Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana životního prostředí a občané ČR

Ochrana životního prostředí a občané ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Rysová
Šetření:04. 03. 2011 - 10. 03. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá pohledem lidí na životní prostředí (dále jen ŽP). Cílem je zjistit objektivní informace o veřejnosti. Zdali mají lidé zájem o stav životního prostředí, jsou-li o něm dostatečně informováni a zdali se orientují v možnostech jeho ochrany z pohledu Evropské unie, České republiky i občanů ČR samotných.
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o stav ŽP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8493,33 %93,33 %  
ne66,67 %6,67 %  

Graf

2. Znáte nějaké projekty zaměřené na zlepšení ŽP?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V rámci EU:0.41.129
V rámci ČR:0.6111.06

Graf

3. Jste spokojen/a se současným stavem ŽP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7583,33 %83,33 %  
ano88,89 %8,89 %  
nevím77,78 %7,78 %  

Graf

4. Co jste ochoten/na udělat pro zlepšení ŽP?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přestat jezdit autem:-0.5331.36
Využívat ekologické mycí prostředky:1.0671.018
Recyklovat:1.7220.356
Navštívit výukový seminář:0.0891.348
Jiné:0.4330.89

Graf

5. Přijde vám účast EU na ochraně ŽP v České republice dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5055,56 %55,56 %  
ne2527,78 %27,78 %  
ano1516,67 %16,67 %  

Graf

6. Z jakých zdrojů se o ŽP dovídáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet 7788,51 %85,56 %  
Televize6170,11 %67,78 %  
Tisk 3944,83 %43,33 %  
Jiné:1820,69 %20 %  
Rádio78,05 %7,78 %  
Rádio22,3 %2,22 %  

Graf

7. Přijde vám osvěta o ŽP dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V ČR:-0.2951.185
V EU0.1021.046

Graf

8. Měli byste zájem o ekologický seminář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5662,22 %62,22 %  
ano3437,78 %37,78 %  

Graf

9. Jak hodnotíte práci lidí pečujících o ŽP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3538,89 %38,89 %  
chvalitebný3538,89 %38,89 %  
dostatečný1415,56 %15,56 %  
výborný44,44 %4,44 %  
nedostatečný22,22 %2,22 %  

Graf

10. Vidíte změnu v péči o ŽP od roku 1989?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6268,89 %68,89 %  
nevím2325,56 %25,56 %  
ne55,56 %5,56 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 24 let 4347,78 %47,78 %  
25 – 44 let4145,56 %45,56 %  
45 – 64 let 55,56 %5,56 %  
65 – 74 let11,11 %1,11 %  

Graf

12. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5561,11 %61,11 %  
Vysokoškolské vzdělání 2527,78 %27,78 %  
Vyšší odborné 66,67 %6,67 %  
Základní 33,33 %3,33 %  
Střední bez maturity11,11 %1,11 %  

Graf

13. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5561,11 %61,11 %  
muž3538,89 %38,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Měli byste zájem o ekologický seminář?

  • odpověď ano:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštívit výukový seminář: =2 na otázku 4. Co jste ochoten/na udělat pro zlepšení ŽP?
  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštívit výukový seminář: =-2 na otázku 4. Co jste ochoten/na udělat pro zlepšení ŽP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o stav ŽP?

2. Znáte nějaké projekty zaměřené na zlepšení ŽP?

3. Jste spokojen/a se současným stavem ŽP?

4. Co jste ochoten/na udělat pro zlepšení ŽP?

5. Přijde vám účast EU na ochraně ŽP v České republice dostatečná?

6. Z jakých zdrojů se o ŽP dovídáte?

7. Přijde vám osvěta o ŽP dostatečná?

8. Měli byste zájem o ekologický seminář?

9. Jak hodnotíte práci lidí pečujících o ŽP?

10. Vidíte změnu v péči o ŽP od roku 1989?

11. Váš věk?

12. Dosažené vzdělání?

13. Pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o stav ŽP?

2. Znáte nějaké projekty zaměřené na zlepšení ŽP?

3. Jste spokojen/a se současným stavem ŽP?

4. Co jste ochoten/na udělat pro zlepšení ŽP?

5. Přijde vám účast EU na ochraně ŽP v České republice dostatečná?

6. Z jakých zdrojů se o ŽP dovídáte?

7. Přijde vám osvěta o ŽP dostatečná?

8. Měli byste zájem o ekologický seminář?

9. Jak hodnotíte práci lidí pečujících o ŽP?

10. Vidíte změnu v péči o ŽP od roku 1989?

11. Váš věk?

12. Dosažené vzdělání?

13. Pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rysová, A.Ochrana životního prostředí a občané ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13685.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.