Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PPP projekty

PPP projekty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Darina Jakubovie
Šetření:01. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondent/milá respondentka,
som študentkou 5. ročníka Bankovního institutu Vysokej školy Praha.
Dovoľujem si Vás osloviť so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať Vaše názory, skúsenosti a postoje k problematike PPP projektov. Dotazník je anonymný a bude použitý výhradne pre riešenie mojej diplomovej práce.
Hoci dotazník nezaberie veľa času, prosím Vás o pozorné vyplňovanie, aby výsledky prieskumu boli čo najdôveryhodnejšie.
Počet otázok: 27
Za pravdivo vyplnený dotazník Vám vopred ďakujem.
Darina
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8253,59 %53,59 %  
Žena7146,41 %46,41 %  

Graf

2. Veková kategória

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veková kategória 25-395938,56 %38,56 %  
Veková kategória 40-544831,37 %31,37 %  
Veková kategória 15-24 2415,69 %15,69 %  
Veková kategória 55 rokov a viac2214,38 %14,38 %  

Graf

3. Dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7549,02 %49,02 %  
SŠ s maturitou4126,8 %26,8 %  
Vyučený/SŠ bez maturity2818,3 %18,3 %  
Základné95,88 %5,88 %  

Graf

4. Zamestnanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zamestnanec/zamestnankyňa 6542,48 %42,48 %  
Študent/študentka3019,61 %19,61 %  
Podnikateľ/podnikateľka2616,99 %16,99 %  
Nezamestnaný/Nezamestnaná2214,38 %14,38 %  
Dôchodca/Dôchodkyňa106,54 %6,54 %  

Graf

5. Kraj kde bývate

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žilinský3623,53 %23,53 %  
Banskobystrický2616,99 %16,99 %  
Bratislavský2013,07 %13,07 %  
Trenčiansky2013,07 %13,07 %  
Prešovský159,8 %9,8 %  
Nitriansky138,5 %8,5 %  
Košický127,84 %7,84 %  
Trnavský117,19 %7,19 %  

Graf

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 – 99 0003925,49 %25,49 %  
Do 19993724,18 %24,18 %  
2000 - 49993422,22 %22,22 %  
5000-190003019,61 %19,61 %  
Viac ako 100 000138,5 %8,5 %  

Graf

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno9662,75 %62,75 %  
Nie3120,26 %20,26 %  
Neviem2616,99 %16,99 %  

Graf

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televízii7347,71 %47,71 %  
Čítal som v tlači6039,22 %39,22 %  
V rádiu5133,33 %33,33 %  
Na internete4529,41 %29,41 %  
Inde2315,03 %15,03 %  
Nikde1811,76 %11,76 %  
Stretol som sa s tým v práci138,5 %8,5 %  

Graf

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie9461,44 %61,44 %  
Neviem3321,57 %21,57 %  
Áno2616,99 %16,99 %  

Graf

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno8857,52 %57,52 %  
Neviem3522,88 %22,88 %  
Nie3019,61 %19,61 %  

Graf

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno viem9662,75 %62,75 %  
Nie neviem5737,25 %37,25 %  

Graf

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využívať PPP projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno7549,02 %49,02 %  
Neviem5535,95 %35,95 %  
Nie2315,03 %15,03 %  

Graf

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie 7347,71 %47,71 %  
Neviem6240,52 %40,52 %  
Áno1811,76 %11,76 %  

Graf

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou z lepších možností financovania5535,95 %35,95 %  
Iné3824,84 %24,84 %  
Mali by sa využiť iné možnosti financovania2415,69 %15,69 %  
Tou najlepšou možnosťou financovania2214,38 %14,38 %  
Úplne nevhodná možnosť financovania149,15 %9,15 %  

Graf

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno7146,41 %46,41 %  
Neviem5535,95 %35,95 %  
Nie2717,65 %17,65 %  

Graf

16. V prípade, že by Ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by Ste túto možnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem4529,41 %29,41 %  
Skôr áno3724,18 %24,18 %  
Skôr nie2918,95 %18,95 %  
Áno2113,73 %13,73 %  
Nie2113,73 %13,73 %  

Graf

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie6945,1 %45,1 %  
Neviem6341,18 %41,18 %  
Áno2113,73 %13,73 %  

