Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovišti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Shypionak
Šetření:03. 03. 2011 - 10. 03. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Poprosila bych Vás, abyste věnoval/a mému dotazníku pár minut. Jedná se o seminární práci

Odpovědi respondentů

1. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán(a)? (Kolik lidí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20211,76 %11,76 %  
150211,76 %11,76 %  
30211,76 %11,76 %  
2415,88 %5,88 %  
1000015,88 %5,88 %  
8015,88 %5,88 %  
1215,88 %5,88 %  
50015,88 %5,88 %  
2515,88 %5,88 %  
700015,88 %5,88 %  
4015,88 %5,88 %  
1715,88 %5,88 %  
815,88 %5,88 %  
515,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:540.4
Minimum:8
Maximum:7000
Variační rozpětí:6992
Rozptyl:3209058.26
Směrodatná odchylka:1791.38
Medián:30
Modus:20

Graf

2. Jak dlouho děláte ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky211,76 %11,76 %  
4 roky211,76 %11,76 %  
1 rok15,88 %5,88 %  
půl roku15,88 %5,88 %  
6 měs.15,88 %5,88 %  
8 let15,88 %5,88 %  
3 roky15,88 %5,88 %  
19 let15,88 %5,88 %  
necelý rok15,88 %5,88 %  
5 měsíců15,88 %5,88 %  
dva roky15,88 %5,88 %  
2,5roku15,88 %5,88 %  
8 měsíců15,88 %5,88 %  
26 let15,88 %5,88 %  
tři roky15,88 %5,88 %  

Graf

3. Měl (a) jste problémy s kolegy hned po nástupu do nové práce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %76,47 %  
ano318,75 %17,65 %  

Graf

4. Jak často vznikají konflikty u vás na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3krát za měsíc529,41 %29,41 %  
4-10krát za měsíc423,53 %23,53 %  
více než 10krát ze měsíc211,76 %11,76 %  
netuším15,88 %5,88 %  
jen drobná nedorozumění15,88 %5,88 %  
vždy se snažíme dohodnout15,88 %5,88 %  
nic15,88 %5,88 %  
NEVYM15,88 %5,88 %  
nikdy15,88 %5,88 %  

Graf

5. Nejčastěji se konflikty vznikají mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vedoucím a podřízenýmotázka č. 6, Kolegyotázka č. 7, Odděleními nebo směnamiotázka č. 8, Jinéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolegy1058,82 %58,82 %  
Vedoucím a podřízeným529,41 %29,41 %  
Jiné211,76 %11,76 %  

Graf

6. Kdo na váš pohled je většinou viněn v konfliktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadřízený480 %23,53 %  
podřízený120 %5,88 %  

Graf

7. Vyskytly někdy konflikty mezi kolegy ve fyzický střet?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10100 %58,82 %  

Graf

8. Jaká je vaše pozice ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nadřízenýotázka č. 9, podřízenýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podřízený1588,24 %88,24 %  
nadřízený211,76 %11,76 %  

Graf

9. Zúčastníte se aktivně ve vyřešení konfliktu nebo budete jenom pasivně pozorovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechám si pozorovat150 %5,88 %  
zúčastním se150 %5,88 %  

Graf

10. Je ochoten váš nadřízený vzniklé konflikty řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %58,82 %  
ne320 %17,65 %  
nevím213,33 %11,76 %  

Graf

11. Je často důvodem konfliktů nespravedlivé vedení nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %41,18 %  
ne533,33 %29,41 %  
nevím320 %17,65 %  

Graf

12. Máte pocit, že k vám existuje antipatie ze strany kolegů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1164,71 %64,71 %  
nevím529,41 %29,41 %  
ano15,88 %5,88 %  

Graf

13. Co je podle Vás většinou příčinou konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

konkretně u nás, nepřesné plnění úkolů

Naprostá absence manažerských , ekonomických a lidských kvalit ředitele.

neporozumnění

neschopnost

neschopnost

nesympatie

nevím

přepracovanost

PYCHA A NEHOTOVNOST VEST DIALOG

Rozdílný názor na řešení problémů, pracovních postupů ap.

různé názory - snaha prosadit ten svůj "nejlepší"

spatná domluva

stres

Stres

stres a neschopnost komunikace, tolerance a respektu

tvrdohlavost

všichni mají problém s jedinou kolegyní

14. Myslíte, že konečně jsou konflikty vyřešené mírně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím952,94 %52,94 %  
spíše souhlasím635,29 %35,29 %  
souhlasím15,88 %5,88 %  
spíše nesouhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

15. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let1270,59 %70,59 %  
40-50 let423,53 %23,53 %  
30-40 let15,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Shypionak, K.Konflikty na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13559.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.