Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nevěra

Nevěra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kostovová
Šetření:05. 03. 2011 - 26. 03. 2011
Počet respondentů:373
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
         jmenuji se Veronika Kostovová, studuji VOŠ sociálně právní v Mostě a píši absolventskou práci na téma Nevěra. Obracím se na Vás s anonymním dotazníkem, jehož výsledky využiji při zpracování praktické části. Děkuji 
      

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26871,85 %71,85 %  
muž10528,15 %28,15 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2523964,08 %64,08 %  
26 - 359124,4 %24,4 %  
36 - 47359,38 %9,38 %  
48 a více82,14 %2,14 %  

Graf

3. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á, ale mám přítele, přítelkyni21858,45 %58,45 %  
svobodný bez přítele, přítelkyně8623,06 %23,06 %  
vdaná/ženatý6918,5 %18,5 %  

Graf

4. Znamená pro Vás nevěra konec partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19953,35 %53,35 %  
ano17446,65 %46,65 %  

Graf

5. Pokud si odmyslíte pohlavní styk, jsou pro Vás situace, které byste zařadil/a do nevěry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31283,65 %83,65 %  
ne6116,35 %16,35 %  

Graf

6. Myslíte si, že mají obě pohlaví stejné sklony k nevěře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26270,24 %70,24 %  
ne11129,76 %29,76 %  

Graf

7. Myslíte si, že by se měl nevěrník svému partnerovi/partnerce k nevěře přiznat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18850,4 %50,4 %  
ano18549,6 %49,6 %  

Graf

8. Kdyby Vás partner/ka podvedl/a, dokázal/a byste odpustit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23563 %63 %  
ne13837 %37 %  

Graf

9. Byl/a byste radši, kdyby Vám partner/ka sdělil/a sám/sama o své nevěře, než abyste to odhalil/a Vy osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28776,94 %76,94 %  
ne8623,06 %23,06 %  

Graf

10. Myslíte si, že byste se dokázal/a dopustit nevěry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21958,71 %58,71 %  
ne15441,29 %41,29 %  

Graf

11. Myslíte si, že je nevěra známkou nějakého problému ve vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28075,07 %75,07 %  
ne9324,93 %24,93 %  

Graf

12. Kdybyste byl/a nevěrný/á, dokázal/a byste se přiznat svému partnerovi dobrovolně sám/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19652,55 %52,55 %  
ano17747,45 %47,45 %  

Graf

13. Myslíte si, že ženy umí nevěru lépe skrývat než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20354,42 %54,42 %  
ne17045,58 %45,58 %  

Graf

14. Setkal/a jste se s nevěrou ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33589,81 %89,81 %  
ne3810,19 %10,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že by se měl nevěrník svému partnerovi/partnerce k nevěře přiznat?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Byl/a byste radši, kdyby Vám partner/ka sdělil/a sám/sama o své nevěře, než abyste to odhalil/a Vy osobně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Stav

4. Znamená pro Vás nevěra konec partnerského vztahu?

5. Pokud si odmyslíte pohlavní styk, jsou pro Vás situace, které byste zařadil/a do nevěry?

6. Myslíte si, že mají obě pohlaví stejné sklony k nevěře?

7. Myslíte si, že by se měl nevěrník svému partnerovi/partnerce k nevěře přiznat?

8. Kdyby Vás partner/ka podvedl/a, dokázal/a byste odpustit?

9. Byl/a byste radši, kdyby Vám partner/ka sdělil/a sám/sama o své nevěře, než abyste to odhalil/a Vy osobně?

10. Myslíte si, že byste se dokázal/a dopustit nevěry?

11. Myslíte si, že je nevěra známkou nějakého problému ve vztahu?

12. Kdybyste byl/a nevěrný/á, dokázal/a byste se přiznat svému partnerovi dobrovolně sám/a?

13. Myslíte si, že ženy umí nevěru lépe skrývat než muži?

14. Setkal/a jste se s nevěrou ve svém okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Stav

4. Znamená pro Vás nevěra konec partnerského vztahu?

5. Pokud si odmyslíte pohlavní styk, jsou pro Vás situace, které byste zařadil/a do nevěry?

6. Myslíte si, že mají obě pohlaví stejné sklony k nevěře?

7. Myslíte si, že by se měl nevěrník svému partnerovi/partnerce k nevěře přiznat?

8. Kdyby Vás partner/ka podvedl/a, dokázal/a byste odpustit?

9. Byl/a byste radši, kdyby Vám partner/ka sdělil/a sám/sama o své nevěře, než abyste to odhalil/a Vy osobně?

10. Myslíte si, že byste se dokázal/a dopustit nevěry?

11. Myslíte si, že je nevěra známkou nějakého problému ve vztahu?

12. Kdybyste byl/a nevěrný/á, dokázal/a byste se přiznat svému partnerovi dobrovolně sám/a?

13. Myslíte si, že ženy umí nevěru lépe skrývat než muži?

14. Setkal/a jste se s nevěrou ve svém okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kostovová, V.Nevěra (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13710.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.