Graf

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie 7448,37 %48,37 %  
Neviem4831,37 %31,37 %  
Áno3120,26 %20,26 %  

Graf

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie 6945,1 %45,1 %  
Neviem6341,18 %41,18 %  
Áno2113,73 %13,73 %  

Graf

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie 7146,41 %46,41 %  
Neviem5636,6 %36,6 %  
Áno2616,99 %16,99 %  

Graf

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem6341,18 %41,18 %  
Nie5938,56 %38,56 %  
Áno3120,26 %20,26 %  

Graf

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem5535,95 %35,95 %  
Áno5133,33 %33,33 %  
Nie4730,72 %30,72 %  

Graf

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem5938,56 %38,56 %  
Nie5032,68 %32,68 %  
Áno4428,76 %28,76 %  

Graf

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem7247,06 %47,06 %  
Áno4328,1 %28,1 %  
Nie 3824,84 %24,84 %  

Graf

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno7750,33 %50,33 %  
Neviem5233,99 %33,99 %  
Nie2415,69 %15,69 %  

Graf

26. Myslíte si, že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno7850,98 %50,98 %  
Neviem5938,56 %38,56 %  
Nie1610,46 %10,46 %  

Graf

27. Pociťujete sklamanie zo stavu PPP projektov na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno6441,83 %41,83 %  
Neviem4932,03 %32,03 %  
Nie4026,14 %26,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

  • odpověď Áno:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banskobystrický na otázku 5. Kraj kde bývate

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

  • odpověď Nie:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banskobystrický na otázku 5. Kraj kde bývate

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

  • odpověď Nie neviem:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Košický na otázku 5. Kraj kde bývate

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Veková kategória

3. Dosiahnuté vzdelanie

4. Zamestnanie

5. Kraj kde bývate

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využívať PPP projekty?

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

16. V prípade, že by Ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by Ste túto možnosť?

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

26. Myslíte si, že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

27. Pociťujete sklamanie zo stavu PPP projektov na Slovensku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Veková kategória

3. Dosiahnuté vzdelanie

4. Zamestnanie

5. Kraj kde bývate

6. Počet obyvateľov miesta Vášho trvalého bydliska

7. Počuli ste už o PPP projektoch alebo verejno-súkromných partnerstvách?

8. Kde ste sa stretli s PPP projektmi alebo projektmi realizovanými v rámci verejno-súkromných partnerstiev?

9. Ste spokojný s tým ako médiá a verejní činitelia informujú verejnosť o PPP projektoch?

10. Myslíte si, že informácie o PPP projektoch sú nedostatočné?

11. Viete čo sú to PPP projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá?

12. Viete kde, v akých oblastiach sa dajú využívať PPP projekty?

13. Myslíte si, že PPP projekty sú určené len pre infraštrukturálne projekty?

14. Myslíte si, že PPP projekty ako alternatívna možnosť financovania vo verejnom sektore sú:

15. Myslíte si, že teraz v čase krízy sú jednou z lepších možností než je využitie vlastných zdrojov, pre financovanie verejných potrieb aj PPP projekty?

16. V prípade, že by Ste mali možnosť zúčastniť sa ako súčasť súkromného sektora na niektorom z PPP projektov využili by Ste túto možnosť?

17. Myslíte si, že PPP projekty sú vlastne privatizáciou?

18. Myslíte si, že pri PPP projektoch stráca verejný sektor kontrolu nad verejnou infraštruktúrou?

19. Myslíte si, že PPP projekty je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať?

20. Myslíte si, že PPP projekty znížia kvalitu služieb?

21. Myslíte si, že verejný sektor by si mohol požičať financie lacnejšie, preto sú PPP projekty drahšou možnosťou?

22. Myslíte si, že PPP projekty zadlžujú budúce generácie?

23. Myslíte si, že PPP projekty sú netransparentné?

24. Myslíte si, že PPP projekty často zlyhávajú?

25. Mnoho PPP projektov bolo a je vo svete úspešných. Myslíte si, že tento druh spolupráce má potenciál k úspechu aj v Slovenskej republike?

26. Myslíte si, že PPP projekty majú potenciál k úspechu v krajinách Európskej únie?

27. Pociťujete sklamanie zo stavu PPP projektov na Slovensku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakubovie, D.PPP projekty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13549.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.