Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spánek

Spánek

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Štěpánová
Šetření:05. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:361
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentkou gymnázia a tímto se na Vás obracím s vyplněním krátkého a anonymního dotazníku.Jeho výsledky mi poslouží jako podklad pro mou seminární práci ze ZSV.Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Co většinou děláte než jdete spát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji na PC15342,38 %42,38 %  
sleduji TV14439,89 %39,89 %  
čtu si4311,91 %11,91 %  
jiné215,82 %5,82 %  

Graf

2. Jak dlouho většinou usínáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou po chvíli usnu23765,65 %65,65 %  
usnu ihned, jakmile zalehnu do postele6317,45 %17,45 %  
trvá mi snad hodiny než usnu5013,85 %13,85 %  
jiné102,77 %2,77 %  
většinou po chvíli usnu10,28 %0,28 %  

Graf

3. V jakém prostředí usínáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou v klidném, občas se stane, že mě něco ruší20757,34 %57,34 %  
vždy v klidném, neusnu za hluku11732,41 %32,41 %  
v celkem hlučném prostředí236,37 %6,37 %  
jiné143,88 %3,88 %  

Graf

4. Stává se vám často, že usnete u učení, čtení knihy nebo sledování TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas se mi to stane19955,12 %55,12 %  
ne, nikdy se mi to nestalo7821,61 %21,61 %  
ano a velmi často7621,05 %21,05 %  
jiné82,22 %2,22 %  

Graf

5. V kolik většinou chodíte spát ve všední dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než ve 22:30 hod.21559,56 %59,56 %  
do 22:30 hod.11231,02 %31,02 %  
do 21:30 hod.236,37 %6,37 %  
jiné113,05 %3,05 %  

Graf

6. Jaký je Váš spánek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas se mi stane, že se vzbudím19955,12 %55,12 %  
klidný, spím celou noc8724,1 %24,1 %  
několikrát za noc se probudím6417,73 %17,73 %  
neklidný, celé noci nemohu spát113,05 %3,05 %  

Graf

7. Víte o tom, že by se Vám někdy stalo, že byste byli náměsíční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy20055,4 %55,4 %  
nevím8423,27 %23,27 %  
ano, už několikrát7219,94 %19,94 %  
jiné51,39 %1,39 %  

Graf

8. Jak dlouho průměrně spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-7 hodin15944,04 %44,04 %  
8-9 hodin15041,55 %41,55 %  
6 a méně hodin369,97 %9,97 %  
10-11 hodin133,6 %3,6 %  
12 a více hodin30,83 %0,83 %  

Graf

9. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena30183,84 %83,38 %  
muž5816,16 %16,07 %  

Graf

10. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 20 let28779,94 %79,5 %  
do 20 let7320,33 %20,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak dlouho většinou usínáte?

  • odpověď trvá mi snad hodiny než usnu:
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neklidný, celé noci nemohu spát na otázku 6. Jaký je Váš spánek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co většinou děláte než jdete spát?

2. Jak dlouho většinou usínáte?

3. V jakém prostředí usínáte?

4. Stává se vám často, že usnete u učení, čtení knihy nebo sledování TV?

5. V kolik většinou chodíte spát ve všední dny?

6. Jaký je Váš spánek?

7. Víte o tom, že by se Vám někdy stalo, že byste byli náměsíční?

8. Jak dlouho průměrně spíte?

9. Jste?

10. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co většinou děláte než jdete spát?

2. Jak dlouho většinou usínáte?

3. V jakém prostředí usínáte?

4. Stává se vám často, že usnete u učení, čtení knihy nebo sledování TV?

5. V kolik většinou chodíte spát ve všední dny?

6. Jaký je Váš spánek?

7. Víte o tom, že by se Vám někdy stalo, že byste byli náměsíční?

8. Jak dlouho průměrně spíte?

9. Jste?

10. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánová, N.Spánek (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13613.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.