Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj cestovního ruchu na Islandu po výbuchu sopky Eyjafajlljokull

Vývoj cestovního ruchu na Islandu po výbuchu sopky Eyjafajlljokull

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Rychterová
Šetření:05. 03. 2011 - 12. 03. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

žádám Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: „Vývoj cestovního ruchu ve vybrané zemi po přírodní katastrofě". Konkrétně se jedná o zemi Island a její přírodní katastrofu erupci vulkánu Eyjafjallajökull z dubna roku 2010.
Cílem mého výzkumu je zjistit, zda a do jaké míry přírodní katastrofy ovlivňují vývoj cestovního ruchu v dané zemi.
Tento dotazník je určen pro účastníky cestovního ruchu, kteří navštívili zemi Island po výše zmíněné přírodní katastrofě.
Předem Vám velice děkuji za jeho vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký byl důvod Vaší cesty na Island?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní/služební cesta250 %50 %  
navštívení a poznání krás země250 %50 %  

Graf

2. Zjišťoval/a jste si nebo Vás někdo upozornil na informace ohledně erupce vulkánu, zda ještě hrozí nějaké nebezpečí, v jaké míře je ochromena krajina apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nezjišťoval/a jsem si žádné informace, ani jsem na nic nebyl/a upozorněn/a250 %50 %  
ano, zjišťoval/a jsem si informace sám/a125 %25 %  
ano, byl/a jsem upozorněn/a125 %25 %  

Graf

3. Měl/a jste obavy ohledně cestování na ostrov Island?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřemýšlel/a jsem o tom250 %50 %  
ano, určité obavy jsem měl/a ale brzy po příjezdu se rozplynuly125 %25 %  
žádné obavy jsem neměl/a125 %25 %  

Graf

4. Který ze způsobů dopravy jste zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lodní způsob dopravy250 %50 %  
letecký způsob dopravy125 %25 %  
kombinovaný způsob dopravy (letecký i lodní)125 %25 %  

Graf

5. Pokud jste zvolil/a jiný způsob dopravy než letecký, bylo to z důvodu stále uzavřeného vzdušného prostoru?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %25 %  
ano150 %25 %  

Graf

6. Byly Vám poskytnuty veškeré služby, jako např. ubytovací, stravovací, směnárenské, dopravní apod., obchody, ale i po případě lékařská pomoc či policie? Zkrátka bylo vše navzdory erupce vulkánu v pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nezaznamenal/a jsem jakýkoliv problém375 %75 %  
ne, objevil/a jsem problém s....125 %25 %  

Graf

7. Co se Vám zde nejvíce líbilo? Jak byste charakterizoval/a Island v době Vaší návštěvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

krása

Příroda

8. Ve které době jste zemi navštívil/a? (měsíc, rok)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
leden 2010125 %25 %  
2007125 %25 %  
03/2010125 %25 %  
léto125 %25 %  

Graf

9. V jaké vzdálenosti jste se od sopky Eyjafjallajökull nacházel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100km375 %75 %  
100km a více125 %25 %  

Graf

10. Myslíte si, že Island patří mezi nebezpečné země, co se týče přírodních katastrof?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

11. Uvažujete opět navštívit tuto zemi v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

12. Pokud je Vaše odpověď ne nebo nevím, je důvodem právě tato přírodní katastrofa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %50 %  
ne133,33 %25 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4100 %100 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25375 %75 %  
26-35125 %25 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské375 %75 %  
středoškolské125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychterová, A.Vývoj cestovního ruchu na Islandu po výbuchu sopky Eyjafajlljokull (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13731.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.