Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch ve Středočeském kraji - návštěvníci

Cestovní ruch ve Středočeském kraji - návštěvníci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Lexa
Šetření:06. 03. 2011 - 05. 04. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám předložit dotazník k posouzení prosazovaní udržitelného cestovního ruchu ve Vašem kraji, který je součástí průzkumu Katedry cestovního ruchu VŠE Praha, v rámci kurzu „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“.
Děkujeme za spolupráci.
Pracovníci a studenti Katedry cestovního ruchu VŠE Praha
 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké míry ovlivní výběr destinace pro vaší dovolenou následující faktory (stanovte pořadí):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Atraktivita oblasti (přítomnost kulturních a historických objektů)1.7051.552
Poměr ceny a kvality (množství služeb)2.3110.805
Dopravní dostupnost3.2460.972
Kvalita životního prostředí (příroda, čistota ovzduší, vody)3.2790.922
Ekologická certifikace ubytovacího zařízení (získání značky kvality na základě přístupu ubytovacího zařízení k ochraně životního prostředí)4.4591.33

Graf

2. Co si představujete pod pojmem udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic69,84 %9,84 %  
nevím34,92 %4,92 %  
cestovní ruch, který nenarušuje prostředí11,64 %1,64 %  
míra cestovního ruchu v dané destinaci11,64 %1,64 %  
kvalita poskytovaných turistických služeb11,64 %1,64 %  
cestovni ruch ktery neovlivnuje okoli11,64 %1,64 %  
nenicici11,64 %1,64 %  
zachování atraktivit pro budoucí generace11,64 %1,64 %  
šetrné využívání zdrojů, zachování pro budoucnost11,64 %1,64 %  
napomáhá rozvoji území, šetrně využívá přírodu11,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi cestování s podporou ochrany ŽP
snesitelná míra
dostupný i pro přísští generace
ruch ktery neklesa
spojený s ochranou ŽP,
Míru do jaké bude fungovat.
zajištění turistů
šetrnost na životní prostředí
netuším
aby nekolísala číslo návštěvníků
cestovni ruch odpovedny k prirode, kulturnimu dedi
optimální množství turistů
neznečišťovat životní prostředí a neměnit obyvatel
rozvoj cestovního ruchu bez narušení ŽP
cestovní ruch i do budoucna
Dopravní oblužnost+služby
takový CR, kterým turisté neničí přírodu, kulturu
prosperující
cestovní ruch, který enarušeje životní nprostředí
zisk
splnění nových a náročnějších potřeb turistů
cr, který minimalizuje zátěž životního prostředí
zachování přírod. a kultur. atrktivit pro další ge
šetrný k životnímu prostředí a místním komunitám
CR ohleduplný k přírodě, památkám, místní kultuře,
umožňuje dalším generacím totéž, co současným
ochrana památek a ŽP i pro příští generace
CR, kt neničí přírodní a kulturní dědictví oblasti
ochrana životního prostředí
rozvoj CR s ohledem na místní obyvatele a ŽP
zachování atraktivit pro další generace
přiměřenou míru cestovního ruchu
neohrožuje místo pro budoucnost
kdy CR neničí okolní prostředí
ekologicky
N/A
takový, který neškodí přírodě ani kulturnímu dědic
šetrný k životnímu prostředí
místo, kde je něco atraktivního že lze předpokládř
cestování se zachováním do budoucna
Udržované památky apod.
nez negativního dopadu na životní prostředí
nenarušuje přirozené prostředí
cestovní ruch, který je často navštěvován
4472,13 %72,13 % 

Graf

3. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3455,74 %55,74 %  
Ano1931,15 %31,15 %  
záleží na typu služby, a mém příjmu11,64 %1,64 %  
V současné době ne.11,64 %1,64 %  
Až budu vydělávat, tak budu ochotná.11,64 %1,64 %  
ano, ale ne příliš přemrštěnou cenu11,64 %1,64 %  
záleží za jakou službu a kolik11,64 %1,64 %  
záleží, kolik bych si musela připlatit11,64 %1,64 %  
v budoucnu, až nebudu student a budu mít příjem11,64 %1,64 %  
nikdy jsem o tom nepřemýšlela11,64 %1,64 %  

Graf

4. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5386,89 %86,89 %  
ne69,84 %9,84 %  
Dokud studuji, tak ne.11,64 %1,64 %  
nevím11,64 %1,64 %  

Graf

5. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5081,97 %81,97 %  
ne1118,03 %18,03 %  

Graf

6. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 405590,16 %90,16 %  
méně než 20 let46,56 %6,56 %  
41 - 6023,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké míry ovlivní výběr destinace pro vaší dovolenou následující faktory (stanovte pořadí):

3. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

4. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

5. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

6. Věková skupina

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké míry ovlivní výběr destinace pro vaší dovolenou následující faktory (stanovte pořadí):

3. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

4. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

5. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

6. Věková skupina

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lexa, J.Cestovní ruch ve Středočeském kraji - návštěvníci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13788.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.