, z jiného důvodu1812 %12 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10872 %72 %  
muž4228 %28 %  

Graf

9. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let7650,67 %50,67 %  
40-50 let2818,67 %18,67 %  
30-40 let2013,33 %13,33 %  
50-60 let 149,33 %9,33 %  
nad 60 let96 %6 %  
do 18 let32 %2 %  

Graf

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9261,33 %61,33 %  
vysokoškolské2818,67 %18,67 %  
středoškolské2013,33 %13,33 %  
základní106,67 %6,67 %  

Graf

11. Současně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný7147,33 %47,33 %  
student6040 %40 %  
v důchodu106,67 %6,67 %  
nezaměstnaný53,33 %3,33 %  
na mateřské dovolené42,67 %2,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Souhlasíte se zavedením poplatku 30 kč při každé návštěvě lékaře?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je podle vás částka 30 kč odpovídající?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Zlepšily podle vás poplatky zdravotnický systém jako celek?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím vůbec, zrušil bych je na otázku 5. S poplatky:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím, protože je podle mě částka 30 kč za jednu návštěvu lékaře neúměrně vysoká na otázku 5. S poplatky:

9. Do které věkové kategorie patříte?

 • odpověď 18-30 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 11. Současně jste:

11. Současně jste:

 • odpověď zaměstnaný:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-50 let na otázku 9. Do které věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojeni se současným systémem zdravotnictví? (známky jako ve škole)

2. Souhlasíte se zavedením poplatku 30 kč při každé návštěvě lékaře?

3. Je podle vás částka 30 kč odpovídající?

4. Jaká částka by podle vás byla odpovídající? (v kč)

5. S poplatky:

6. Zlepšily podle vás poplatky zdravotnický systém jako celek?

7. Myslíte si, že poplatky u lékaře snížily počet pacientů?

8. Vaše pohlaví:

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Současně jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojeni se současným systémem zdravotnictví? (známky jako ve škole)

2. Souhlasíte se zavedením poplatku 30 kč při každé návštěvě lékaře?

3. Je podle vás částka 30 kč odpovídající?

4. Jaká částka by podle vás byla odpovídající? (v kč)

5. S poplatky:

6. Zlepšily podle vás poplatky zdravotnický systém jako celek?

7. Myslíte si, že poplatky u lékaře snížily počet pacientů?

8. Vaše pohlaví:

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Současně jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viktorinová, L.Současný stav ve zdravotnictví - regulační poplatky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13533.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.